Vapaa-ajan asumisen ekotehokkuutta on mahdollista parantaa

Asuntoministeri Jan Vapaavuori osallistui Loma-asuntomessuilla Porissa VAPET-tutkimushankkeen osaselvityksen julkistamiseen. VAPET-hankeessa tutkitaan vapaa-ajan asumisen ekotehokkuutta.

- Tosiasia on, että elintason kohoamisen myötä ihmiset haluavat satsata myös vapaa-ajan asumisen laatuun. Meidän ei pidä asettua sen kehityksen esteeksi, vaan löytää sopivia keinoja siihen, miten parannamme ekotehokkuutta niin uusissa vapaa-ajan asunnoissa kuin myös kaikissa, lähes 500 000 olemassa olevassa asunnossa, totesi ministeri Vapaavuori ja nosti Reposaaren tiiviisti olemassa olevan asuinyhteisön kupeeseen rakennetun messualueen hyväksi esimerkiksi ekotehokkaasta loma-asumisesta.

Vapaa-ajan asuminen vaikuttaa monella tapaa ympäristöön. Mökkimatkat, jotka tehdään useimmiten henkilöautolla, vaikuttavat merkittävästi ympäristökuormitukseen. Mökkien ympärivuotinen käyttö lisää sekä energiankulutusta että mökkiliikennettä. Tämä on osaltaan seurausta kakkosasumisen suosion kasvusta sekä yleensä mökkien mukavuus- että varustetason kasvusta.

- Mökkeily on suomalaisille edelleen tärkeä vapaa-ajan viettomuoto. Mökkeily monipuolistuu, varustetaso kasvaa ja siellä vietetään pidempiä jaksoja. Perinteisten kesämökkien rinnalle ovat yleistymässä kakkosasunnot. Mökkeily tulee edelleen lisääntymään ja samalla sen vaikutukset ympäristöön ja talouteen kasvavat. Meidän pitäisi löytää näihin kaikkiin vaihtoehtoihin sopivia keinoja parantaa mökkeilyn ekotehokkuutta, toteaa tutkimus- ja kehittämispäällikkö Anna-Maija Kirkkala TTS:stä.

Kirkkalan mukaan vapaa-ajan asumisen energiatehokkuudesta on keskusteltu vielä vähän. VAPET-tutkimuksen myötä halutaan osaltaan herättää ihmisiä miettimään omia valintojaan ekotehokkuuden kannalta ja toisaalta löytämään itselle sopivia toteuttamismuotoja. Vapaa-ajan ekotehokkuuden tehostamisessa on paljon tehtävissä kunhan ihmiset tiedostavat omien valintojensa kautta asian tärkeyden. Toisaalta myös viranomaisohjauksella voidaan vaikuttaa. Esimerkiksi tämän vuoden alussa voimaan astunut laki kiinteistöjen energiatodistuksista koskee myös yli 50 neliöisiä, uusia ja ympärivuotiseen käyttöön tulevia vapaa-ajan asuntoja.

Mökkien varustetaso on parantunut vuosien myötä, vaikka osa mökkeilijöistä pitää tiettyä askeettisuutta viehättävänä. Nykyisin noin 70 % on liitetty sähköverkkoon ja yhä useampi liitetään vesi- ja viemäriverkostoon. Sähkön tulo on merkinnyt sähkökäyttöisten laitteiden lisääntymistä mökeillä. Tämä on osaltaan herättänyt kysymykseen siitä, millainen lämmitysjärjestelmä on tarpeellinen ja taloudellinen mökin rakenteiden, koneiden ja vesikalusteiden kannalta.

Mökkeilyn ympäristövaikutuksia selvitetään ympäristöklusterin tutkimusohjelmaan kuuluvassa Vapaa-ajan asumisen ekotehokkuus (VAPET) –hankkeessa, joka on Helsingin yliopiston, Suomen ympäristökeskuksen, Tampereen teknillisen yliopiston, Tilastokeskuksen, Valtion taloudellisen tutkimuslaitoksen, VTT:n ja TTS tutkimuksen yhteishanke. Hanketta koordinoi TTS tutkimus, jonka osaselvitys julkistetaan tänään loma-asuntomessuilla Porissa. Messuvieraille esitellään tutkimushanketta Suomen Ympäristökeskuksen osastolla.

