HYPO LASKEE PRIME-KORKONSA 3,95 PROSENTTIIN 13. JOULUKUUTA 2008

Suomen Hypoteekkiyhdistyksen tytäryhtiö Suomen Asuntohypopankki Oy laskee Prime -korkoaan 0,80 prosenttiyksikköä 3,95 prosenttiin. Lasku johtuu markkinakorkojen kehityksestä, yleisestä taloudellisesta tilanteesta ja inflaationäkymistä. Koronlasku tulee voimaan 13. päivänä joulukuuta 2008. Muutos vaikuttaa käytännössä vain niiden konsernin talletusasiakkaiden sopimuksiin, joilla talletus on sidottu Hypo Prime -korkoon. Suomen Asuntohypopankki Oy laski Hypo Prime viitekorkoa edellisen kerran 15.11.2008 lukien.

Suomen Hypoteekkiyhdistys Suomen Hypoteekkiyhdistys
Suomen AsuntoHypoPankki Oy Suomen AsuntoHypoPankki Oy
Matti Inha Ari Pauna
toimitusjohtaja varatoimitusjohtaja
puhelin (09) 228 361 tai 0500 500 013 puhelin (09) 228 361 tai 050 3534 690


Yrityksestä

Suomen Hypoteekkiyhdistys on itsenäinen asuntorahoitukseen erikoistunut luottolaitos. Hypo on Suomen vanhin yksityinen luottolaitos, ikää nyt 149 vuotta. Toimintamme on finanssiryhmistä riippumatonta eikä Hypoteekkiyhdistys jaa voittoa ulkopuolelle, joten pystymme pitämään lainaehdot kohtuullisina.

Liitteet & linkit