Asuntorahoitukseen erikoistuneella Hypo-konsernilla hyvin vilkas vuosi

Asuntolainojen kysyntä säilyi korkealla tasolla. Uusia luottoja nostettiin ennätysmäärä, 113 miljoonaa euroa. Tavallisten asuntolainojen lisäksi Hypon asuntomarkkinoiden erikoistuotteet kiinnostivat asiakkaita.

Vuosi 2004 oli hyvä asuntomarkkinavuosi. Historiallisen alhainen korkotaso piti koko vuoden yllä asuntomarkkinoilla voimakasta kysyntää. Lisäksi kova kilpailu koitui asiakkaiden eduksi alhaisen marginaalitason johdosta. Hypon senioriasiakkaille tarkoitetut käänteiset asuntokaupat ja -lainat vakiintuivat osaksi tuotevalikoimaamme ja saavuttivat tavoittelemamme tasaisen kasvun. Yksilöllisten, asiakaskohtaisesti räätälöityjen käänteisten sopimusten määrä nousi vuoden lopussa jo yli sataan sopimukseen. Vuoden aikana uusina tuotteina otettiin käyttöön Hypon osaomistuskonsepti, joka helpottaa kynnystä oman ensiasunnon hankintaan sekä uudisrakennuskohteisiin suunnattu tonttikonsepti, joka mahdollistaa asunnon ostajalle tonttikustannuksen jaksottamisen pidemmälle aikavälille tulevaisuuteen. Kumpikin tuote sai markkinoilla hyvän vastaanoton. Lainakanta 374,4 miljoonaa euroa. Tilikauden liikevoitto 3,7 miljoonaa euroa (4,1 milj. €). Tase kasvoi 435,8 miljoonaan euroon (403,4 milj. €) Koko lainakanta kasvoi 2,8 prosenttia 374,4 miljoonaan euroon (364,3 milj. €) huolimatta eräiden asuntoyhtiöiden lainojen lyhennysohjelman mukaisista huomattavista kerta-lyhennyksistä. Lainakannan kasvu suuntautui tavoitteen mukaisesti kotitalouksiin, jossa kasvu, 16,6 %, oli muiden asuntolainoja tarjoavien pankkien kasvua nopeampaa lainamäärän noustessa 256,8 miljoonaan euroon (220,2 milj. €). Kasvu ei riittänyt kompensoimaan tiukan marginaalikisan ja matalan korkotason vaikutusta rahoituskatteeseen, joka supistui 8,6 %. Tase kasvoi 8 % 435,8 miljoonaan euroon ylittäen selvästi lainakannan kasvun. Uudet rahoitustuotteet, tonttikonsepti, käänteiset kaupat ja osaomistus kasvattivat tasetta, vaikka toiseen suuntaan vaikuttivatkin kiinteistöstrategiaan kuulumattomien vanhojen asuntojen myynnit ja osakesijoitusten keventäminen. Tilikauden voitto verojen jälkeen oli 2,8 miljoonaa euroa (3,4 milj. €). Voittoon sisältyy Hypoteekkiyhdistyksen Eläkesäätiön ylikatteen palautusta 1,0 miljoona euroa (ed. vuoden voitossa kiinteistön yhtiöittämisen voittoa 2,0 milj. €). Tuottojen ja kulujen suhde parani edellisvuodesta ja oli 2,0 (1,9). Kulut olivat 50,2 % (54,0 %) tuotoista. Järjestämättömien luottojen määrä oli 2,7 miljoonaa euroa (2,1 milj. €). Niiden osuus lainakannasta oli 0,7 prosenttia (0,6 %). Vakituisen henkilöstön määrä oli 30. Konsernin vakavaraisuus säilyi kasvusta huolimatta hyvällä tasolla 20,7 % (22,4 %). Ensisijaisten varojen suhde riskipainotettuihin saamisiin, omaisuuteen ja sitoumuksiin (Tier I) oli 16,9 % (18,4 %). Puolueeton riskiluokittaja Suomen Asiakastieto Oy (aik. Fennorating Oy) uudisti marraskuussa 2004 Hypoteekkiyhdistyksen pitkäaikaisen luottoluokituksen, joka on A+ (vakaa). Suomen AsuntoHypoPankki Oy Hypoteekkiyhdistyksen kokonaan omistamalla talletuspankilla Suomen AsuntoHypoPankki Oy:llä oli ensimmäinen täysi toimintavuosi. Talletuspankin tuote- ja palveluvalikoima vakiintui osaksi konsernin päivittäistoimintaa. Talletusten määrä nousi vuoden lopussa 10,3 miljoonaan euroon (4,3 milj. €). Pankin ensimmäinen RS-kohde Kulosaaressa valmistui vuoden aikana. Talletus- ja Hypo Visa -asiakkaiden määrä talletuspankissa nousi vuoden aikana vajaaseen tuhanteen asiakkaaseen. Vuoden alusta käynnistetty, erityisesti isovanhemmille suunnattu vauvakansalaisten Hypo Baby -asuntosäästöpalkkiotili herätti asiakkaissa runsaasti mielenkiintoa. Arvio tulevasta Tulevaisuuden näkymät ovat Hypo-konsernissa hyvät. Uskomme vahvasti Hypon erikoistuneena asuntorahoitustoimijana pystyvän jatkossakin saavuttamaan tavoitteensa ja kehittymään yhdessä asiakasjäsentensä kanssa asuntorahoituksen kaikilla osa-alueilla sellaiseksi asuntorahoittajaksi, josta asiakkaat todella kokevat saavansa parhaan ratkaisun omaan rahoitustarpeeseensa. Suomen Hypoteekkiyhdistys Suomen AsuntoHypoPankki Oy Lisätietoja: Toimitusjohtaja Matti Inha, puh (09) 228 361, 0500 500 013 Varatoimitusjohtaja Raimo Vaherno, puh (09) 228 361 pfd - liitteessä: Tuloslaskelma ja tase 31.12.2004 Taloudelliset tunnusluvut vuosilta 2000-2004

Yrityksestä

Suomen Hypoteekkiyhdistys on itsenäinen asuntorahoitukseen erikoistunut luottolaitos. Hypo on Suomen vanhin yksityinen luottolaitos, ikää nyt 149 vuotta. Toimintamme on finanssiryhmistä riippumatonta eikä Hypoteekkiyhdistys jaa voittoa ulkopuolelle, joten pystymme pitämään lainaehdot kohtuullisina.

Liitteet & linkit