Kokonaisuudessaan hanke valmistuu ensi vuoden keväällä. Tähän mennessä hankkeesta on valmistunut tai valmistuu lähiaikoina osaselvitykset, joissa on käsitelty mökkeilyä elämäntapana ja ekotehokkaiden käyttötapojen hyväksyttävyyttä, vesihuoltojärjestelmiä sekä kotitalouskoneiden käyttöä ja käyttöturvallisuutta koskevat selvitykset vapaa-ajan asunnoilla. Tarkempia tietoja tutkimuksista on saatavissa uusimmassa Teho –lehdessä (3/2008) olevista artikkeleista ja alla mainituista raporteista.


Hankkeen kotisivut
http://www.environment.fi/default.asp?contentid=188097&lan=fi


Hankkeesta julkaistua

Vapaa-ajan asumisen ekotehokkuus (VAPET). Mökkeily elämäntapana ja ekotehokkaiden käytäntöjen hyväksyttävyys. TTS tutkimuksen raportteja ja oppaita 36 .
http://www.tts.fi/images/stories/tts_julkaisut/tr36.pdf

Perrels, Adriaan ja Elina Kangas (2007): Vapaa-ajan asuntojen omistus ja käyttö – esiselvitys ekotehokkuuden kartoitusta varten. VATT-Keskustelualoitteita 417. Helsinki. http://www.vatt.fi/julkaisut/uusimmatJulkaisut/julkaisu/Publication_2442_id/734

Berghäll, Elina, Oranen, Anna, Perrels, Adriaan (2008), Mökkinannan ylimmän ja alimman kehityspolku vuoteen 2025 mennessä, VATT-Keskustelualoitteita 4XX. Helsinki (tulossa)

Teho 3(2008) artikkelit:
- Vesihuoltojärjestelmät vapaa-ajan asunnoissa –Enäjärvellä toteutetun kyselyn tuloksista
- Kotitalouskoneiden käyttö mökeillä
- Kesämökkiasukkaiden tulevaisuuden näkymiä

Teho 6(2007) artikkeli:
-Kesämökeistä ympärivuotisiin vapaa-ajan asuntoihin – mökkikanta muutoksessa (sivut 16-17)


Lisätietoja tutkimuksesta antavat:

Anna-Maija Kirkkala, tutkimus- ja kehittämispäällikkö, TTS Tutkimus, puh. 040 730 4667

Vesihuoltojärjestelmät vapaa-ajan asunnoissa
Erkki Santala Suomen ympäristökeskus, puh. 020 490 2434; gsm 040 740 1594
Sanna Vienonen, Suomen ympäristökeskus, puh. gsm: 0400 148 569

Mökkeily elämäntapana ja ekotehokkaiden käytäntöjen hyväksyttävyys:
Kirsti Ahlqvist, Tilastokeskus, puh (09) 1734 3412
Arja Rytkönen, TTS tutkimus gsm 044 7143 696
Ilmo Massa, Helsingin yliopisto puh: (09) 1912 4573,

Kotitalouskoneiden käyttö ja käyttöturvallisuus vapaa-ajan asunnoilla:
Arja Rytkönen TTS tutkimus, gsm 044 7143 696

Ekotehokas rakennusten epäjatkuva lämmitys
Juhani Heljo, Tampereen tekninen yliopisto, 03 3115 2819

Ekotehokkuuspotentiaalilaskelmat ja skenaariot
Adriaan Perrels, VATT, 050 583 8575
Pekka Lahti, VTT 040 500 4817


Lisätietoja Loma-asuntomessuista Porissa antavat:

Toimitusjohtaja Pasi Heiskanen, puh. 040 848 6200
Kehitysjohtaja Oiva Hilden, puh. 0400 662 603
Viestintäjohtaja Päivi Karvinen, puh. 050 4131 290

Loma-asuntomessut ovat auki 13.6. – 6.7.2008, juhannuksena suljettu

Yrityksestä

Suomen Asuntomessut auttaa synnyttämään ja vaalimaan tärkeitä asuinympäristöjä, joissa ihmiset voivat hyvin.

Multimedia

Multimedia