PÄÄMINISTERI VANHANEN ESPOON ASUNTOMESSUJEN AVAJAISISSA: TONTTITARJONTAA ON LISÄTTÄVÄ SELKEÄSTI KOHTUUHINTAISTEN ASUNTOJEN TURVAAMISEKSI

- Tonttitarjontaa on lisättävä, jotta pääkaupunkiseudulle saadaan tavallisille palkansaajille lisää asuntoja. Omakotitalotonttien pieni määrä on nostanut tonttien hinnat kaksinkertaisiksi hyväksyttävään tasoon nähden, ja tonttien puute heijastuu myös vanhojen kiinteistöjen hintoihin. Siksi tarvitaan tuhansien uusien tonttien uskottava tarjonta, pääministeri Matti Vanhanen sanoi Espoon asuntomessujen avajaisissa.

Tonttitarjontaa voidaan Vanhasen mukaan lisätä pääkaupunkiseudun kuntien yhteistyöllä. Seudun noin viidentoista kunnan olisi sitouduttava kantokyvystä riippuen uskottavaan vuosittaiseen 100-400 kunnan tontin luovutukseen. Näiden lisäksi on pääministerin mukaan kaavoitettava yksityisiä tontteja. - Tällä on merkitystä seudun ja samalla koko Suomen pärjäämiseen kansainvälisessä kilpailussa. Meillä ei ole monia vetovoimatekijöitä kamppailtaessa osaavimman ulkomaisen työvoiman saannista. Asuntopolitiikka ei saa ainakaan muodostua esteeksi tälle. Pääministeri Vanhanen otti kantaa myös Helsingin hakemukseen saada maa-alueita Vantaalta ja Sipoolta. Vanhanen puoltaa hanketta sillä ehdolla, että Helsinki on valmis kaavoittamaan ja rakentamaan alueelle kunnallistekniikkaa sekä huolehtimaan alueen palveluista. - Aluesiirtohanke tulee aikanaan valtioneuvostoon ja silloin selvinnevät täsmälliset liitoksen rajat. Prosessin myötä myös taloudelliset kysymykset selvitetään. Ei voi olla niin, että Sipoolle jäisivät liitosalueelle tehtyjen investointien velat ja Helsinki saisi alueen veronmaksajien tulot. Valtioneuvosto kantaa tältäkin osin huolta Helsingin, Sipoon ja Vantaan tasapuolisesta kohtelusta. Rajojen suhteen on keskityttävä yhdyskuntarakentamiseen soveltuvaan maahan, tätä taustaa vasten olen valmis tarkastelemaan mm. saariston osuutta ratkaisussa. Messujen avajaisissa puhuivat myös Valtion asuntorahaston ylijohtaja, Suomen Asuntomessujen hallituksen puheenjohtaja Teuvo Ijäs ja Espoon kaupunginvaltuuston puheenjohtaja, kansanedustaja Eero Akaan-Penttilä. Ijäs on pääministeri Vanhasen kanssa samoilla linjoilla tonttikysymyksessä. Ijäksen mukaan suomalaisen asuntorakentamisen lähes ikuisuusongelma näyttää olevan riittämätön tonttitarjonta kasvualueilla ja maan hinnan nousu. - Asuntomessut on koko toimintansa ajan korostanut toimivan ja aktiivisen kunnallisen maapolitiikan tärkeyttä sekä tuonut esiin aluesuunnittelun tärkeyttä. Aihe on edelleen ajankohtainen ja hallituksen toimenpiteet kaavoituksen nopeuttamiseksi ovat oikeansuuntaisia, Ijäs totesi. Espoon messualue on Ijäksen mukaan hyvä malliesimerkki siitä, kuinka ihmisten toiveiden mukaista pientaloasumista voidaan toteuttaa kasvukeskuksissa. Tonttimaa on kallista pääkaupunkiseudulla, joten alue on rakennettu tiiviisti mutta silti ihmisläheisesti. Kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Eero Akaan-Penttilä painotti pientalorakentamisen olevan kaupungin asuntopolitiikan päätavoitteita. Kauklahden messualue osoittaa Akaan-Penttilän mukaan suunnan, millaista asumista tarvitaan nyt ja tulevaisuudessa. - Kauklahti on vireä ja toimiva paikalliskeskus, jossa ovat jo valmiina koulut, päiväkodit, kirjasto, terveysasema ja vanhusten palvelukeskus. Täydennysrakentaminen on suunniteltu vanhaan kyläkeskukseen hyvin sopeutuvaksi ja sitä kunnioittaen, nykyiseen kaupunkirakenteeseen ja maisemaan nivoutuen. Lähitulevaisuudessa suunnittelu ja kaavoitus jatkuvat ihan tässä messualueen naapurissa, Akaan-Penttilä sanoi. Asuntomessut Espoossa ovat avoinna 14.7.-13.8. Kauklahden 13 hehtaarin messualue sijaitsee noin 20 kilometriä Helsingistä länteen. Kehä III:n ja Turunväylän kupeessa sijaitsevalle alueelle pääsee helposti myös paikallisjunalla rantarataa käyttäen. Ensimmäistä kertaa messujen historiassa paikalle voi saapua junalla kaikkialta Suomesta. Avajaispäivän puheet löytyvät kokonaisuudessaan verkko-osoitteesta www.asuntomessut.fi. Valokuvia lehdistölle Espoon asuntomessuilta ja avajaisista löytyy internetistä verkko-osoitteessa http://asuntomessut.valokuvia.fi

Yrityksestä

Suomen Asuntomessut auttaa synnyttämään ja vaalimaan tärkeitä asuinympäristöjä, joissa ihmiset voivat hyvin.