ESPOON ASUNTOMESSUILTA HAETTIIN ERITYISESTI SISUSTUSIDEOITA

Espoon asuntomessut saivat kävijöiltä hyvän arvosanan: näyttelykohteiden määrään oltiin tyytyväisiä ja palvelut toimivat. Messuille lähdettiin erityisesti sisustusvinkkien vuoksi tai muutoin vain viihtymään. Tyypillisesti Kauklahteen tultiin joko läheltä pääkaupunkiseudun kunnista tai muualta Uudeltamaalta. Lähes kolmannes kävijöistä yhdisti vierailun pidempään lomamatkaan pääkaupunkiseudulla.

Messukävijöiden kiinnostus sisustamiseen nousee vuosi vuodelta. Espoon messuille tultiin nimenomaan hakemaan ideoita sisustamiseen. Myös messujen läheisyys ja ajanvietto sekä uusien rakennusratkaisujen hakeminen mainittiin syiksi vierailla tapahtumassa tänään julkistetussa kyselytutkimuksessa.

Messukävijäperheistä 9 000:lla oli meneillään tai suunnitteilla omakotitalon rakennushanke. Tämän vuoden messuilla pientalon rakentajista vierailikin 20 prosenttia, määrä on suurempi kuin esimerkiksi edellisvuonna Oulussa. Kävijäperheistä reilulla neljänneksellä oli remontointiaikeita. Sisustamiseen liittyviä ideoita haki jopa 70 % remontoijista ja 60 % kylpyhuoneeseen ja sisäpintoihin liittyviä. Messuilla erityisen kiinnostuksen kohteina olivat valaistusratkaisut sekä keittiö- ja kylpyhuoneratkaisut.

Tiedot käyvät ilmi Espoon asuntomessujen kävijätutkimuksesta, johon vastasi messuilla 11 428 kotitaloutta. Kävijöitä messuilla oli yhteensä 174 305 vastaten 2000-luvun messujen keskiarvoa. Tutkimuksen toteutti Suorakanava Oy Suomen Asuntomessujen toimeksiannosta.

Runsas tarjonta miellytti

Runsaan tarjonnan vuoksi Espoon asuntomessuilla viihdyttiin pitkään, neljännes kävijöistä jopa yli 6 tuntia. Toisaalta suuri tarjonta vaikutti siihen, että aivan kaikissa näyttelykohteissa ei ehditty vierailla. Näyttelykohteiden määrään oltiin yleisesti ottaen tyytyväisiä. Huolimatta runsaasta asuntotarjonnasta näyttelyhalleissakin ehdittiin vierailla ahkerasti: 92 prosenttia kävijöistä ilmoitti käyneensä sisustushallissa, 73 prosenttia asumisen hallissa ja 65 prosenttia rakentajahallissa.

Espoon asuntomessukävijöistä 80 prosenttia piti messuja hyvinä tai erinomaisina. Parantamisen varaa näki tapahtumassa 18 prosenttia kävijöistä ja 2 prosenttia piti messuja huonoina. Avoimessa palautteessa kiiteltiin aluetta ja sen monipuolisuutta, mutta osa myös kritisoi messualuetta liian moderniksi ja tiiviiksi.

Kävijöiltä tiedusteltiin myös asumiseen liittyviä toiveita. Lähes 90 prosenttia vastanneista toivoi asuvansa pientaloissa lähitulevaisuudessa. Talon laadukkuutta ja hyvää suunnittelua arvostetaan pientalorakentamisessa. Yhä suurempaa osaa suomalaisista kiinnostaa mieluummin ostaa kuin rakentaa itse, vaikka rakentaminen on osalle edelleen harrastus ja hartiapankkirakentamista perinteisesti arvostetaan.

Verrattuna aikaisempiin asuntomessutapahtumiin messut olivat tällä kertaa ehkä enemmän paikalliset, mutta kovin merkittäviä eroja kävijäprofiileissa ei löytynyt. Messuvieraista tälläkin kertaa suurin osa – Espoossa 82 prosenttia – tuli alle 150 kilometrin messumatkan päästä. Kävijöistä 21 prosenttia tuli Espoosta ja 19,5 prosenttia Helsingistä, omasta maakunnasta Uudeltamaalta tuli 60 prosenttia kävijöistä. Päätös messuille lähdöstä tehtiin useimmiten lyhyellä harkinta-ajalla, joko samana päivänä tai viikon sisällä. Yksi suurimmista onnistumisista oli messuvieraiden aktivointi junan käyttöön, peräti 15 % ilmoitti tulleensa junalla.

