"Maata kaavoitettava riittävästi pientalojen rakentamista varten"

PUHEREFERAATTI 6.5.2004 Vapaasti julkaistavissa Valtakunnallinen asunto- ja yhdyskuntapäivä Suomen Asuntomessujen toimitusjohtaja Pasi Heiskanen: Asuntotuotannossa yksilöllisyys on alistettu tuotannon vaatimuksiin "Maata kaavoitettava riittävästi pientalojen rakentamista varten" - Noin 80 prosenttia suomalaisista haluaa asua pientaloissa. Miksi emme kuuntelisi ihmisten toiveita ja kääntäisi asuntotuotannon suuntaa kohti pienempää mittakaavaa, puhui Suomen Asuntomessujen toimitusjohtaja Pasi Heiskanen Valtakunnallisessa asunto- ja yhdyskuntapäivässä tänään Finlandia-talolla. Asuntoalueiden ja asuntojen suunnittelu sekä toteutus tapahtuvat edelleen Heiskasen mukaan hyvin tuotantolähtöisesti. Lait ja asetukset määrittelevät laadulliset minimitasot, joista on muodostunut käytännössä asuntotuotannon laadullinen maksimi. - Teolliset tuotantoprosessit hallitsevat kaavoitusta ja asuntotuotantoa, mikä ei kuitenkaan johda todelliseen asumisen laatuun. Asuntopolitiikkaan on luotu käsite "tavallisesta ihmisestä" eikä yksilöllisyyttä kunnioiteta. Asunto-olojen järjestäminen, kaavoitus ja tuotanto onkin vanhanaikaista, koska se perustuu tasapäistettyyn käsitteeseen keskiverto Virtasesta ja hänen oletetuista tarpeistaan, Heiskanen puhui. Ei enää yksiöitä, vaan yksilön asuntoja Heiskanen arvioi kiivaan muuttoliikkeen ja kuntien kitsaan maanhankintapolitiikan vain kiihdyttävän tuotantolähtöistä toimintamallia. Tulevaisuuden asuntotuotannon voittaja on hänen mukaansa se, joka pystyy kääntämään asuntotuotannon suunnan kohti asiakaslähtöisyyttä. - Suomeen ei pitäisi rakentaa enää yhtään asuntoa tavalliselle Virtaselle. Tarvitsemme asumiseen pientä mittakaavaa, aitoa asukasosallistumista, yksilöllisyyttä, kaavoituksen nopeuttamista ja alan koulutuksen uudistamista. Suomeen ei myöskään tulisi rakentaa enää yhtään yksiötä, vaan ennemminkin yksilön asuntoja, Heiskanen puhui. Vuodesta 1970 lähtien järjestetyillä valtakunnallisilla asuntomessuilla on vieraillut yhteensä yli 5 miljoonaa suomalaista. Osuuskuntaa perustettaessa korostettiin kuntien aktiivisen maapolitiikan tarvetta, jotta voidaan aikaansaada asuntovalikoimaltaan monipuolisia ja moni- ilmeisiä asuntoalueita. - Niin asuntomessujen perustamisvuonna 1966 kuin tänäänkin 80 % suomalaisista haluaa asua pientalossa. Onkin mielenkiintoista, miksi toiveet eivät ole toteutuneet. On nimittäin sietämätöntä, että esimerkiksi Espoossa viime vuonna kaupungilla oli luovuttaa 74 pientalotonttia, joita haki 1774 perhettä. Siis vain 4 % sai tontin. Heiskanen peräänkuuluttikin puheenvuorossaan maan kaavoittamista riittävästi pientalojen rakentamista varten ja laadukkaiden, yksilöllisten asuntojen tuottamista. - Meidän on rohkeasti kokeiltava uudentyyppisiä aluerakentamisen malleja. Omakotitalotontin rakennusoikeus pitäisi voida ostaa tarvittaessa osina aina tila-tarpeen mukaan. Voisimme myös alentaa kynnystä hankkia omakotitalo muodostamalla asunto-osakeyhtiömuotoisia omakotitaloalueita, Heiskanen ehdotti. Lisätietoja: Toimitusjohtaja Pasi Heiskanen, puh. 040 848 6200. ------------------------------------------------------------ Tämän tiedon Teille välitti Waymaker, http://www.waymaker.fi Seuraavat tiedostot ovat ladattavissa: http://www.waymaker.net/bitonline/2004/05/06/20040506BIT00380/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2004/05/06/20040506BIT00380/wkr0002.pdf

Yrityksestä

Suomen Asuntomessut auttaa synnyttämään ja vaalimaan tärkeitä asuinympäristöjä, joissa ihmiset voivat hyvin.