LÄHES 32 000 NUORTA KISAILEE METSÄTIEDOISTA

Keskiviikkona 22. maaliskuuta järjestetään 400 koulun yläluokilla valtakunnallinen metsätietokilpailu, Metsävisa. Yli puolet maan yläkouluista on lähtenyt mukaan kilpailuun. Metsävisaa on järjestetty neljännesvuosisata ja siihen on ottanut osaa yli 750 000 suomalaista. Kilpailun tarkoituksena on tiedon mittaamisen lisäksi herättää nuorten kiinnostusta metsiin ja niiden tarjoamiin mahdollisuuksiin.

Osallistuvien oppilaiden määrät vaihtelevat kouluittain; pienimpänä Kilpisjärven koulu kolmen oppilaan voimin ja suurimpina suomenkielisistä Napapiirin yläaste ja ruotsinkielisistä Ekenäs Högstadieskola, joista visaan on ilmoitettu kaksi ja puolisataa oppilasta. Ahvenanmaalta osallistuvat Föglö grundskola sekä Godby högstadium. Metsävisassa on kolme vaihetta Keskiviikkona 22.3 visa käydään luokkahuoneissa. Koulujen parhaat pääsevät maakunnallisiin kilpailuihin, joiden voittajat ottavat osaa valtakunnalliseen loppukilpailuun. Loppukilpailussa 31.5.-1.6.2006 Helsingissä ratkaistaan, kuka voittaa Suomen koulujen parhaan metsävisailijan tittelin. Loppukilpailu järjestetään maastossa, mutta maastoon mennään usein jo maakuntatasolla. Maastossa punnitaan käytännön metsätietoja ja -taitoja. Kaikki osallistujat palkitaan Metsäammattilaiset jakavat Metsävisan palkinnot jokaisessa peruskoulussa. Samalla he kertovat koululaisille opettajien toivomasta metsäaiheesta tai järjestävät metsäretkeilyn. Suomussalmelaisessa Pet Pine -yrityksessä on maaliskuussa kiire, sillä kaikki 32 000 osallistujaa saavat muistoksi lämpöpuisen viivoitin-relaskoopin. Menestyminen vaatii monipuolista osaamista Metsävisassa menestyminen vaatii metsäbiologian, metsätalouden, ympäristöasioiden sekä metsäkulttuurin tietoja. Runsas osallistujamäärä kertoo visan suosiosta ja siitä, että opettajat pitävät tärkeänä peruskoulun päättävien metsätiedon tason mittausta valtakunnallisella kilpailulla. Metsävisan kysymyksistä vastaavat Biologian ja maantieteen opettajien liitto sekä Suomen Metsäyhdistys. Metsävisan toteuttamiseen osallistuu koko metsäsektori: Metsähallitus, metsäkeskukset, Metsäliitto, Metsäteollisuus ry, Stora Enso Metsä, Metsätalouden kehittämiskeskus Tapio, UPM Metsä ja Nordea Pankki Suomi sekä lukuisat metsänomistajat Suomen Metsäsäätiön kautta. Lisätietoja: - Tietoja visailevista kouluista saa metsäkeskuksista tai Suomen Metsäyhdistyksestä. - Metsäkeskusten visasta vastaavien yhteystiedot löytyvät Internetistä osoitteesta www.smy.fi/koulut/metsavisa/ . - Suomen Metsäyhdistys, Sirpa Kärkkäinen, puh. 09-6850 8816, 050- 351 2416 - Koulujen biologian ja maantiedon opettajat kertovat oman koulunsa kilpailusta. - Biologian ja maantieteen opettajien liitto, Anne Sorsa-Vainikka, puh. (09) 454 0420. - Tiedot tulevista maakuntakilpailuista saa metsäkeskuksista.

Yrityksestä

Metsäyhdistys on jäsentensä ja sidosryhmiensä yhteistyöjärjestö, joka toimii viestinnän alalla. Yhdistyksen tavoitteena on tuoda esiin metsien mahdollisuuksia yhteiskunnan ongelmien ratkaisussa sekä edistää metsien vastuullisen käytön hyväksyttävyyttä. Toimintansa tukemiseksi Metsäyhdistys kerää tietoa. Tietoa julkaistaan monin tavoin, muun muassa yhdistyksen ylläpitämällä www.forest.fi-verkkosivustolla.

Liitteet & linkit