Vaasan asuntomessujen energiaratkaisut esitteillä Japanissa

Suomen Asuntomessujen toimitusjohtaja Pasi Heiskanen on mukana pääministerin kauppavaltuuskunnan matkalla Japanissa 8. – 11. kesäkuuta. Valtuuskunta tapaa matkalla laajasti japanilaisten energia-asioihin ja hyvinvointipalveluihin keskittyvien yritysten edustajia.

- Energiakysymykset ovat maailmanlaajuisesti nousseet tärkeiksi puheenaiheiksi myös asumisen, rakentamisen ja yhdyskuntasuunnittelun alalla. Japanin matkan yhteydessä meillä on ollut erinomainen tilaisuus olla mukana kertomassa teknologisesta kehityksestä Suomessa ja toisaalta saada selville Japanin sekä laajemmin Kaukoidän haasteita vastaavissa asioissa. Esittelemme matkalla esimerkiksi Vaasan asuntomessuille toteutettua matalalämpöverkkoa, joka on maailmanlaajuisestikin ainutlaatuinen teknologinen sovellus, kertoo Heiskanen.

Vaasan Suvilahden asuntomessualueella sähkö ja lämpö tuotetaan ja kulutetaan samalla alueella. Paikallinen, kestävän kehityksen periaatteiden mukainen energiantuotanto on mahdollista merenpohjan lämpöenergialähteen, uusien kehitettyjen energiankeräys- ja jakelutapojen sekä uuden kaatopaikkakaasun hyödyntämistavan ansiosta. Toteutettu kokonaisuus on maailmanlaajuinen uutuus ja sisältää useita suomalaisia teknisiä innovaatioita, joille haetaan maailmanlaajuisia markkinoita.

Suomen Asuntomessut ovat esitelleet energiatehokkuuteen tähtääviä rakennushankkeita jo 90-luvun alusta lähtien. Muun muassa Pietarsaaren asuntomessuilla yhteistyössä VTT:n kanssa toteutettu energiatalo on edelleen Suomen energiatehokkain asuintalo. Myös tulevilla messuilla energiakysymykset ovat voimakkaasti esille. Esimerkiksi Valkeakosken vuoden 2009 asuntomessuille on rakenteilla passiivienergiatalo.

- Lisäksi pyrimme vertailemaan matkan aikana rakennusten energiatehokkuuteen liittyvää lainsäädäntöä. Kansainväliset velvoitteet tuovat meillekin haasteita energiankäytön tehostamiseen ja päästöjen vähentämiseen. Suomesta esittelemme vuoden alussa voimaan astunutta lakia energiatodistuksista.

Esitteillä myös suomalainen mökkikulttuuri

Kauppavaltuuskunnan matkan toiseen teemaan, hyvinvointiin ja elämäntapaan liittyen Heiskanen esittelee matkalla suomalaiseen vapaa-ajan asumiseen liittyviä asioita.

- Suomessa on 478 000 vapaa-ajan asuntoa eli mökkeily on tärkeä osa suomalaista elämäntapaa. Sen myötä suomalaisille on tullut myös vankka osaaminen loma-asuntojen rakentamisesta. Vapaa-ajan asumisella on myös merkittävä vaikutus suomalaiseen talouselämään, sillä sen ympärillä pyörii rahaa vuosittain noin 4 miljardin euroa, ja alan taloudellinen sekä työllistävä merkitys jatkaa kasvuaan, korostaa Heiskanen.

Lisätietoja:
Pasi Heiskanen, Suomen Asuntomessut, puh. 040 848 6200

Yrityksestä

Suomen Asuntomessut auttaa synnyttämään ja vaalimaan tärkeitä asuinympäristöjä, joissa ihmiset voivat hyvin.