Suomen Metsäsäätiön huomionosoitukset Metsäpäivillä 2006

Suomen Metsäsäätiö jakaa Metsäpäivien avajaisissa kaksi huomionosoitusta, nyt kolmantena vuotena peräkkäin. Huomionositukset on tarkoitettu kentällä hyvin varoja keränneiden kannustamiseksi ja toisaalta maakunnista tulleiden hyvien projekti-ideoiden ja niiden mallikkaan toteuttamisen huomioimiseksi. Huomionosoituksen vuonna 2006 saavat ostoesimies Heikki Niskasaari Pölkky Oy:ltä Kuusamosta ja Keski-Suomen Riistahoitopiiri ja sen Metsoparlamentti. Ostoesimies Heikki Niskasaaren omat tulokset Metsäsäätiön varojen keruussa puukaupan yhteydessä ovat hyvät. Samalla hän edustaa Pölkky Oy:tä, joka on itsenäisistä sahoista ollut aktiivisesti mukana keräämässä metsäsäätiön varoja alusta lähtien. Metsoparlamentin huomionosituksen ottavat vastaan riistanhoitopiirin hankevastaava Olli Kursula ja metsätalouspäällikkö Pekka Kurvinen UPM Metsästä. Keski-Suomessa toteutettiin vuoden 2005 kuuden viimeisen kuukauden aikana kohdennettu keräys Keski-Suomen Metsoparlamentille. Metsoparlamentti tekee työtä alueen maakuntalinnun, metson, kannan säilymiseksi. Metsoparlamentti on tehnyt merkittävää työtä tutkiessaan ja tiedottaessaan, että metso-lintu palaa vanhoille soidinalueilleen, kunhan alueelle syntynyt nuori metsä on hyvin hoidettu. Voimme osoittaa metsien uljaiden lajien kuten metson säilyvän ja sopeutuvan metsien hoidosta ja käsittelystä huolimatta. Näin vältytään turhilta ympäristöarvojen ja metsänhoidon kiistoilta. Samalla voidaan säilyttää metsäelinkeinon kannalta tärkeät alueet metsätalouden käytössä Huomionosoitukset jakoivat Metsäsäätiön hallituksen puheenjohtaja Martin Lillandt ja toiminnanjohtaja Liisa Mäkijärvi. Suomen Metsäsäätiö on metsänomistajien, metsäteollisuuden, Metsähallituksen, yksityisten sahojen ja muiden metsätaloudesta elävien ryhmien vapaaehtoisesti rahoittama elinkeinon puolestapuhuja. Säätiö tekee työtä suomalaisen perhemetsätalouden hyväksyttävyyden ja puupohjaisten tuotteiden menekin edistämiseksi. Lisätietoja: Liisa Mäkijärvi toiminnanjohtaja Suomen Metsäsäätiö puh. 09 6850 8840 tai 040 750 1801 liisa.makijarvi@metsasaatio.fi

Yrityksestä

Suomen Metsäsäätiö on metsänomistajien, metsäteollisuuden ja muiden metsätaloudesta toimeentulonsa saavien ryhmien viestinnän rahoittaja. Säätiön tavoite on metsätalouden ja -teollisuuden toimintaedellytysten turvaaminen sekä puun ja puupohjaisten tuotteiden käytön lisääminen. Suomen Metsäsäätiö on näkyvä ja yhteinen metsäelinkeinon hyväksyttävyyden edistäjä.

Liitteet & linkit