Päättäjien Metsäakatemia 10 vuotta

Metsäsektorin tulevaisuudesta käytiin tänään mielenkiintoinen vuoropuhelu tulevaisuustutkijoiden, päättäjien ja asiantuntijoiden kesken, kun Päättäjien Metsäakatemia kokosi yhteen 170 eri alojen keskeistä vaikuttajaa kymmenvuotisjuhlaansa Helsingissä.

Metsäenergian määrän yläraja lähenee Päättäjien Metsäakatemialle lähettämässään tervehdyksessä pääministeri Matti Vanhanen ennustaa bioenergiasta energiapolitiikan seuraavien vuosikymmenten vihreää valtavirtaa, mikä merkitsee mahdollisuutta suomalaiselle metsäosaamiselle. Vanhasen mielestä Metsäakatemian työn merkitys korostuukin tulevaisuuden haasteita ajatellessa. ”Meillä on valmiiksi muokattu kasvuympäristö dynaamiselle metsäpolitiikalle”, Vanhanen toteaa. Juhlapuheessaan Päättäjien Metsäakatemian neuvottelukunnan puheenjohtaja, valtiosihteeri Raimo Sailas muistutti metsäenergiasta innostuneille suomalaisille, että Suomi on nyt Euroopan ja ehkä myös maailman johtava bioenergian käyttäjä. Sailas kaipasi tutkimustietoa siitä, missä määrin metsäenergian tuotantoa on järkevää lisätä. ”Ensiharvennuspuusta ei kannata tehdä energiaa, jos se kelpaa paperintuotantoon. Mutta milloin mikäkin vaihtoehto kannattaa valita ja mitkä ovat mahdollisuudet lisätä hakkuutähteiden ja muun metsäenergian tuotantoa. Missään tapauksessa ei montakaan miljoonaa kuutiota. Yläraja on jo näkyvillä”, Sailas sanoi. Hän haastoi tutkijat selvittämään myös siitä, missä määrin nykyisin suosittu peltojen metsittäminen energiantuotantoon todella on järkevää. Samalla hän muistutti, ettei nykytilannekaan ole järkevä, kun EU:n maataloustuet kannustavat näennäisviljelyyn ja maaseudun väestö ikääntyy ja vähenee. Viime vuosina metsäalalla on käynnistynyt suoranainen tulevaisuushankkeiden buumi. Puuperäisen energiantuotannon lisääntyminen on niissäkin tärkeässä roolissa. Metsäntutkimuslaitoksen professori Risto Seppälän mukaan tutkijalähtöiset tulevaisuushankkeet ovat yleensä niihin kohdistuneesta kritiikistä huolimatta pystyneet haarukoimaan tulevaisuutta osuvammin kuin viranomaisten tai hallinnon tekemät tai alkuun panemat hankkeet, joissa on ollut mukana paljon eri etupiirien edustajia omaa asiaansa ajamassa. ”Pään pensaaseen panemista on nähtävissä erityisesti ohjelmallisissa tulevaisuushankkeissa”, Seppälä toteaa. Seppälän mielestä avarakatseisempi suhtautuminen tulevaisuuteen ja sen mukanaan tuomiin uusiin vaihtoehtoihin voisi auttaa metsäalan myönteistä kehitystä. Päättäjien Metsäakatemian Seppälä näkeekin osanottajien monimuotoisuuden vuoksi tulevaisuustutkijoiden virkistävänä sparraajana, joka tavoittaa monipuolisen osanottajakunnan, myös mm. taiteen ja kulttuurin edustajat. ”Esimerkiksi puutuoteteollisuuden tulevaisuuden kannalta olisi tärkeää tuoda muotoilu alan sisälle ja integroida se osaksi alan tulevaisuuskuvaa samalla tavalla kuin lasiteollisuutemme on aikoinaan tehnyt”, Seppälä toteaa.. Metsäakateemikoiden tulevaisuuskuvat julkaistu Menestyksellistä tulevaisuutta ei luoda ilman rohkeita unelmia. Ennakkoluulottoman tulevaisuusajattelun kannusteeksi Metsäakatemia julkaisi tilaisuudessa juhlakirjan ”Viisastu visioista, usko unelmiin”, jossa tunnetut, eri alojen vaikuttajat esittelevät