SUOMEN HYPOTEEKKIYHDISTYKSEN PITKÄAIKAINEN LUOTTOLUOKITUS EDELLEEN A+

Suomen Asiakastieto Oy on tänään vahvistanut Suomen Hypoteekkiyhdistyksen pitkäaikaisen luottoluokituksen A+. Luokitus kuvaa Suomen Asiakastieto Oy:n arviota konserniin liittyvästä luottoriskistä pitkäaikaisilla luottomarkkinoilla. Suomen Hypoteekkiyhdistys -konserni on säilyttänyt taloudelliset toimintaedellytyksensä hyvinä. Kannattavuus ja vakavaraisuus ovat pysyneet vakaina. Luottoluokituksessa on huomioitu myös yhdistyksen pieni koko sekä toiminnan ja resurssien rajallisuus. Riskien hallintaan on kuitenkin kiinnitetty erityistä huomiota. Hypoteekkiyhdistys on lisännyt aktiivisella tiedottamisella suuren yleisön tietoisuutta toiminnastaan. Uusia asuntolainoitukseen liittyviä oheistuotteita on kehitelty. Toisaalta yhdistyksen säännöt on uudistettu ja hallintoelinten rooleja on täsmennetty. Yhdistyksen rooli aktiivisena toimijana asuntorahoitussektorilla on vahvistunut. Suomen Hypoteekkiyhdistys on riippumaton, ainoa asuntorahoitukseen erikoistunut luottolaitos Suomessa. Hypoteekkiyhdistyksen konsernin ydin muodostuu Suomen vanhimmasta yksityisestä luottolaitoksesta Suomen Hypoteekkiyhdistyksestä ja uudesta talletuspankista Suomen AsuntoHypoPankki Oy:stä. Suomen Hypoteekkiyhdistys on perustettu vuonna 1860. Kotipaikka on Helsinki ja toiminta-alueena on koko Suomi. Rahoitustarkastus valvoo viranomaisena Hypoteekkiyhdistyksen toimintaa. Suomen Hypoteekkiyhdistys on keskinäinen yhtiö, jonka jäseniä ovat lainansaajat. Yhdistyksen antolainauskanta on noin 360 miljoonaa euroa. Hypoteekkiyhdistyksen noin 30 vakituista asiantuntijaa palvelee eri puolilla Suomea asuvaa noin 10.000 asiakasjäsentään internet- ja puhelinpalvelujen avulla sekä asiakaspalvelutiloissa Helsingin ydinkeskustassa. Hypoteekkiyhdistyksen tavoitteena on luoda vaihtoehtoisia tapoja asumiseen ja asumisen rahoittamiseen sekä palvella asiakasjäseniään yksilöllisesti laadukkaalla asuntolaina-asiantuntemuksella. Suomen Asiakastieto Oy palvelee kotimaisia yrityksiä, sijoittajia ja rahoittajia tekemällä luottokelpoisuusluokituksia julkista velkaa liikkeeseen laskevista yrityksistä. Luokituksia tehdään sekä joukkolainamarkkinoiden että yritystodistusmarkkinoiden käyttöön. Tarkempi yhteenveto luokitusperusteista samoin kuin lisätietoa luokitusprosessista löytyy Asiakastieto Oy:n osoitteista www.asiakastieto.fi ja www.fennorating.fi. Suomen Hypoteekkiyhdistyksestä löytyy lisätietoja osoitteesta www.hypo.fi. Lisätietoja: Suomen Asiakastieto Oy, analyysipäällikkö Olli Fabricius, puh. (09) 1488 6 580 Suomen Asiakastieto Oy, yritystutkija Suvi Koskenranta-Kouki, puh. (09) 1488 6 447 Suomen Hypoteekkiyhdistys, toimitusjohtaja Matti Inha, puh. (09) 228 361 Suomen Hypoteekkiyhdistys, varatoimitusjohtaja Raimo Vaherno, puh. (09) 228 361

Yrityksestä

Suomen Hypoteekkiyhdistys on itsenäinen asuntorahoitukseen erikoistunut luottolaitos. Hypo on Suomen vanhin yksityinen luottolaitos, ikää nyt 149 vuotta. Toimintamme on finanssiryhmistä riippumatonta eikä Hypoteekkiyhdistys jaa voittoa ulkopuolelle, joten pystymme pitämään lainaehdot kohtuullisina.

Liitteet & linkit