Lapset ja nuoret näkevät metsän monipuolisena

Lapset ja nuoret näkevät metsässä sekä virkistys- että hyötyarvot, kertoo tuore nuorison metsäasenteita luotaava selvitys. Metsä nähdään niin puun tuottajana, virkistyspaikkana kuin tärkeänä osana ekosysteemiä. Lapset sanovat metsän puhdistavan ilmaa, nuoriso tietää metsien tuottavan happea ilmakehään.

Suomen Metsäyhdistyksen kolmatta kertaa Taloustutkimuksella teettämässä lasten ja nuorten metsäasenteita selvittävässä metsäbarometrissa ei ole suuria muutoksia aikaisempiin, vuosina 2001 ja 2003, valmistuneisiin selvityksiin nähden. Yksi selvä trendi on se, että vanhempien merkitys metsätiedon kertojana vähenee koko ajan ja koulun rooli vahvistuu. Toinen muutos on se, että yhä useampi näkee yhtenä metsien tärkeänä tehtävänä tuottaa puuta ihmisen tarpeisiin. Nuorten ja lasten käsitys metsien tärkeydestä Suomen talouselämälle sen sijaan näyttäisi olevan hienoisessa laskussa. Kolmas on se, että kiinnostus metsäkoneenkuljettajan, metsurin ja puutavara-auton kuljettajan ammatteihin on kasvanut. Suosituimpia ovat silti luonto- ja eräoppaan, metsäluonnonhoitaja sekä metsänhoitajan ammatit. 43 % opiskeluikää lähentyvistä (13-18-vuotiaista) vastaajista oli mielestään saanut joko liian vähän tai ei lainkaan tietoa metsäalan ammateista. Metsä ei pelota, sinne voi mennä yksin Suomalaiset lapset ja nuoret eivät pelkää metsää ja lähes puolet vastaajista haluaisi viettää aikaa enemmänkin metsässä. Metsään ei mennä vain aikuisten vieminä, kuten koulun retkellä tai vanhempien kanssa marjoja poimimaan, vaan useimmiten kaverin kanssa, mikä kertoo luontevasta metsäsuhteesta. Yhä edelleen nuoret menevät metsään yksin nauttimaan sen rauhallisuudesta. 18 prosenttia kyselyyn vastanneista lapsista ja nuorista on vapaa-aikanaan mukana harrastuksessa, jossa toimitaan metsässä, kuten esimerkiksi partiossa tai 4H:ssa. Harhakäsityksiä metsänomistajista Kaikissa metsäbarometreissa on käynyt ilmi, että lapset ja nuoret pitävät valtiota suurimpana metsänomistajana. Toiseksi eniten metsää kuvitellaan olevan metsäteollisuudella. Uusimmassa barometrissa vain 12 prosenttia lapsista ja nuorista tiesi yksityisten ihmisten ja perheiden olevan suurin metsänomistajaryhmä. Myöskään aikuiset eivät tiedä, että suurimmassa osassa metsiämme yksityiset ihmiset tekevät metsien käyttöön liittyviä päätöksiä. Nuorten mielestä metsät voivat hyvin 69 prosenttia vastanneista lapsista ja nuorista arvioi, että Suomessa voidaan jatkaa entiseen malliin, koska metsät voivat nykyisellään hyvin. Toisaalta, 76 prosenttia olisi valmis suojelemaan lisää metsiä ja kolme neljäsosan mielestä virkistyskäyttö pitäisi ottaa nykyistä paremmin huomioon. Yksityiskohtaiset tulokset: osoitteesta www.forest.fi suomenkielisiltä sivuilta, valitse valikosta Monikäyttö ja asenteet -> Lapset ja nuoret Lisätietoja: Sirpa Kärkkäinen, Suomen Metsäyhdistys 050-3512 416.

Yrityksestä

Metsäyhdistys on jäsentensä ja sidosryhmiensä yhteistyöjärjestö, joka toimii viestinnän alalla. Yhdistyksen tavoitteena on tuoda esiin metsien mahdollisuuksia yhteiskunnan ongelmien ratkaisussa sekä edistää metsien vastuullisen käytön hyväksyttävyyttä. Toimintansa tukemiseksi Metsäyhdistys kerää tietoa. Tietoa julkaistaan monin tavoin, muun muassa yhdistyksen ylläpitämällä www.forest.fi-verkkosivustolla.

Liitteet & linkit