Metsäyhdistyksen arkistokuvia julkaistaan Luston Kantapuu-tietokannassa

Suomen Metsäyhdistys käynnisti toukokuussa valokuvien tallennushankkeen, joka on tällä hetkellä noin puolessa välissä. Osa tallennetuista kuvista julkistetaan Metsäpäivien alkaessa. Julkistettavat kuvat edustavat Metsäyhdistyksen kokoelman ja -toiminnan eri osa-alueita 2000-luvulla - Päättäjien Metsäakatemiaa, Metsäpäiviä, kouluyhteistyötä ja viestintää. Metsäpäivien jälkeen kuvia julkaistaan lisää tasaisella tahdilla.

Tallennushankkeen valmistuessa keväällä 2009 Metsäyhdistyksellä on käytössään digitaalinen käyttökuvapankki, jonka sisältöä täydennetään sitä mukaa, kun uutta kuvamateriaalia syntyy. Metsäyhdistyksen kokoelma on samalla digitaalinen museokokoelma, joka täydentää Kantapuun sisältöä lähimenneisyyden metsäkuvilla.

Metsämuseo Lustolle yhteistyö Metsäyhdistyksen kanssa merkitsee uutta avausta, kun Kantapuu tarjoaa nyt ensimmäistä kertaa katsauksen menneisyyden ohella tämän päivän metsäalaan – tulevaisuuden historiaan. Tämän lisäksi Metsäyhdistyksellä on myös merkittävä metsähistoriallinen kuvakokoelma, joka on jo aiemmin luovutettu Lustoon. Näiden kuvien digitointi Kantapuuhun on suunnitteilla.

Kantapuu on seitsemän museon yhteinen museotietokanta, jonka kautta voi selata ennen kaikkea metsähistoriaan liittyviä museoiden esine-, valokuva- ja kirjakokoelmia. Kantapuun kautta voi myös tilata kopioita arkisto- tai esinekuvista sekä antaa lisätietoja ja palautetta kuvista tai esineistä. Tällä hetkellä Kantapuussa on kaikkiaan noin 60 000 valokuvaa, 20 000 esinettä ja 4000 kirjaa.

Metsäyhdistyksen nyt julkaisema kuvavalikoima sisältää otoksia maastosta, retkeilyiltä ja tehdasvierailuilta, mutta myös seminaareista ja juhlatilaisuuksista. Kuvat ovat vuosien 2002 ja 2007 väliltä. Valtaosan Metsäyhdistyksen kokoelman kuvista ovat ottaneet valokuvaajat Erkki Oksanen ja Saku Ruusila.

Kantapuussa olevaa kuva-aineistoa voi hakea kuvakokoelmien hakusivulla. Kuvia etsittäessä on mahdollista käyttää kokotekstihakua tai aiheeseen, asiasanoihin, kuvaajaan, kuvausaikaan tai kuvauspaikkaan kohdistettua hakua. Hakutulokset voidaan valinnan mukaan listata tekstinä tai pienkuvina.

Suomen Metsäyhdistyksen uusia kuvia voi hakea esimerkiksi eri tapahtumien nimillä, kuten ”Päättäjien Metsäakatemia” tai ”PMA”, ”Metsäpäivät”, ”Metsävisa” ja ”Koululaisten metsäviikko”. Kouluyhteistyöhön liittyviä kuvia löytyy myös sanaparilla ”SMY kouluyhteistyö” ja vastaavasti viestintään liittyviä kuvia sanaparilla ”SMY viestintä”.

Kantapuuhun ja julkaistuun kokoelmaan on mahdollista tutustua myös Suomen Metsäyhdistyksen näyttelyosastolla Helsingin Metsämessuilla 7.–9.11. Helsingin Messukeskuksessa.

Kantapuu löytyy osoitteesta www.kantapuu.fi

Lisätietoja

Toiminnanjohtaja Juhani Karvonen, Suomen Metsäyhdistys, puh. 050 351 2410
Intendentti Leena Paaskoski, Lusto - Suomen Metsämuseo, puh. 050 366 9552

Yrityksestä

Metsäyhdistys on jäsentensä ja sidosryhmiensä yhteistyöjärjestö, joka toimii viestinnän alalla. Yhdistyksen tavoitteena on tuoda esiin metsien mahdollisuuksia yhteiskunnan ongelmien ratkaisussa sekä edistää metsien vastuullisen käytön hyväksyttävyyttä. Toimintansa tukemiseksi Metsäyhdistys kerää tietoa. Tietoa julkaistaan monin tavoin, muun muassa yhdistyksen ylläpitämällä www.forest.fi-verkkosivustolla.

Liitteet & linkit