HYPO NOSTAA PRIME-KORKONSA 1,50 PROSENTTIIN 15. JOULUKUUTA 2010

Suomen Hypoteekkiyhdistyksen tytäryhtiö Suomen AsuntoHypoPankki Oy nostaa Prime-korkoaan 0,25 prosenttiyksikköä 1,50 prosenttiin. Nosto johtuu markkinakorkojen kehityksestä, yleisestä taloudellisesta tilanteesta ja inflaationäkymistä. Koron nosto tulee voimaan 15. päivänä joulukuuta 2010. Muutos vaikuttaa käytännössä vain niiden konsernin talletusasiakkaiden sopimuksiin, joilla talletus on sidottu Hypo Prime -korkoon.

Suomen Hypoteekkiyhdistys                     Suomen Hypoteekkiyhdistys
Suomen AsuntoHypoPankki Oy               Suomen AsuntoHypoPankki Oy

Matti Inha                                                Ari Pauna
toimitusjohtaja                                          varatoimitusjohtaja
puhelin (09) 228361 tai 0500500013       puhelin (09) 228361 tai 0503534690

Suomen Hypoteekkiyhdistys on Suomen vanhin valtakunnallinen ja yksityinen luottolaitos, perustettu 1860. Hypo-konserni on kaikista pankki- ja vakuutusyhtiöistä riippumaton, jäsentensä omistama keskinäinen yhtiö, joka toiminnassaan on erikoistunut pelkästään asuntorahoitukseen.

Osavuosikatsauksen 1.1.-30.6.2010 mukaan Hypo-konsernin tase oli 696 miljoonaa euroa, vakavaraisuus 17,4  %, luottokanta 505 miljoonaa euroa, talletuskanta 99 miljoonaa euroa ja liikevoitto 1,0 miljoonaa euroa. Järjestämättömät saatavat oli 2,4 miljoonaa euroa (0,5 % lainakannasta) ja kulu/tuottosuhde 70,6 %. Lisätiedot: www.hypo.fi

Hypo - Parempaan Asumiseen. Turvallisesti

Yrityksestä

Suomen Hypoteekkiyhdistys on itsenäinen asuntorahoitukseen erikoistunut luottolaitos. Hypo on Suomen vanhin yksityinen luottolaitos, ikää nyt 149 vuotta. Toimintamme on finanssiryhmistä riippumatonta eikä Hypoteekkiyhdistys jaa voittoa ulkopuolelle, joten pystymme pitämään lainaehdot kohtuullisina.

Liitteet & linkit