Petri Parvinen Metsäyhdistyksen puheenjohtajaksi

Suomen Metsäyhdistyksen syyskokous valitsi tänään uudeksi puheenjohtajakseen Aalto-yliopiston myynnin johtamisen professori Petri Parvisen. Parvisen kausi alkaa ensi vuodenvaihteessa. Yhdistyksen varapuheenjohtajana jatkaa Meto‒Metsäalan asiantuntijat ry:n puheenjohtaja Håkan Nystrand.

Parvisella on selkeät tavoitteet puheenjohtajuudelleen Metsäyhdistyksessä. ”Täytyy pystyä auttamaan metsäalaa siinä, mitä se itse tietää tarvitsevansa”, hän sanoo.

”Ensinnä tarvitaan positiivista kaupallista ajattelua ja uudentyyppisten ihmisten rekrytointia metsäalalle: myynnin, markkinoinnin designin osaajia, nuoria, naisia. Oppilaitosyhteistyö on saatava uuteen arvoon”, hän sanoo.

Toiseksi, metsäalan vienti on tärkeää. Kolmanneksi Parvinen nostaa jalostusarvon nostamisen. ”Ja sitä pystyy nostamaan lisäämällä immateriaalisia arvoja. Vain sillä saa enemmän kate-euroja”, Parvinen sanoo.

Metsäyhdistyksen arvon Parvinen mittaisi yksinkertaisesti. ”Menestyksen kannalta ainoa tärkeä mittari on lopun päältä se, onnistutaanko tukemaan myyntiä”, Parvinen sanoo.

”Tietynlainen tyhjiö” luo mahdollisuuksia

Filosofian tohtori Parvinen on opiskellut kolmessa oppilaitoksessa, London School of Economicsissa, Tukholman kauppakorkeakoulussa ja Teknillisessä korkeakoulussa. Vuonna 1977 syntynyt Parvinen sanoo harrastavansa golfia ja metsästystä, ja onpa takana bändisoittoakin 22 vuotta.

”Minua ovat aina kiinnostaneet alat, joissa myynnin ja markkinoinnin osa ei näytä kovinkaan olennaiselta. Ulkomailla mietin usein, miten Suomi voisi oppia kilpailua myynnissä ja markkinoinnissa, jossa se on maailmalla tosi kovaa”, Parvinen sanoo.

Tässä suhteessa kiinnostaviksi hän nimeää monta alaa: sosiaali- ja terveyshuolto, lääketeollisuus, teknologiateollisuus. ”Näitä aloja vaivaa ajattelu, että riittää olla apukoulun priimus. Tulosta olisi hyvinkin saatavilla, jos onnistuu lisäämään myynnin ja markkinoinnin osaamista”, Parvinen sanoo.

Suomen Metsäyhdistyksellä Parvinen näkee kaksi roolia. Toinen on metsäasioiden eräänlainen kolmas, riippumaton osapuoli ja toinen koko metsäalan puolestapuhuja. "Mutta miten nämä yhdistetään, on minulle vielä epäselvää”, Parvinen sanoo.

Metsä puhuu -tulevaisuushanke jatkuu

Syyskokouksen jälkeenkin Päättäjien Metsäakatemia, nuorisoviestintä, yhteistyö tiedotusvälineiden kanssa ja toimintaympäristön kansainvälinen luotaus jatkuvat Metsäyhdistyksen päätoimintoina.

Kolme vuotta käynnissä ollutta metsäalan yhteistä Metsä puhuu -tulevaisuushanketta alan maineen ja työvoiman saannin edistämiseksi päätettiin jatkaa kahdella vuodella. Jatkon tavoitteena on viedä hankkeessa hyviksi koetut toimenpiteet koko metsäalan arkityöksi.

Lisätietoja:

- puheenjohtaja Petri Parvinen, puh. 050 312 0905

- toiminnanjohtaja Juhani Karvonen, puh. 050 351 2410

- www.smy.fi

Yrityksestä

Metsäyhdistys on jäsentensä ja sidosryhmiensä yhteistyöjärjestö, joka toimii viestinnän alalla. Yhdistyksen tavoitteena on tuoda esiin metsien mahdollisuuksia yhteiskunnan ongelmien ratkaisussa sekä edistää metsien vastuullisen käytön hyväksyttävyyttä. Toimintansa tukemiseksi Metsäyhdistys kerää tietoa. Tietoa julkaistaan monin tavoin, muun muassa yhdistyksen ylläpitämällä www.forest.fi-verkkosivustolla.

Liitteet & linkit