VUODEN 2009 ASUNTOMESSUT PIDETÄÄN VALKEAKOSKELLA

Osuuskunta Suomen Asuntomessujen hallitus on tänään päättänyt myöntää vuoden 2009 asuntomessut Valkeakosken kaupungille, joka on hakenut messuja joko Heritynniemeen tai Laukkulaan. Tarkempi päätös messualueesta jätettiin kaupungin kanssa käytäviin jatkoneuvotteluihin.

Asuntomessuja on järjestetty maassamme aina vuodesta 1970 lähtien ja Valkeakosken messutapahtuma tulee olemaan järjestyksessään jo 40. asuntomessutapahtuma. - Messupaikkakuntia valittaessa kriteereinä ovat muun muassa uusien asuntojen tarve ja liikenteellinen sijainti. Valkeakoski on kasvukuntia Tampereen lähiympäristössä ja liikenneyhteydet kaupunkiin ovat hyvät. Valkeakoski on lisäksi pystynyt osoittamaan kaksi vaihtoehtoista, sisällöllisesti mielenkiintoista asuntomessualuetta, kommentoi päätöstä Suomen Asuntomessujen toimitusjohtaja Pasi Heiskanen tänään. Valkeakoski on Etelä-Pirkanmaan seutukunnan keskuskaupunki, jossa on asukkaita hieman yli 20 000. Kaupunki sijaitsee kauniissa järvimaisemissa Mallasveden ja Vanajaveden yhtymäkohdassa. Tampereelle matkaa on 35 km, Hämeenlinnaan 44 km ja Helsinkiin 145 km. Messujärjestelyiden kannalta sijainti on mainio, sillä 150 kilometrin etäisyydellä asuu noin 3 miljoonaa suomalaista. Valkeakoski on sikälikin hyvä messupaikkakunta, että pientalotonttien ja valmiiden asuntojen kysyntä Valkeakoskella on viime vuosina kasvanut selvästi muun muassa aktiivisen kuntamarkkinoinnin ja Tampereen kaupunkiseudun voimakkaan kasvun myötä. Kaupunki on markkinoinut itseään mansikkapaikkakuntana, paikkakuntana, jossa on ”mansikoita” kuten hyvät julkiset palvelut, kulttuuriarvot, luonnonkauneutta, urheilumenestystä jne. Asuntomessujen kautta Valkeakoski aikoo entistäkin voimallisen näkyä hyvän asumisen mansikkapaikkakuntana. Varsinaiseksi asuntomessualueeksi kaupunki on esittänyt Heritynniemeä, jonka houkuttele¬vuus perustuu ennen kaikkea aluetta ympäröivään luonnonkauniiseen Mallas¬veteen. Heritynniemi on noin kahden kilometrin pituinen ja keskimäärin 500 metrin levyinen Mallasveteen työntyvä niemi Valkeakosken keskustan koillispuolella. Matkaa kaupungin ydinkeskustaan on noin 3,5 km. Kyseessä on harvinaisen laaja yhtenäinen rakentamaton metsä- ja ranta-alue lähellä kaupunkikeskustaa. - Pitkän rantaviivan lisäksi Heritynniemeen liittyy runsaasti muitakin luonto- ja ympäristöarvoja. Alueella on suojeltua jalopuumetsikköä ja lajistoltaan monimuotoisia alueita. Alueen luontoarvoista tarvitaankin nykyistä kattavammat selvitykset ennen lopullista päätöstä asuinrakentamisesta, kertoo Valkeakosken kaupunginjohtaja Markku Auvinen. Toisena messualuevaihtoehtona on Laukkula (työnimi), joka sijaitsee nopeiden Tam¬pere-yhteyksiensä vuoksi suositussa kaupungin pohjois¬osassa. Laukkulan etuja ovat myös monipuolinen maasto sekä kävelyetäisyys erityisesti lapsi¬perheiden arvostamiin lähipalveluihin. Alue on rakentamatonta pelto- ja metsämaata, jonne on mahdollista muodostaa hyvin vaihtelevia rakennuspaikkoja. Suomen Asuntomessut ja Valkeakosken kaupunki järjestävät yhteistyössä asuntomessut Valkeakoskella kesällä 2009. Tätä ennen messut ovat Espoossa 2006, Hämeenlinnassa 2007 ja Vaasassa 2008. Lisätietoja: Suomen Asuntomessut / toimitusjohtaja Pasi Heiskanen, puh. 040 848 6200 Valkeakosken kaupunki / kaupunginjohtaja Markku Auvinen, puh. (03) 576 611

Yrityksestä

Suomen Asuntomessut auttaa synnyttämään ja vaalimaan tärkeitä asuinympäristöjä, joissa ihmiset voivat hyvin.