henkilökohtaisia unelmiaan metsään perustuvasta hyvinvoinnista vuonna 2015, kukin omalla tyylillään. Julkaisu sisältääkin monipuolisen kokonaisuuden asiakirjoituksia, pakinoita ja sanataidetta. Kirjassa muun muassa Euroopan parlamentin jäsen Eija-Riitta Korhola pakinoi metsäteollisuuden tulevaisuuden tuotoista, toimitusjohtaja Pekka Ylä-Anttila johdattaa metsäklusterin tulevaisuuden pois kuoren ja puun välistä, päätoimittaja Hannu Leinonen unelmoi metsän palveluista a´la Carte, kansliapäällikkö Sirkka Hautojärvi uskoo metsädiplomatiaan tulevaisuuden vahvuutenamme ja toiminnanjohtaja Pirkko Lahti luottaa metsään tulevaisuudenkin sielunmaisemana. Metsäakatemia on lisännyt tietoa ja tulevaisuususkoa Päättäjien Metsäakatemia on keskeisille yhteiskunnallisille vaikuttajille suunnattu metsäaiheinen kutsukurssi ja keskustelufoorumi Kymmenvuotisen historiansa aikana Suomen Metsäyhdistyksessä toimiva Päättäjien Metsäakatemia on järjestänyt 21 kurssia, joille on osallistunut yhteensä 585 yhteiskunnallista korkean tason vaikuttajaa eri sektoreilta. Tervetulopuheessaan Suomen Metsäyhdistyksen puheenjohtaja Heikki Juslin luonnehti Metsäakatemian kymmenvuotistaivalta menestystarinaksi. Se käy ilmi Metsäakatemian vaikuttavuudesta valmistuvassa olevan ulkoisen evaluoinnin tuloksista. Ulla Kyttälän tulosten mukaan Päättäjien Metsäakatemia on onnistunut erinomaisesti tavoitteessaan luoda metsäsektorin ja muun yhteiskunnan välistä sosiaalista pääomaa. Kurssit ovat lisänneet kaikkien osallistujaryhmien uskoa metsäsektorin mahdollisuuksiin tuottaa hyvinvointia myös tulevaisuudessa. ”Mielenkiintoinen havainto kuitenkin on, että on, usko vahvistui eniten metsäsektorin oman väen keskuudessa. Korkealentoisesti voimme kysyä, voiko Metsäakatemia laajemminkin vaikuttaa metsäsektorin kehittymiseen lisäämällä sen tulevaisuususkoa”, Juslin totesi. Tutkimuksen mukaan metsäakateemikoiden haaste metsäsektorille on myös vilpittömän dialogin kehittäminen ja siinä tarvittavien taitojen hankkiminen. Lisätietoja: www.smy.fi/pma - Päättäjien Metsäakatemia 10 vuotta -tilaisuudessa pidetyt puheet - Viisastu visioista, usko unelmiin -juhlajulkaisu - Päättäjien Metsäakatemian vaikuttavuuden arvioinnin tulosten tiivistelmä www.forest.fi – Suomen metsäalan yhteinen tietokanava Professori Heikki Juslin, Helsingin yliopisto; Suomen Metsäyhdistyksen puheenjohtaja, puh. (09) 1915 7986, sähköposti heikki.juslin@helsinki.fi Toiminnanjohtaja Juhani Karvonen, Suomen Metsäyhdistys ry., puh. 050 3512 410, sähköposti juhani.karvonen@smy.fi Johtaja Eeva Hellström, Päättäjien Metsäakatemia, Suomen Metsäyhdistys ry., puh. 050 3512 412, sähköposti eeva.hellstrom@smy.fi Metsäylioppilas Ulla Kyttälä, Helsingin yliopisto, puh. 040 5705052, sähköposti ulla.kyttala@m-real.com

Yrityksestä

Metsäyhdistys on jäsentensä ja sidosryhmiensä yhteistyöjärjestö, joka toimii viestinnän alalla. Yhdistyksen tavoitteena on tuoda esiin metsien mahdollisuuksia yhteiskunnan ongelmien ratkaisussa sekä edistää metsien vastuullisen käytön hyväksyttävyyttä. Toimintansa tukemiseksi Metsäyhdistys kerää tietoa. Tietoa julkaistaan monin tavoin, muun muassa yhdistyksen ylläpitämällä www.forest.fi-verkkosivustolla.

Liitteet & linkit