Asuntorahoitukseen erikoistuneella Hypo-konsernilla uudistumisen ja tasaisen kasvun vuosi

TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 17.2.2004 Julkaisuvapaa klo 13.00 Asuntorahoitukseen erikoistuneella Hypo-konsernilla uudistumisen ja tasaisen kasvun vuosi Tilikauden voitto oli 3,4 miljoonaa euroa ( 2,3 milj. ?). Asuntolainojen marginaalikilpailu kavensi lainakannan kasvusta huolimatta rahoituskatetta 4,3 % Vuosi 2003 oli hyvä asuntomarkkinavuosi. Historiallisen alhainen korkotaso piti koko vuoden asuntomarkkinoilla yllä hyvin voimakasta kysyntää talouden yleisestä taantumasta huolimatta. Vuosi oli ensimmäinen täysi vuosi uudistuneessa Hypo-konsernissa uusien strategialinjausten mukaista toimintaa. Hypo-konsernin koko lainakanta kasvoi, asetetut tavoitteet ylittäen, 365 miljoonaan euroon (329 milj. ?). Kasvu painottui yksityishenkilöiden asuntoluottoihin. Rahoituskate oli 3,6 miljoonaa euroa (3,8 milj. ?) eli lainakannan kasvu ei aivan täysin pystynyt kompensoimaan kiristyneestä kilpailusta johtunutta marginaalien kaventumista. Tilikauden voitto verojen jälkeen parani 3,4 miljoonaan euroon (2,3 milj. ?). Tulosparannukseen vaikutti tavanomaista enemmän kiinteistöjen myyntivoitot, vaikka ne kuuluvatkin Hypo-konsernin normaaliin liiketoimintaan merkittävänä asuntojen ja kiinteistöjen omistajana. Myös kuluissa vuoteen sisältyi poikkeuksellisia, kertaluonteisiksi katsottavia kulueriä, jotka liittyvät konsernin uudistamisohjelmaan. Tuottojen ja kulujen suhde parani edellisvuodesta ja oli 1,8 (1,6). Kulut olivat 54,1 % (61,3 %) tuotoista. Järjestämättömien luottojen määrä väheni 18 % ja oli 2,1 miljoonaa euroa (2,6 milj. ?). Niiden osuus lainakannasta oli 0,6 prosenttia (0,8 %). Konsernin vakavaraisuus säilyi erinomaisen hyvällä tasolla 22,4 % (22,9 %). Ensisijaisten varojen suhde riskipainotettuihin saamisiin, omaisuuteen ja sitoumuksiin (Tier I) oli 18,4 % (18,1 %). Puolueeton riskiluokittaja Fennorating Oy uudisti Hypoteekkiyhdistyksen pitkäaikaisen luottoluokituksen, joka on A+ (vakaa). Toiminnallisesti vuosi 2003 oli Hypo-konsernissa hyvin vilkas. Uutena asiana Suomessa Hypo aloitti käänteisten asuntokauppojen ja -lainojen tarjoamisen eläkeläisasiakkaille. Kokemukset käänteisistä ovat hyvin myönteisiä ja nämä tuotteet ovat jatkossakin tärkeä osa asumisen elinkaariajattelua. Toisessa ääripäässä elinkaariajattelua konsernin talletuspankki AsuntoHypoPankki toi vuoden lopussa markkinoille isovanhemmille suunnatun Hypo Baby -tilin, joka on ainutlaatuinen asuntosäästöpalkkiotili lapsenlapsille. Vuoden muita tärkeitä asuntorahoitusasioita Hypossa olivat mm. AsuntoHypoPankin talletustoiminnan ja markkinoiden edullisimman luottokortin Hypo Visan myynnin aloittaminen, ensimmäisen RS-kohteen rahoittaminen, Hypo Prime -koron käyttöönotto, kiinteäkorkoisten asuntolainojen filosofian nostaminen asiakkaiden tietoisuuteen ja nuorten perheiden asuntorahoitusjärjestelyt (Road Map to Ensiasunto). Asuntolainojen marginaalit Ankara ja ajoittain jo liiallinenkin asuntolainojen marginaalikilpailu koitui asiakkaiden eduksi. Suomessa asuntolainojen hinnat ovatkin euroalueen alhaisimpia. Ei ole todennäköistä, että jatkossa marginaalit nykytasosta enää alenevat. Se johtaisi isoissa pankeissa asuntolainojen ristisubvention lisääntymiseen muiden tuotteiden kustannuksella eikä sitä ole helppo toteuttaa finanssipalvelujen kovassa kilpailutilanteessa. Toisaalta marginaalit tuskin nykytasostaan oleellisesti palaavatkaan aikaisemmalle, korkeammalle tasolleen. Hypon strategiassa hintakilpailuun on varauduttu. Siinä pärjäämiselle on avainasemassa kiinteiden kustannusten pitäminen tulevinakin vuosina alhaisina. Kehitys Hypossa jatkuu vakaana Tulevaisuuden näkymät ovat Hypo-konsernissa hyvät. Uskomme vahvasti Hypon erikoistuneena asuntorahoitustoimijana pystyvän jatkossakin saavuttamaan tavoitteensa ja kehittymään yhdessä asiakasjäsentensä kanssa asuntorahoituksen kaikilla osa-alueilla sellaiseksi asuntorahoittajaksi, josta asiakkaat todella kokevat saavansa parhaan ratkaisun omaan rahoitustarpeeseensa. Hypo-konserni julkaisee osavuosikatsauksen tammi-kesäkuulta viikolla 34 vuonna 2004. Suomen Hypoteekkiyhdistys Suomen AsuntoHypoPankki Oy Lisätietoja: Toimitusjohtaja Matti Inha, puh (09) 228 361, 0500 500 013 Varatoimitusjohtaja Raimo Vaherno, puh (09) 228 361 Liite: Tuloslaskelma ja tase 31.12.2003 Taloudelliset tunnusluvut vuosilta 1999-2003 ------------------------------------------------------------ Tämän tiedon Teille välitti Waymaker, http://www.waymaker.fi Seuraavat tiedostot ovat ladattavissa: http://www.waymaker.net/bitonline/2004/02/17/20040217BIT00180/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2004/02/17/20040217BIT00180/wkr0002.pdf

Yrityksestä

Suomen Hypoteekkiyhdistys on itsenäinen asuntorahoitukseen erikoistunut luottolaitos. Hypo on Suomen vanhin yksityinen luottolaitos, ikää nyt 149 vuotta. Toimintamme on finanssiryhmistä riippumatonta eikä Hypoteekkiyhdistys jaa voittoa ulkopuolelle, joten pystymme pitämään lainaehdot kohtuullisina.