VALKEAKOSKEN ASUNTOMESSUJEN SUUNNITTELU ETENEE - Messuteemat aluekaavan pohjana

Valkeakosken vuoden 2009 asuntomessualueen kaavaluonnos on paraikaa nähtävillä ja lausuntokierroksella. Kaavaehdotus on aikomus saada nähtäville syys-lokakuussa ja kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi vielä ennen vuodenvaihdetta.

Valkeakoskella vuonna 2009 järjestettävän asuntomessutapahtuman suunnittelu Heritynniemeen etenee hyvää vauhtia, kerrottiin tänään messuista järjestetyssä tiedotustilaisuudessa. Suomen Asuntomessut ja Valkeakosken kaupunki ovat yhdessä ideoineet alueen teemoja, joiden tarkoituksena on ohjata suunnittelua ja rakentamista. Alustaviksi messuteemoiksi on valittu asumisen mansikat, rantaelämä ja vaihtoehtoiset energiaratkaisut. Asumisen mansikat – teema kuvaa alueen pientalojen rakentumista solumaisiksi ryppäiksi lapsiystävällisine pihakatuineen. Rantaelämä – teema kertoo veden hyödyntämisestä monin eri tavoin ja virkistyspaikkojen luomisesta rannalle sekä rantarakentamisesta. Valmistuviin pientaloihin toivotaan myös monipuolisia ja vaihtoehtoisia energiaratkaisuja kuten maalämpöä. Teemojen pohjalta työstetty asemakaavaluonnos on paraikaa arvioitavana ja lausuntokierroksella. Kaava-alue sijaitsee noin neljä kilometriä Valkeakosken keskustasta koilliseen päin Mallasveden vesistön äärellä. Messualueelle suunnitellaan korttelialueita, jotka muodostavat kylämäisen kokonaisuuden pihakatuineen. Yksi asuinkortteli sijaitsee rannalla ja alueen keskelle suunnitellaan toiminnallista aukiota ja pienvenesatamaa. - Heritynniemeen on mahdollista toteuttaa lapsiystävällinen ja luonnonarvot huomioon ottava asuinalue. Heritynniemi on ensisijainen messupaikka ja toivonkin että kaavaprosessi saadaan nopeasti vietyä läpi. Varsinainen puitesopimus kaupungin kanssa allekirjoitetaan, kunhan messualue varmistuu, kertoi suunnittelutilanteesta Suomen Asuntomessujen toimitusjohtaja Pasi Heiskanen. Messualueelle sijoitetaan alkuvaiheessa noin 30-40 tonttia. Asuntorakentaminen on luonteeltaan pääsääntöisesti omakoti- ja pientalorakentamista. Tavoitteena on saada mukaan suuren yleisön suosimat talotyypit ja myös lapsiperheiden suosimia yhdentason ratkaisuja. Asemakaava-alueen pinta-ala on noin 65 hehtaaria, josta huomattava osa jää virkistysalueeksi palvellen kaikkia valkeakoskelaisia. Asuinkorttelien ympäristö on tarkoitus säilyttää vehreänä virkistysalueena. Luonnonarvoltaan merkittävät jalopuumetsiköt sekä liito-oravan reviirialueet säilyvät asuinkortteleista erillään virkistys- sekä maa- ja metsätalousalueina. Muun muassa liito-oravan kannalta tärkeät ekologiset yhteydet on otettu huomioon suunnittelussa jättämällä ne vapaa-alueiksi. - Valkeakoski haluaa toteuttaa vehreään ja vesistöjen kaunistamaan ympäristöön sopivat asuntomessut, joissa riittää kiinnostavia kohteita tavallisille ihmisille. Virikkeitä suunnitteluun on haettu niin loma-asuntomessuilta kuin Espoon tämänvuotisilta asuntomessuiltakin, kertoi Valkeakosken kaupunginjohtaja Markku Auvinen. Projektipäällikkö aloittaa syyskuun alusta Tilaisuudessa esiteltiin myös vastikään tehtävään valittu projektipäällikkö, diplomi-insinööri Arto Vuorijärvi. Vuorijärvi aloittaa työnsä syyskuun alusta ja tehtävä kestää aina vuoden 2009 syksyyn saakka. Varsinainen messutoimisto asuntomessuja varten perustetaan myöhemmässä vaiheessa. Lisätietoja: Suomen Asuntomessut, toimitusjohtaja Pasi Heiskanen, puh. 040 848 6200 Valkeakosken kaupunki, kaupunginjohtaja Markku Auvinen, puh. 03-576 6300 / 040 7009764, kaavoituspäällikkö Harri Kuivalainen, puh. 03-576 6219 / 040 719 2321.

Yrityksestä

Suomen Asuntomessut auttaa synnyttämään ja vaalimaan tärkeitä asuinympäristöjä, joissa ihmiset voivat hyvin.