Messujen paikallisuus näkyi siinä, että suurimmalle osalle kävijöistä messukäynti oli yhden päivän vierailu. Tosin vajaa kolmasosa kävijöistä oli yhdistänyt messukäyntinsä pääkaupunkiseudulla lomailuun tai sukulaisten luona vierailuun: 28 prosenttia kävijöistä ilmoitti viipyvänsä pääkaupunkiseudulla tai Espoossa enemmän kuin 5 päivää. Messujen oheiskohde Marketanpuisto kiinnosti, samoin Nuuksion kansallispuisto. Valtaosa messuvieraista aikoi käyttää Espoon palveluita messumatkan yhteydessä. Yleisesti ottaen Espoo vastasi kävijöiden odotuksia, ja 11 prosenttia piti kaupunkia parempana kuin oli ennakkoon odottanut.

Pääosa messuvieraista oli työntekijöitä tai toimihenkilöitä. Suurin kävijäryhmä suhteessa väestöön oli aikaisempien messujen mukaisesti 25 - 34-vuotiaat perheelliset. Rakennusalan ammattilaiset tutustuivat ahkerasti messuihin, sillä 18 000 kävijöistä oli alan toimijoita. Messuilla käynti on monelle perinne, ja Espoossa vierailleista peräti joka toinen oli käynyt lähialueiden messuilla joko Tuusulassa vuonna 2000 tai Heinolassa vuonna 2004.

Internetin käyttö tiedonhakukanava korostui. Yli 40 prosenttia kävijöistä oli tutustunut asuntomessujen verkkopalveluun. Vastaavasti joka viides katsoi saaneensa parasta tietoa messuista asuntomessujen verkkopalvelusta. Netin osuus kasvoi selvästi edellisvuodesta.

Kävijätutkimukseen voi tutustua Suomen Asuntomessujen internetsivuilla www.asuntomessut.fi

Espoo tyytyväinen asuntomessuihin

Palauteseminaarissa julkistettiin myös Espoon kaupungin loppuraportti, jossa todetaan kaupungin olevan kaikin puolin tyytyväinen messuihin. Kauklahden asuntomessualueella saavutettiin ne tavoitteet, jotka messurakentamiselle asetettiin. Messualue on uudentyyppinen, matalan ja tiiviin pientalorakentamisen alue hyvien joukkoliikenneyhteyksien varrella. Se on juuri sellaista täydennysrakentamista, jota pääkaupunkiseudulla niin kovasti tarvitaan ja tavoitellaan.

Neljän vuoden projekti osoitti kiistattomasti myös sen, että julkinen organisaatio pystyy toimimaan tehokkaasti. Eri osapuolten yhteistyönä syntyi korkealaatuinen asuinalue, joka on esimerkkinä kaupunkisuunnittelu- ja rakentamisprosessin kehittämiselle kaupungin organisaatiossa ja yhteistoimintamallina kumppanien kanssa.

Loppuraporttiin voi tutustua kaupungin internetsivuilla osoitteessa www.espoo.fi/asuntomessut.

Espoon asuntomessut pidettiin Kauklahdessa. Esillä oli arjen ratkaisuja ja ihania unelmia jokaiseen makuun. Messuilla näki suomalaisen pientaloasumisen koko kirjon, nuorille tarkoitetuista pienistä vuokrayksiöistä lapsiperheiden tilaviin omakotitaloihin. Esillä oli omakotitaloja, pari- ja rivitaloja, pienkerrostaloja, omistus- ja vuokra-asuntoja. Kaikkiaan näytteillä oli 58 asuntoa.


Lisätietoja:
Osuuskunta Suomen Asuntomessut, toimitusjohtaja Pasi Heiskanen, puh. 040 848 6200
Asuntomessut Espoossa, projektipäällikkö Seppo Kallio, puh. 050 595 6694
tiedot messukohteista: www.asuntomessuopas.fi
valokuvia lehdistön käyttöön: http://asuntomessut.valokuvia.fiYrityksestä

Suomen Asuntomessut auttaa synnyttämään ja vaalimaan tärkeitä asuinympäristöjä, joissa ihmiset voivat hyvin.