SUOMEN ASUNTOMESSUT TUKEE PIENTALOJEN KEHITTÄMISTÄ

TIEDOTE 17.12.2004 Vapaasti julkaistavissa Toimituksille SUOMEN ASUNTOMESSUT TUKEE PIENTALOJEN KEHITTÄMISTÄ 50 000 euron tuki Moderni puukaupunki -tutkijakoululle Suomen Asuntomessujen hallitus hyväksyi tänään uuden tutkimus- ja kehitysstrategian ja samalla päätti myöntää 50 000 euron tukirahoituksen valtakunnalliselle Moderni puukaupunki – tutkijakoululle käytettäväksi pientaloasumisen tutkimiseen. Apurahat julistetaan haettavaksi julkisesti Moderni puukaupunki – tutkijakoulun puitteissa ja apurahansaajat päättää tutkijakoulun johtokunta kuultuaan Osuuskunta Suomen Asuntomessuja. Asuntomessut ja loma-asuntomessut ovat tärkeä keino esitellä asumisen näkymiä, mutta Suomen Asuntomessujen toimintaan kuuluu oleellisesti yleishyödyllisyyden periaatteita noudattaen asumisen tutkimustoiminnan edistäminen ja tiedonvälittäminen kuluttajille. Uuden tutkimus- ja kehitysstrategian mukaisesti yleishyödylliseen tutkimus- ja kehitystoimintaan varataan vuosittain keskimäärin 200 000 euroa. Suomen Asuntomessujen tänään myöntämä 50 000 euron lahjoitus on tarkoitus käyttää apurahoina väitöskirjatutkijoiden työskentelyn tukemiseen. Ajankohtaisia tutkimusaiheita alalla ovat asumisen muodot uudenlaisessa pientaloihin perustuvassa aluerakentamisessa ja yleensä matala – tiivis rakentamismalli, terve talo – aihepiiri sekä moderniin puurakentamistekniikkaan liittyvät kysymykset kuten rakentamisen tuotteistaminen. Moderni puukaupunki –tutkijakoulu on perustettu vuonna 2002 kokoamaan yhteen rakennusalalla tutkimusta tekevät jatko-opiskelijat ja samalla koordinoimaan rakennusalalla, erityisesti puurakentamisen ja arkkitehtuurin alalla tehtävää tutkimusta. Tutkijakoulun toimintaan osallistuvat maamme kaikki rakennusalan yliopistoyksiköt eli Otaniemen, Tampereen ja Oulun arkkitehtuurin osastot, Otaniemen ja Tampereen rakentamistekniikan osastot sekä puutekniikan osasto Otaniemestä. Oulun yliopiston arkkitehtuuriosaston koordinoima valtakunnallinen Moderni puukaupunki – tutkijakoulu on hyväksytty Suomen Akatemian tekemän arvioinnin perusteella osaksi Opetusministeriön rahoittamaa kansallista tutkijakoulujärjestelmää ainoana rakennusalan tutkijakouluna maassamme. Tutkijakoulun yhteisenä teemana on rakennukset ja rakennettu ympäristö lopputuotteena - siinä yhdistyvät puutuoteteknologia, rakentaminen, arkkitehtuuri ja yhdyskuntasuunnittelu. Tutkijakoulun piirissä työskentelevien jatko-opiskelijoiden aiheissa ovat jo hyvin edustettuina puutuoteteknologia, puurakentaminen ja –arkkitehtuuri sekä rakennussuojelu. Nyt tutkimuksessa vahvistuvat pientaloasumisen kysymykset. Osuuskunta Suomen Asuntomessujen vuosittain myöntämät Casa Humana –apuraha ja –palkinto ovat paraikaa myös haettavana. Teemana on tällä kertaa Ikääntyminen ja asumisratkaisut. Apurahat myönnetään ensi keväänä. Lisätietoja: toimitusjohtaja Pasi Heiskanen, Osuuskunta Suomen Asuntomessut, puh. 020 7437 701. ------------------------------------------------------------ Tämän tiedon Teille välitti Waymaker, http://www.waymaker.fi Seuraavat tiedostot ovat ladattavissa: http://wpy.waymaker.net/client/waymaker1/WOLReleaseFile.aspx?id=58929&fn=wkr0007.pdf

Yrityksestä

Suomen Asuntomessut auttaa synnyttämään ja vaalimaan tärkeitä asuinympäristöjä, joissa ihmiset voivat hyvin.

Liitteet & linkit