Kansanedustaja Markku Rossi on tuhannes Päättäjien Metsäakatemian käynyt

Tänään päättyvän 34. kurssin jälkeen kaikkiaan 1016 suomalaista päättäjää on käynyt Päättäjien Metsäakatemian. Järjestyksessään tuhannes ”metsäakateemikko” on kuopiolainen kansanedustaja Markku Rossi (kesk.).

Tänä keväänä kurssilaiset ovat tutustuneet Etelä-Karjalassa Luumäellä metsien suojeluun ja käyttöön sekä Lappeenrannassa metsäteollisuuteen ja yliopistoon.

Markku Rossi kertoo päättäneensä osallistua kurssille, koska oli aiemmin käynyt Sitran talouspolitiikan johtamiskurssin sekä valtakunnallisen Maanpuolustuskurssin. Osallistuminen on ollut listalla ennenkin, mutta tänä keväänä aikataulut sitten osuivat kohdalleen.

Rossin mukaan Päättäjien Metsäakatemia on yksi suosituimmista kansanedustajan työhön liittyvistä kursseista. Neljän kurssipäivän jälkeen Rossi kertoo näkevänsä metsäalan tulevaisuuden pohjoismaissa yhä vahvempana.

"Puulla pääsee pidemmälle kuin olisin kuvitellutkaan. Biopolttoaineiden myötä meillä on mahdollisuudet vaikka Saudi-Suomeksi”, sanoo Rossi.

Perusasioiden pitää kuitenkin olla kunnossa. Luonnonvaroista on pidettävä huolta ja metsää pitää uudistaa kestävällä tavalla. Metsäpolitiikassa tulee olla tukkipuun mittainen elinkaari. Esimerkiksi veropolitiikka on ollut liian tempoilevaa.

Päättäjien Metsäakatemia aloitti toimintansa syksyllä 1996.  Siitä pitäen PMA:n kursseja on järjestetty kaksi vuodessa, toukokuussa ja syyskuussa. Kullekin kurssille osallistuu noin 35 osanottajaa.

Päättäjien Metsäakatemi­a on kohtaamispaikka, jonka tavoitteena on vahvistaa osanottajien edellytyksiä luoda kestävää hyvinvointia suomalaisista metsistä. Kursseilla pohditaan monipuolisesti metsiin ja niiden käyttöön liittyviä tulevaisuuden kysymyk­siä sekä ko­timaisesta et­tä kan­sain­väli­sestä näkökulmasta. Valtaosasta kurssin sisällöstä vastaavat kurssilaiset itse.

Kursseille kutsutaan yhteiskunnan päättäjiä ‒ poliitikkoja ja virkamiehiä, liike-elämän, kansalais-, ympäristö- ja etujärjestöjen edustajia sekä tieteen, taiteen ja tiedotusvälineiden edustajia. Tavallisesti kolmannes kurssilaisista on metsäalalta, loput muualta yhteiskunnasta.

Kurssi koostuu yhden päivän seminaari- ja kolmen päivän maastojaksosta, joiden väliin jää reilun viikon väliaika. Vuosittain järjestetään lisäksi jatkotilaisuuksia PMA:n käyneille.

PMA:n viestinnällinen toimintamalli on tuotteistettu ja malli on myyty kolmeen maahan: Latviaan, Tansaniaan ja Costa Ricaan.

Päättäjien Metsäakatemiasta vastaa Suomen Metsäyhdistys ry, joka on metsäalan yhteistyöjärjestö. PMA:n rahoittajia ovat maa- ja metsätalousministeriön ja Suomen Metsäsäätiö.

Lisätietoja:

Markku Rossi, kansanedustaja Markku Rossi, puh. 050 511 3056
Harri Hänninen, johtaja, Päättäjien Metsäakatemia, puh. 045 6575 441
Juhani Karvonen, toiminnanjohtaja, Suomen Metsäyhdistys, puh. 050 351 2410

Kuvaaja: Erkki Oksanen, Metla

Multimedia

Multimedia