SUOMEN ASUNTOMESSUT MYÖNTÄÄ APURAHAN IKÄÄNTYVÄN VÄESTÖN ASUMISRATKAISUJEN TUTKIMISEEN - Casa Humana apuraha ja palkinto haettavana

Casa Humana apuraha ja palkinto haettavana SUOMEN ASUNTOMESSUT MYÖNTÄÄ APURAHAN IKÄÄNTYVÄN VÄESTÖN ASUMISRATKAISUJEN TUTKIMISEEN Suomen Asuntomessut on julkistanut Casa Humana 2005 - tutkimusapurahan teeman ja hakuajan. Ensi vuoden keväänä apuraha myönnetään ikääntyvän väestön asumisratkaisujen tutkimiseen tai kehittämiseen. Keväällä myönnetään myös Casa Humana palkinto tunnustuksena asuntoasioiden edistämiseksi tehdystä työstä. Apuraha ja palkinto ovat yhteensä enintään 30 000 euroa. Suomen Asuntomessut on myöntänyt vuodesta 1981 asuntomessurahastosta apurahoja, tutkimusmäärärahoja ja tunnustuspalkintoja asuntoasioihin kohdistuvaan soveltavaan tutkimukseen ja kokeilevaan toimintaan. Apurahoilla halutaan myös tukea asuntokysymyksiä käsittelevää koulutus-, tiedotus- ja julkaisutoimintaa. Apurahoilla ja palkinnoilla on tuettu muun muassa lapsen asemaa asumisessa, asumisen terveyttä ja ekologista asumista edistäviä tutkimuksia. Vuodesta 2002 lähtien apurahat on myönnetty nimellä Casa Humana. Vuoden 2004 apuraha myönnettiin arkkitehti Harri Haganille vanhojen asuntolähiöiden tutkimista varten. Hakuaikaa maaliskuun alkuun Suomen väestö ikääntyy nopeassa tahdissa. Väestöennusteen mukaan vuonna 2030 jo noin 1,4 miljoonaa eli 26 prosenttia väestöstä on yli 65-vuotiaita. Samanaikaisesti yli 85-vuotiaiden määrä kaksinkertaistuu. Väestön ikääntyminen asettaa suuret haasteet myös asumiselle, sillä suurin osa ikääntyneistä haluaa asua kotona mahdollisimman pitkään. Vuonna 2005 myönnettävä Casa Humana -apuraha annetaankin parhaalle tutkimus- tai kehittämishankkeelle, jonka aihepiiri liittyy teemaan "Ikääntyminen ja asumisratkaisut". Asuinrakennusten ja -ympäristöjen esteettömyysvaatimukset kasvavat. Ikääntyville tuleekin luoda paremmin sopivia, mutta myös yksilöllisempiä asumis- ja palveluratkaisuja. Mitä konkreettisia asumisen ratkaisuja on löydettävissä ikääntyvän väestön mukanaan tuomiin haasteisiin? Apurahan lisäksi myönnetään Casa Humana - palkinto tunnustuksena asuntoasioiden edistämiseksi tehdystä merkittävästä työstä. Palkinto voidaan antaa joko henkilölle, yritykselle tai yhteisölle. Vuoden 2004 palkinto myönnettiin arkkitehti, tekniikan lisensiaatti Esko Kahrille pitkäaikaisesta ja uraauurtavasta suunnittelu- ja opetustyöstä. Apuraha- ja palkintohakemukset sekä esitykset on toimitettava 4.3.2005 mennessä osoitteella Suomen Asuntomessut, Pasilankatu 8, 00240 Helsinki. Esitykset arvioidaan ensin asiantuntijatoimikunnassa ja lopullisen päätöksen tekee Asuntomessujen hallitus. Asiantuntijatoimikunnan jäseninä ovat rehtori Aino Sallinen, arkkitehti Kaisa Vepsäläinen ja erityisasiantuntija Eero Hiltunen. Lisätietoja: toimitusjohtaja Pasi Heiskanen, puh. 020 743 7701. ------------------------------------------------------------ Tämän tiedon Teille välitti Waymaker, http://www.waymaker.fi Seuraavat tiedostot ovat ladattavissa: http://wpy.waymaker.net/client/waymaker1/WOLReleaseFile.aspx?id=56390&fn=wkr0001.pdf

Yrityksestä

Suomen Asuntomessut auttaa synnyttämään ja vaalimaan tärkeitä asuinympäristöjä, joissa ihmiset voivat hyvin.

Liitteet & linkit