SAARISTOLUONTO AVAINASEMASSA AIRISTON LOMA-ASUNTOMESSUILLA

Airiston loma-asuntomessut ja Pro Saaristomeri-ohjelma tekevät tiivistä yhteistyötä jotta saaristoluonto olisi hyvin esillä kesän loma-asuntomessujen aikana. Loma-asuntojen ja saunojen esittelyn lisäksi messukävijöille tarjotaan teemalla Herkkä saaristoluonto erilaisia aihekokonaisuuksia. Tarkoituksena on paneutua etenkin valistukseen jätevesikäsittelystä saaristo- ja muutenkin mökkioloissa.

Kesän loma-asuntomessut Paraisilla tuovat esille kattavan valikoiman loma-asuntoja ja saunarakennuksia. Airiston loma-asuntomessut ovat järjestyksessään jo kuudennet messut, mutta ensimmäistä kertaa loma-asumiseen voi tutustua meren äärellä. Messualueella kokeillaan aina uutta – niin Paraisillakin. Alueella toteutuu uusi toimintamalli kunnallistekniikan järjestämisessä. Alueen rakennuttajat, joista valtaosa on yksityisiä perheitä, ostavat tonttikaupan yhteydessä osakkeita huoltoyhtiöstä. Huoltoyhtiö hoitaa alueen kunnallistekniikan jätevedenpuhdistamoa myöten. – Saaristoluonto vaatiikin erityiskohtelua esimerkiksi jätevesiasioissa, mutta harvassa paikassa sen voi, messualueen tavoin, järjestää omalla puhdistamolla. Juuri tästä syystä on niin tärkeätä tuoda esille muitakin ratkaisuja, antaa valistusta jätevedenkäsittelystä, sanoo messujen projektipäällikkö Lars Nummelin. – Olen hyvin tyytyväinen kun yhteistyötaho löytyi Pro Saaristomeri-ohjelmasta. Koska olemme järjestämässä ensimmäisen kerran loma-asuntomessuja meren äärellä, on aivan luonnollista kertoa messukävijöille vesiensuojelutyöstä ja muutoinkin saaristolaiselämästä, sanoo Suomen Asuntomessujen toimitusjohtaja Pasi Heiskanen. Pro Saaristomeri -ohjelma on Lounais-Suomen ympäristökeskuksen, Varsinais-Suomen liiton ja Varsinais-Suomen TE-keskuksen vuonna 1999 käynnistämä yhteistyöohjelma Saaristomeren tilan parantamiseksi. Pro Saaristomeri-ohjelmalle yhteistyö loma-asuntomessujen kanssa tarjoaa mahdollisuuden tuoda suurelle yleisölle esille Saaristomeren hyväksi tehtävää työtä. Messuilla Pro Saaristomeri-ohjelmalla on oma osasto missä informoidaan erittäin ajankohtaisista haja-asutusalueiden jätevesikäsittelyn uusista vaatimuksista, Saaristomeren tilasta ja muusta vesiensuojeluun ja saaristoon liittyvistä asioista. Messuvieraille annetaan vesiensuojeluvinkkejä ja näytteenottoesityksiä järjestetään päivittäin. Kerran viikossa on tietoisku-päivä jolloin aloitetaan kertomalla jäteveden käsittelystä ja Saaristomeren tilasta. Tämän jälkeen vuorossa on mielenkiintoisia puheenvuoroja vaihtuvista teemoista, kuten saariston historiasta, elämästä ja arjesta sekä luonnosta. Teemapuhujiksi kutsutaan oman alansa asiantuntijoita. Airiston loma-asuntomessut ovat avoinna viikon ennen juhannusta ja kaksi viikkoa juhannuksen jälkeen (17.6–23.6 ja 27.6–10.7.05), päivittäin klo. 10–18. Lisätietoja: Pro Saaristomeri-ohjelmasta: www.ymparisto.fi/prosaaristomeri Suomen Asuntomessuista: www.asuntomessut.fi Airiston loma-asuntomessuista: http://loma-asuntomessut.parainen.fi

Yrityksestä

Suomen Asuntomessut auttaa synnyttämään ja vaalimaan tärkeitä asuinympäristöjä, joissa ihmiset voivat hyvin.