HÄMEENLINNAN ASUNTOMESSUALUEELLA JÄRJESTETÄÄN ARKKITEHTUURIKILPAILU

Osuuskunta Suomen Asuntomessut, Hämeenlinnan kaupunki ja H&P Koti Oy järjestävät Hämeenlinnan asuntomessualueella Harvoilanmäellä arkkitehtuurikilpailun. Kilpailulla etsitään ratkaisuja tiiviiseen ja matalaan asuinrakentamiseen kaupunkien pientaloalueilla. Kilpailuun on kutsuttu viisi nimekästä arkkitehtitoimistoa.

Vuoden 2007 asuntomessut järjestetään Harvoilanmäen alueella Hämeenlinnassa. Messuilla esitellään muun muassa noin 35 omakotitaloa ja muutama pienkerrostalo. Messujen teemat ovat yhteisöllisyys, kohtuuhintaisuus ja hyvä suunnittelu. Tänään julkistetun pientalokorttelin suunnittelukilpailuohjelman tarkoituksena on kehittää suomalaista asuntoaluerakentamista, löytää Harvoilanmäen yhden korttelin toteutukseen mielenkiintoinen ja innovatiivinen suunnitteluratkaisu sekä valita kohteen suunnittelija. Tarkoituksena on myös etsiä uusia asumisen ratkaisuja, joita voidaan soveltaa muissakin keskikokoisissa suomalaisissa kaupungeissa. - Suomen Asuntomessut pyrkii kullakin messupaikkakunnalla tuomaan esille asumisen uutuuksia ja esittelemään mallikelpoisia asuinalueita. Odotamme paljon nyt julkistetulta suunnittelukilpailulta Hämeenlinnan alueelle. Tiivis ja matala kaupunkirakentaminen sekä yhteisöllisyys ovat niitä asumisen trendejä, joihin kaivataan toteuttamiskelpoisia malleja asuntotuotannossa, kertoi Suomen Asuntomessujen messupäällikkö Pasi Hulkkonen tänään kilpailijoille järjestetyssä tutustumispäivässä. Kilpailualueelle haetaan kaupunkimaista asuntorakentamista, joka tarjoaa asukkailleen erilaisia asuntovaihtoehtoja suojaisan pihan ympärille rakentuvassa pientalokorttelissa. Alueen toivotaan ulkoisella ilmeellään viestittävän uudenlaista, modernia ajattelua. Suunnittelussa on myös otettava huomioon esteettömyys ja ihmisen elämänkaaren mahdollistavat asumisratkaisut. - Toteutuksessa ei tavoitella äärimmäistä laatutasoa, vaan kohtuuhintaisia ratkaisuja. Ajatuksena on myös messujen teeman mukainen yhteisöllisyys. Pyrimme siihen, että asunnot muodostavat kokonaisuuden, jossa eri-ikäiset ihmiset voivat kohdata ja lapset kirmata kuin sisäpihoilla ennen vanhaan, kertoi projektipäällikkö Ilkka Ruutu. Kilpailuun on kutsuttu viisi arkkitehtitoimistoa: Arkkitehdit LSV, Arkkitehdit Mauri Korkka ja Kirsti Rantanen, Arrak Arkkitehdit, Arkkitehtitoimisto Tuomo Siitonen Oy ja Arkkitehtuuritoimisto Valvomo Oy. Korttelin rakennuttamisesta vastaa kilpailun jälkeen H & P Koti Oy. Lisäksi kilpailun järjestämiseen osallistuu Suomen Arkkitehtiliitto. - H&P Koti Oy:n näkökulmasta kohde on yksi yrityksen näkyvimpiä hankkeita sen asemoidessa itseään merkittäväksi asuinaluerakentamisen toimijaksi Suomessa. Emme halua tehdä ihmisille ainoastaan koteja, vaan luoda viihtyisiä asuinympäristöjä "kaupunkikyliä", joista asukkaat voivat olla ylpeitä, kertoi H&P Koti Oy:n toimitusjohtaja Anssi Honkala. Kilpailu alkoi tällä viikolla ja se päättyy marraskuun alussa. Ehdotukset käsittelee Hämeenlinnan kaupungin, Osuuskunta Suomen Asuntomessujen ja H&P Koti Oy:n edustajista koostuva palkintolautakunta, johon myös kilpailijat ovat nimenneet jäsenensä. Tulokset julkistetaan 2.12.2005. Lisätietoja: Asuntomessut Hämeenlinnassa, projektipäällikkö Ilkka Ruutu, puh. 040 837 2162 Suomen Asuntomessut, messupäällikkö Pasi Hulkkonen, puh. 040 8400 513 H&P Koti Oy, toimitusjohtaja Anssi Honkala, puh. 040 531 2930

Yrityksestä

Suomen Asuntomessut auttaa synnyttämään ja vaalimaan tärkeitä asuinympäristöjä, joissa ihmiset voivat hyvin.