TAITEESTA TULEE NÄKYVÄ OSA OULUN ASUNTOMESSUALUETTA

Oulun kaupunki panostaa Toppilansaaren asuntomessualueen ympäristörakentamiseen tavoitteenaan hyvä ympäristö uusille asukkaille. Taide tulee olemaan näkyvä ja pysyvä osa rakennettua ympäristöä. Messukävijöillä on mahdollisuus tutustua muutoinkin Pohjois-Suomen taiteilijoiden ja muotoilijoiden teoksiin.

Yksi Oulun asuntomessujen teemoista on ympäristörakentaminen. Oulun kaupunki onkin tilannut saksalaiselta Atelier Dreiseitlilta kattavan suunnitelman asuntomessualueen viheralueista. Suunnitelma pitää sisällään kuvanveistäjä Herbert Dreisetlin kaksi veistosta, jotka ovat luonteeltaan toiminnallisia. Teoksiin saa siis koskea ja ne elävät vahvasti vuorovaikutteessa ihmisten kanssa. Taideteoksissa – The Sunken Boat ja Light Vortex Sculpture – näkyy materiaalivalintojen kautta Toppilansaaren menneisyys ja tulevaisuus. Teokset on osin toteutettu kierrätysmateriaalista. Taide jää pysyväksi osaksi Toppilasaaren katukuvaa Dreiseitlin teosten lisäksi siten, että yksi pientaloista on suunniteltu oululaisen kuvataiteilijan Moosa Myllykankaan perheen pysyväksi asunnoksi. Taloon kuuluu myös pihalle rakennettu taiteilijan työhuone. Messujen aikaan taide on esillä muutoinkin. Asuntomessutaloihin on mahdollisuus valita lainaksi Oulussa ja koko Oulun läänissä vaikuttavien kuvataiteilijoiden, taideteollisten muotoilijoiden ja käsityöläisten tuotantoa. Kantavana ajatuksena tässä kaupungin taidemuseon vetämässä projektissa on ollut saattaa kuvataide osaksi ihmisten arkielämää. Sisätiloihin sijoitettavan taiteen ohella alueelle ja etenkin pääkulkureitin Pitkänmöljäntien varrelle tulee esille edustava valikoima paikallisten taiteilijoiden ja taideteollisen alan ammattilaisten teoksia. ARS MÖLJÄ –projektin tuotannosta suuri osa on valmistettu alueelta kerätystä materiaalista. Teosten lähtökohtana on vanhan ja uuden materiaalin yhdistäminen uudeksi kokonaisuudeksi symbolisoimaan Oulun kaupungin montaa ilmettä ja Toppilansaaren vanhaa uutta maisemaa. Vastuu luonnosta Panostukset ympäristörakentamiseen näkyvät paitsi taiteen tuomisena alueelle, myös luonnon suojeluna. Toppilansaarella toteutetaan ympäristörakentamisen projekti, joka on osa EU:n tavoite 2-ohjelman maankäytön muutostilanteiden hallinta –hanketta. Käytännössä projekti tarkoittaa paikallisten kasviston säilyttämistä, monimuotoista viherrakentamista ja luonnonmukaista sade- ja pintavesien käsittelyä. Asuntomessualueen keskellä sijaitseva pitkänomainen ja kapea Meripojanreitin puisto sekä siihen liittyvä Hankavastaisen puisto muodostavat uuden ekologisen viheralueen, jonka suunnittelussa yhdistyy hulevesien käsittely, leikki ja taideaiheet. Lisätietoja ja kuvia: taidemuseon johtaja Taina Myllyharju, puh. 044 703 7451 tai taina.myllyharju@ouka.fi tai tiedottaja Minna Mäki-Heikkilä, puh. 044 703 7459 Kuvia asuntomessualueesta: http://asuntomessut.valokuvia.fi

Yrityksestä

Suomen Asuntomessut auttaa synnyttämään ja vaalimaan tärkeitä asuinympäristöjä, joissa ihmiset voivat hyvin.