Kymmenennet Loma-asuntomessut historiallisesti mielenkiintoisella matkailualueella Lappeenrannassa

Vuoden 2012 loma-asuntomessualue Lappeenrannan Rauhassa on poikkeuksellinen verrattuna aiempien vuosien Loma-asuntomessuihin. Historialtaan mielenkiintoisessa, luonnonkauniissa Rauhassa, sijaitsee nykyisin yksi Pohjoismaiden merkittävimmistä matkailualueista.

Kahdelle juhannuksen jälkeiselle viikolle (25.6.–8.7.2012) ajoittuvat Loma-asuntomessut nousevat Lappeenrannan Rauhaan, historiallisesti merkittävälle alueelle, jossa oli jo noin 100 vuotta sitten hotelli ja kylpylä. Venäjän vallankumouksen jälkeen venäläisten suosima kylpylä lakkautettiin ja aina 1920-luvulta vuoteen 2000 asti Rauha oli sairaala-aluetta.

Järjestyksessään kymmenensien Loma-asuntomessujen 21 messukohteen rakentajista kaikki yhtä lukuun ottamatta ovat talotehtaita tai kiinteistöyhtiöitä. Tulevilla Loma-asuntomessuilla nähdään muun muassa puu-, hirsi- ja kivirakenteisia loma-asuntoja. Lisäksi messualueen rannassa on 1940-luvun lopulla rakennettu sauna, joka peruskorjataan messujen näyttelykohteeksi. Ensi kesänä messut tarjoavat myös mahdollisuuden tutustua suomalaisiin saunoihin entistä monipuolisemmin ja kattavammin Loma-asuntomessujen Saunamaailmassa.

Tulevaisuuden loma-alue

Loma-asuntomessualue on osa noin 300 hehtaarin laajuista Saimaa Gardens -matkailualuetta, jota pidetään yhtenä Pohjoismaiden merkittävimmistä matkailukeskuksista. Rakenteilla olevien messukohteiden tuntumaan avautui Holiday Club Saimaa -viihdekylpylä tämän vuoden marraskuussa. Luontoarvoiltaan erityislaatuinen Tiuruniemi on jätetty luonnontilaan ja sitä kiertävät rantaraitit ovat kaikkien käytössä. Osa entisistä sairaalarakennuksista on suojeltu kulttuurihistoriallisesti arvokkaina.

Suomen Asuntomessujen toimitusjohtaja Pasi Heiskanen pitää messualuetta loistavana esimerkkinä tulevaisuuden loma-alueesta.

– Messutalot sijaitsevat tiiviillä alueella palvelujen tuntumassa, mutta toisaalta Saimaan selkä näkyy lähes kaikille tonteille tarjoten avaria näkymiä. Lisäksi rataviiva on lähes täysin yhteiskäytössä. Uskon, että lomanvietto Rauhassa täyttää enemmistön toiveet, sillä palvelut ja harrastusmahdollisuudet ovat erittäin monipuoliset. Alueella voi viettää perinteistä suomalaista mökkilomaa, mutta silti palveluja, viihdettä ja kulttuuria sekä historiaa on niin haluttaessa saatavilla aivan vieressä, Heiskanen kuvailee.

Tunnettu matkailukohde

Joutsenon kaupunki ja kuntaliitoksen jälkeen Lappeenrannan kaupunki ovat kehittäneet Rauhan aluetta määrätietoisesti vuodesta 2005 alkaen. Kehittämistyössä alusta asti mukana ollut Lappeenrannan apulaiskaupunginjohtaja Kari Korkiakoski korostaa, että Loma-asuntomessut edistävät sekä Rauhan matkailualueen että Lappeenrannan kaupungin tunnettavuutta matkailukohteena.

– Lappeenrannan vetovoima perustuu suurelta osin sen sijaintiin kahden kulttuurin välissä upealla järvi- ja harjualueella. Rauhan menestystarina syntyi, kun löysimme samaan päämäärään pyrkiviä yhteistyökumppaneita ja yhdistimme kaupungin edulliseen sijaintiin monipuolisia palveluja. Lappeenrannan strategisena tavoitteena on kehittää matkailusta vahva elinkeinoala, joka tuo maakuntaan uusia työpaikkoja, Korkiakoski painottaa ja arvioi, että Loma-asuntomessujen markkinointia kannattaa suunnata Suomen lisäksi laajasti Venäjän lähialueille.

Messujen luonteen odotetaankin ensi kesänä muuttuvan hieman kansainvälisemmiksi, koska lähellä Venäjän rajaa sijaitseva Lappeenranta on erityisesti venäläisten matkailijoiden suosiossa.

LISÄTIETOJA

Suomen Asuntomessujen toimitusjohtaja Pasi Heiskanen, puh. 040 848 6200

Lappeenrannan apulaiskaupunginjohtaja Kari Korkiakoski, puh. 040 590 0310

 

 

Yrityksestä

Suomen Asuntomessut auttaa synnyttämään ja vaalimaan tärkeitä asuinympäristöjä, joissa ihmiset voivat hyvin.

Tilaa