ps. HYPO – eläkesäästämistuotteet nyt saatavilla

Suomen Hypoteekkiyhdistyksen tytäryhtiö Suomen Asuntohypopankki Oy on aloittanut eläkesäästämistuotteiden tarjoamisen uuden pitkäaikaissäästämislain mukaisesti. ps. Hypo – eläkesäästämistuotteet ovat nyt kaikilta osin saatavilla. Hypon ainoalaatuinen, jo 27.1.2010 Uuden Suomen PS-seminaarissa julkaistu, ratkaisu tarjoaa kaikille suomalaisille pankkisuhteesta riippumattoman turvallisen ja aidosti kuluttoman tavan hyötyä pitkäaikaissäästämiseen liittyvistä eduista. ps. Hypo – tili ja siihen liittyvät eläkesäästämistä varten toteutetut talletustuotteet ovat täysin kuluttomia niin säästämisen kuin eläkkeen maksamisenkin aikana. Talletuksille maksetaan hyvää, aiemmin vain ns. tukkumarkkinasijoittajille tarjolla ollutta tuottoa ”euribor tasan” – periaatteella. Tämä tarkoittaa sitä, että kahden, kolmen ja viiden vuoden määräaikaistalletuksille Hypo maksaa korkoa, joka vastaa kunkin talletusjakson ”swap-korkotasoja” = ”euribor tasan”. Hypon ratkaisu on tarkoitettu kaikille suomalaisille eläkesäästämissalkun riskittömäksi perusosaksi – periaatteella, ”jos et mitään muuta aio tehdä niin avaa ainakin ps. Hypo – tili 150- vuotiaassa Hypossa.” Hypon ratkaisu ei suoranaisesti kilpaile muiden instrumenttien kanssa, vaan tarjoaa näiden rinnalle käytännössä riskittömän ja hyvätuottoisen allokaatiomahdollisuuden. Perusatkaisun, joka sopii niin aloitteleville eläkesäästäjille, kuin sellaisille eläkesäästäjille, jotka syystä tai toisesta kaihtavat osakkeisiin, etf-ratkaisuihin, indeksilainoihin, rahastoihin taikka joukkovelkakirjoihin liittyvää riskinottoa. Tyypillisimmillään tällainen tilanne on esimerkiksi eläkeiän kynnyksellä, työpaikan vaihdon, asunnonvaihdon taikka asunnon rakentamisen yhteydessä, kun asiakas haluaa varmistua eläkesäästöjensä pääomien säilymisestä. Lisäksi Hypon ratkaisu mahdollistaa viime aikoina valitettavan ajankohtaisen pankkiriskin hajauttamisen. On fiksua ja käytännöllistä avata talletuspainoitteinen ps. Hypo vaikkapa sen oman pääpankin tarjoaman ps-ratkaisun rinnalle. Kaikkea ei kannata keskittää. Hypon mielestä on tärkeätä mahdollistaa kaikille suomalaisille sopiva eläkesäästämisen perusratkaisu ilman kaiken pankkiasioinnin keskittämispakkoa. Kuluttomuuden ja luvatun tuottotason edellytyksenä ei ole pankkiasioinnin siirtäminen Hypoon taikka käytännön pakko ostaa Hypon muita pankkipalveluja. ps. Hypo – tilinavauksen voit aloittaa täysin sähköisesti Hypon internetsivuilla www.hypo.fi ja ps. Hypo – tilin tilannetta asiakkaat voivat seurata maksutta Hypon Verkkopankissa. ps. Hypo – eläkesäästämistuotteet täydentävät hyvin konsernin tuote- ja palvelutarjoomaa, joka edelleen perustuu ajatukseen siitä, että jokaisen suomalaisen keskeisin eläkesäästämisen tapa on oman asunnon velattomaksi maksaminen ennen eläkeiän saavuttamista.

Yrityksestä

Suomen Hypoteekkiyhdistys on itsenäinen asuntorahoitukseen erikoistunut luottolaitos. Hypo on Suomen vanhin yksityinen luottolaitos, ikää nyt 149 vuotta. Toimintamme on finanssiryhmistä riippumatonta eikä Hypoteekkiyhdistys jaa voittoa ulkopuolelle, joten pystymme pitämään lainaehdot kohtuullisina.

Liitteet & linkit