Hypon asuntomarkkinoiden tilanneanalyysi Q2 / 2004: Asuntomarkkinoilla hiukan rauhoittumista. Markkinaodotukset käänteen

LEHDISTÖTIEDOTE 1.6.2004 Julkaisuvapaa heti Hypon asuntomarkkinoiden tilanneanalyysi Q2 / 2004 Asuntomarkkinoilla hiukan rauhoittumista. Markkinaodotukset käänteen tapahtumisesta erityisesti korkotason nousun myötä kasvaneet Maaliskuun alussa julkistetun Hypon asuntomarkkinoiden ensimmäisen neljänneksen asuntomarkkina-analyysin otsikko oli: "Asuntojen hinnoissa nyt jarrujen painamisen aika. Pääkaupunkiseudun asuntomarkkinat käyvät jo ylikierroksilla " Ilahduttavan vilkas julkinen keskustelu asuntojen korkeista hinnoista, korkojen nousun vaikutuksista nuorten perheiden asuntolainoihin ja keinoista suojautua korkojen nousua vastaan ovat selvästi rauhoittaneet markkinoita ja vaikuttaneet ostajiin niin, että terve varovaisuus markkinoilla on lisääntynyt. Ensimmäisen neljänneksen korkeat pisteet 705 (70,5%) ovat toisella neljänneksellä laskeneet 575 pisteeseen (57,5%). Maksimipisteet ylikuumentuneille markkinoille olisivat 1000 pistettä (100 %). Korkeat asuntohinnat sisältävät riskejä Välittäjien alkuvuoden ennustukset asuntojen hintojen nousun jatkumisesta ovat tuoneet esiin myös päinvastaisia näkemyksiä. Tilastokeskuksen uusimmassa hintatilastossa näkyy Helsingissä jopa hintojen laskua. Hintakeskustelun tärkein vaikutus on ollut sen havaitseminen, että pitkään nousseihin hintoihin sisältyy myös hintariskiä. Talouden elpymisen myötä tapahtuva korkojen nousu laskee kysyntää. Toiseen suuntaan vaikuttaa muuttoliike kasvukeskuksiin, ihmisten muuttaessa työn perässä, ja tähän kysyntään nähden liian pieni uustuotannon määrä erityisesti pääkaupunkiseudulla. Kahden asunnon loukkua syytä välttää Asuntomarkkinoiden mahdollisessa käännekohdassa riskit kahden asunnon loukkuun jäämisestä on syytä aikaisempaa huolellisemmin pyrkiä välttämään. Asuntojen pyyntihinnat korkeita toteutuneisiin kauppoihin verrattuna Markkinakäänteeseen viittaavat korkeat myytävien asuntojen pyyntihinnat verrattuna toteutuneisiin kauppahintoihin. Tilanne on johtamassa myyntiaikojen pidentymiseen. Ostajien näkökulmasta hintajarrun painamiseen näyttää olevan aihetta. Onhan oikeastaan rahoituksen kaikki joustot jo täyskäytössä, alhainen korko, pitkät laina-ajat ja alhaiset lainamarginaalit. Korkojen nousun ennakointi otetaan tarkemmin huomioon ja tämä näkyy myös kiinteäkorkoisten asuntolainojen kysynnän lisääntymisenä. Velkaantuminen kulutusluottomarkkinoille kasvussa. Positiivinen luottorekisteri ennaltaehkäisisi ongelmia Asuntolainan ottamisen jälkeen tilanne voi helposti ajautua siihen, että menoja ei ehkä osatakaan pitää tulojen suhteessa vaan vähitellen ylivelkaannutaan kulutusluottomarkkinoille. Ongelmasta näkyy jo merkkejä kulutusluottojen velkaongelmien kasvuna. Asuntolainaa myönnettäessä huolellinen ja hyvän pankkitavan mukainen maksukyvyn arviointi ei poista tätä myöhemmin syntyvää ongelmaa. Ainoa toimiva ja tehokas ennalta ehkäisevä järjestelmä kulutusluottojen ylivelkaantumisen ehkäisylle olisi Ruotsin mallin mukainen ja siellä erinomaisesti toimiva positiivinen luottorekisteri. Hypon Asuntomarkkina-analyysi Q2/2004 on kokonaisuudessaan nähtävissä Internet-sivuillamme www.hypo.fi Suomen Hypoteekkiyhdistys Suomen AsuntoHypoPankki Oy Matti Inha Toimitusjohtaja Puhelin (09) 228 361 tai 0500 500 013 Hypoteekkiyhdistys on Suomen vanhin yksityinen luottolaitos, perustettu 1860. Hypo konserni on kaikista pankki- ja vakuutusyhtiöstä riippumaton, jäsentensä omistama keskinäinen yhtiö, joka toiminnassaan on erikoistunut pelkästään asuntorahoitukseen. Vuoden 2003 tilinpäätöksen mukaan Hypo konsernin tase oli 403 milj. ? tilikauden voitto 3,4 milj.?, lainakanta 365 milj.?, vakavaraisuus 22,4 % ja kulut tuotoista 54,1 %. Luottoluokitus A+ (vakaa) / Fennorating Lisätietoja Internet-sivuilla www.hypo.fi ------------------------------------------------------------ Tämän tiedon Teille välitti Waymaker, http://www.waymaker.fi Seuraavat tiedostot ovat ladattavissa: http://www.waymaker.net/bitonline/2004/06/01/20040601BIT00040/wkr0001.pdf

Yrityksestä

Suomen Hypoteekkiyhdistys on itsenäinen asuntorahoitukseen erikoistunut luottolaitos. Hypo on Suomen vanhin yksityinen luottolaitos, ikää nyt 149 vuotta. Toimintamme on finanssiryhmistä riippumatonta eikä Hypoteekkiyhdistys jaa voittoa ulkopuolelle, joten pystymme pitämään lainaehdot kohtuullisina.

Liitteet & linkit