• news.cision.com/
  • Suomen Kansallisteatteri/
  • Kansallisteatterin peruskorjaushanke toteutetaan suunniteltua suppeampana – valitus viivästytti hanketta ja aiheutti merkittäviä lisäkustannuksia

Kansallisteatterin peruskorjaushanke toteutetaan suunniteltua suppeampana – valitus viivästytti hanketta ja aiheutti merkittäviä lisäkustannuksia

Report this content

Kansallisteatterin peruskorjaushanke on päätetty toteuttaa suunniteltua suppeampana. Peruskorjaushankkeesta tehty valitus ja sen käsittely viivästyttivät projektia yli vuoden ja aiheuttivat merkittäviä lisäkustannuksia. Hankkeen menestyksellinen toteuttaminen edellyttää lisärahoitusta.

Kansallisteatterin toisen vaiheen peruskorjausta on valitusprosessin aikana edistetty Pienen näyttämön alueella lainvoimaisten rakennuslupien puitteissa, ja tältä osin peruskorjaus on edennyt suunnitellusti. Sen sijaan teatterikorttelin 1930-luvun väliosasta ei pureta nykyistä rakennusta, vaan perusparannustyöt toteutetaan asemakaavan mukaisesti ainoastaan rakennuksen sisäosissa.

Kansallisteatteri tarvitsee lisärahoitusta perusparannuksen viivästymisestä syntyneiden kustannusten kattamiseen ja on kääntynyt Opetus- ja kulttuuriministeriön puoleen rahoituksen saamiseksi.

”Vaikka hallinto-oikeus hylkäsi kesäkuussa peruskorjausta koskevan valituksen, ei hanke voi enää toteutua siten kuin olimme sen alun perin suunnitelleet. Syynä tähän ovat valituksesta aiheutuneen viiveen tuottamat kulut sekä ajan myötä kohonneet materiaalikustannukset”, Kansallisteatterin pääjohtaja Mika Myllyaho kommentoi.

”Monet toivomamme uudistukset jäävät valitettavasti toteutumatta. Työt jatkuvat, mutta uusin suunnitelmin. Pyrimme toteuttamaan perusparannuksen myös väliosassa niin hyvin kuin se näillä resursseilla on mahdollista”, Myllyaho toteaa.

”Tämä on ollut pitkä ja vaiheikas projekti, jota koronapandemia on vielä osaltaan vaikeuttanut. Kaiken keskellä olen kuitenkin iloinen, että olemme saaneet Vallilan Kansallisteatterista hienon ja toimivan väistötilan Pienelle näyttämölle. Tattariharjun Lavastamo tarjoaa pätevät puitteet Kansallisteatterin ammattilaisille. Iso kiitos kaikista ponnisteluista ja joustamisesta poikkeuksellisessa tilanteessa kuuluu Kansallisteatterin henkilökunnalle,” Myllyaho summaa.

Kansallisteatterin päänäyttämön tilat peruskorjattiin vuosituhannen vaihteessa. Pienen näyttämön ja teatterikorttelin väliosan remontti jätettiin tällöin tekemättä rahoituksen puutteen takia. Toisen vaiheen peruskorjausta on suunniteltu vuodesta 2014 lähtien ja sitä on toteutettu keväästä 2020 lähtien.

Kansallisteatterin toisen vaiheen peruskorjaushankkeelle myönnettiin asemakaavasta poikkeamispäätös, josta Helsinki-Seura ry ja Rakennustaiteen Seura ry tekivät valituksen kesällä 2020. Valitus koski Kansallisteatterin niin kutsuttua väliosaa eli alun perin 1930-luvulla rakennettua osaa, joka sijaitsee teatterin Suuren ja Pienen näyttämön välissä. Helsingin hallinto-oikeus hylkäsi Kansallisteatterin peruskorjausta koskevan valituksen kesäkuussa 2021. Hallinto-oikeuden päätöksestä on jätetty valituslupahakemus korkeimpaan hallinto-oikeuteen.

 

Lisätiedot ja haastattelupyynnöt
 

Kansallisteatterin viestintäpäällikkö Mia Hyvärinen
Sähköpostiosoite
mia.hyvarinen@kansallisteatteri.fi
Puhelinnumero 050 540 5062

Avainsanat:

Tilaa

Multimedia

Multimedia