RAKENTAMINEN TÄYDESSÄ KÄYNNISSÄ ESPOON ASUNTOMESSUALUEELLA

Espoon Kauklahdessa 13 hehtaarin asuntomessualueella talojen rakentaminen edistyy kovaa vauhtia. Kaikkien talojen rakentaminen on alkanut, nopeimmat omakotirakentajat ovat saaneet talojensa rungot jo pystyyn.

Omakotirakentajat toteuttavat hankkeensa erityyppisin mallein. Tavat vaihtelevat perinteisestä hartiapankkirakentamisesta erilaisiin projektinjohtopalveluihin ja jopa avaimet käteen toimitukseen. Omakotitalojen tontit ovat keskimäärin noin 550 neliötä. Huoneistoalat vaihtelevat 131 neliöstä 231 neliöön, keskikoon ollessa 165 neliötä. Espoon asuntomessut kiinnostavat myös suuria asuntorakennuttajia ja rakennusliikkeitä, joilla on merkittävä vaikutus Espoon messujen toteutumiseen. Rakennuttajista mukana ovat VVO, Sato ja YH-Suomi sekä rakennusliikkeistä perustajaurakoitsijoina NCC Rakennus Oy ja Skanska Talonrakennus Oy. Finnforest, teollisen puupientalotuotannon edustajana, toimittaa rakennuselementit kahteen kohteeseen. Kylätalo Palttinan ja asunto-osakeyhtiöiden Kiurunlaulu sekä Hansarinne virtuaalimallit esillä Oulussa VTT:n kehittämällä lisätyn todellisuuden (Augmented Reality, AR) sovelluksella demonstroidaan Kylätalo Palttinan ja As Oy Kiurunlaulun sekä Hansarinteen virtuaalimallit. Kylätalon, johon sijoittuvat ympäristö- ja taidepainotteinen päiväkoti ja kaikille asukkaille avoin kylätalon puoli, rakennuttaa Espoon kaupunki ja rakentaa YIT-Yhtymä. Kauklahden puistotien ja Palttinanpolun väliin sijoittuvan rivitaloyhtiö Kiurunlaulun rakentaa NCC Rakennus Oy. Kauklahden puistotielle nouseva Hansarinne on katoksilla yhteen liitettävien paritalojen muodostama yhtiö, jonka rakentaa VVO. Rakennuskohteiden 3d-mallinnuksen on tehnyt Adactive Oy, www.adactive.fi. Lisätty todellisuus on 1990-luvulla alkunsa saanut uusi tietokonegrafiikan teknologia, jonka avulla liitetään virtuaalisia kohteita käyttäjän kokemaan todelliseen maailmaan. AR poikkeaa yleisemmin tunnetusta virtuaalitodellisuudesta (VR) siinä, että todellista maailmaa ei korvata kokonaan virtuaalisella, ainoastaan halutut osat siitä. Menetelmää voidaan soveltaa arkkitehti-, rakennus- ja tilasuunnittelussa. Oulun asuntomessuilla Asumisen hallissa olevalla Espoon messuosastolla AR-teknologiaa havainnollistetaan sijoittamalla tietokoneella mallinnettujen rakennusten pienoismalleja neuvottelupöydälle niin, että ne ovat nähtävissä erityisten data-lasien avulla (katso AR-Scale model: http://www.vtt.fi/multimedia/Ararat.pdf ). Asuntomessut Espoon Kauklahdessa pidetään 14.7. - 13.8.2006 Kauklahden asuntomessualueen kortteleiden uusi arkkitehtuuri ja perinteinen pientalovaltaisuus tuottavat rikasta ja mielenkiintoista kaupunkikuvaa. Katutilat ja piha-alueet liittyvät kauniisti toisiinsa. Kaikkien rakentajien valinnassa on painotettu erityisesti korkealaatuista kaupunkikuvaa. Alueelle rakennetaan rivitaloja, paritaloja, kaupunkivilloja ja pienkerrostaloja sekä 25 yksilöllistä, asukkaiden toiveiden mukaan suunniteltua omakotitaloa. Alueen yli 260 asunnosta lähes puolet on nuorisolle tarkoitettuja vuokra-asuntoja. Messualue on osa kehittyvää Kauklahden paikalliskeskusta, jota rakennetaan siten, että rakennuskanta ja korttelit liittyvät saumattomasti nykyiseen kaupunki- ja maisemarakenteeseen. Lisätietoja: asunto-ohjelmapäällikkö Seppo Kallio p. 050 595 6694, Espoon kaupunki markkinointijohtaja Kari Salmi p. 0400 350 021, Osuuskunta Suomen Asuntomessut erikoistutkija Petri Honkamaa p. 040 562 4991, VTT toimitusjohtaja Jani Lahti p. 045 679 0869, Adactive Oy

Yrityksestä

Suomen Asuntomessut auttaa synnyttämään ja vaalimaan tärkeitä asuinympäristöjä, joissa ihmiset voivat hyvin.