VUODEN 2008 ASUNTOMESSUT PIDETÄÄN VAASASSA

Osuuskunta Suomen Asuntomessujen hallitus on tänään päättänyt myöntää vuoden 2008 asuntomessut Vaasan kaupungille. Asuntomessut järjestetään kaupungin ja Suomen Asuntomessujen yhteistyönä Suvilahden kaupunginosassa. Messujen keskeinen teema on sosiaalisesti ja ekologisesti kestävä merellinen asuminen keskustan tuntumassa.

Osuuskunta Suomen Asuntomessut haluaa messuja järjestämällä lisätä suuren yleisön asuntotietoutta. Vaasan messualue tuo messuperinteeseen jälleen uutta, sillä Suvilahden lähiöuudistushanke on mielenkiintoinen asuntorakentamisen projekti. Alue soveltuu messurakentamiseen erilaisen asuntotarjonnan, hyvien yhteyksien ja valmiin palvelurakenteen puolesta. - Uskomme, että asuntomessuilla on suuri merkitys Suvilahden asuinalueen kehittämisessä ja elinvoimaisuuden turvaamisessa. Lähiön täydennysrakentaminen asuntomessujen yhteydessä myös pientaloilla vahvistaa ja monipuolistaa alueen asuntotarjontaa. Suunnittelijoille ja rakentajille messut tarjoavat mahdollisuuden kokeilla uusia ratkaisuja ja ideoita asumiseen, toteaa Suomen Asuntomessuilta toimitusjohtaja Pasi Heiskanen päätöksen jälkeen. Suvilahden kaupunginosa sijaitsee noin kolmen kilometrin etäisyydellä Vaasan keskustasta. Osaksi varsinaista kaupunkialuetta Suvilahti liitettiin vuonna 1965, jolloin alueen kaavasta järjestettiin yleinen arkkitehtuurikilpailu. Alue on pääosiltaan kaavoitettu jo 1960-luvulla ja Suvilahden kaupunginosa rakennettiin lähes valmiiksi 1970-luvulla merenrantavyöhykettä lukuun ottamatta. Messualue rakennetaan rantavyöhykkeelle osana lähiön uudistushanketta. Yleistavoitteena on rakentaa mittakaavaltaan ja rakennusmuodoiltaan monipuolinen asuinalue, joka sovitetaan yhteen osaksi Suvilahden nykyistä lähiötä. Asemakaavan valmisteluun liittyvät luontoselvitykset sekä selvitykset alueen rakennettavuudesta on tehty viime syksynä. Alueen rakentamista valmisteleviin perustöihin on tarkoitus ryhtyä keväällä 2005. Messualueen kunnallisteknisten kustannusten on arvioitu olevan noin 2 miljoonaa euroa. Suvilahden valinta asuntomessujen rakentamiskohteeksi tukee Vaasan asunto- ja kehittämispoliittisia strategioita, joiden määrällisenä tavoitteena on nostaa kaupungin asukasluku vuoteen 2015 mennessä 65 000 asukkaaseen. - Uskomme, että alueen sijainti, monipuolinen tonttitarjonta, vahva ja ajankohtainen teema – lähiörakenteen elvyttäminen - sekä hyvät liikenneyhteydet ja pysäköintijärjestelyt mahdollistavat hyvän asuntomessualueen toteuttamisen, kommentoi asiaa Vaasan kaupunginjohtaja Markku Lumio. Suomen Asuntomessut ja Vaasan kaupunki järjestävät siis yhteistyössä asuntomessut Vaasassa kesällä 2008. Tätä ennen messut ovat Oulussa 2005, Espoossa 2006 ja Hämeenlinnassa 2007. Lisätietoja: Osuuskunta Suomen Asuntomessut / toimitusjohtaja Pasi Heiskanen, puh. 020 7437 701 Vaasan kaupunki / kaupunginjohtaja Markku Lumio, puh. (06) 325 1012

Yrityksestä

Suomen Asuntomessut auttaa synnyttämään ja vaalimaan tärkeitä asuinympäristöjä, joissa ihmiset voivat hyvin.