Suomen Metsäyhdistys tiedottaa

Lasten ja nuorten parissa työskenteleviä idearikkaita ihmisiä palkittiin valtakunnallisilla Metsäpäivillä. Metsän oppimispolun valtakunnallinen ohjausryhmä jakoi kolmatta kertaa tunnustuspalkintoja esimerkillisestä, aktiivisesta ja idearikkaasta toiminnasta metsään liittyvän varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen parissa. Ohjausryhmä valitsi maakuntien ehdokkaista esimerkkejä yhteistyötavoista, joilla on pystytty järjestämään metsäopetusta ja täydentämään opetuksen niukkoja resursseja.

"Opettajien pitäisi olla lasten ja nuorten kanssa metsässä ja nauttia sen eheyttävästä vaikutuksesta ihmismieleen ja parantavasta vaikutuksesta koko kehoon. Lapset ja nuoret ahdistuvat helposti siitä, että ympäristöongelmat korostuvat mediassa”, sanoo Jyväskylän yliopiston opettajankoulutuslaitoksen johtaja Jorma Ojala. ”Olen omassa työssäni pyrkinyt siihen, että tulevat opettajat saisivat asiallista tietoa metsästä, metsänhoidosta ja metsän taloudellisesta merkityksestä”. Jorma Ojala palkittiin tästä opetustavoitteestaan ja tavastaan toteuttaa se. Jyväskylän yliopisto on yhdessä metsäkeskuksen ja paikallisen teollisuuden kanssa järjestänyt valinnaiskurssin metsätaloudesta ja –teollisuudesta luokanopettajaksi opiskeleville vuodesta 2002 lähtien. Viime syksynä koko ensimmäisen vuosikurssin luokanopettajaopiskelijat opettajineen tutustuivat päivän ajan retkeillen metsätalouteen. Harvalle tulevalle luokanopettajalle tarjotaan tällaista mahdollisuutta opintojen aikana. Toinen palkittu, Suttilan koulunjohtaja Päivi Laaksonen toteuttaa Ojalan ajatuksia käytännön koulutyössä Huittisissa. Hän on ollut aktiivisesti mukana järjestämässä perinteiseksi muodostunutta Nelosten metsäpäivää ja suunnittelemassa opastettua metsäpolkua paikkakunnalle. Omaa ammattitaito-aan hän ylläpitää opettajien metsäkursseilla. Päivi Laaksonen palkittiin siitä innostuksesta, millä hän aktivoi myös muita kouluja ja opettajia mukaan yhteisiin tapahtumiin. Kuusamon 4H-yhdistys palkittiin esimerkkinä nuorten metsäharrastuksen ja yrittäjyyskasvatuksen kehittämisestä. Metsä on jo 75 vuoden ajan ollut tärkeä aihe yhdistyksen toiminnassa. Yhdistys on luonut yhteistyöverkostoa metsäalan toimijoiden kanssa, jotka ovat sitoutuneet järjestämään metsäviikkoja koululaisille. 4H aloitti metsäpuiden taimikasvatuksen Kuusamossa jo 60-luvun puolivälissä ja tuolloin perustettuja taimitarhoja on vieläkin toiminnassa. Ammattilaiset taimituottajat ovat auttaneet 4H-kerholaisia tarvikkeiden hankinnassa ja neuvoneet sekä opastaneet nuoria. Taimitarhat työllistävät nuoria kesäisin, ja Metsänhoitoyhdistys Kuusamo on sitoutunut ostamaan nuorten kasvattamat taimet. Haapamäen havaintotilan tilanhoitajalle, työnjohtaja Ensio Räsäselle annettiin kunniamaininta havaintotilan kehittämisestä mielenkiintoiseksi retki- ja opetuskohteeksi. Toivalassa Haapamäen tilalla retkeilee vuosittain omatoimisesti ja opastettuna n. 1500 lasta ja nuorta. Lisäksi Ensio Räsänen on tullut monelle metsä- ja puutarha-alan harjoittelijalle tutuksi lupsakkana työharjoittelun ohjaajana. Moni on tätä kautta ottanut myös ensituntumaa koululaisryhmien retkeilyjen järjestämiseen. Tunnustuspalkintoihin liittyy kunniakirja ja rahapalkinto, jonka on lahjoittanut OP-ryhmä. Palkittujen yhteystiedot: Jorma Ojala, 014-260 1702 (Keski-Suomi) Päivi Laaksonen, 050-5393258 (Lounais-Suomi) Kuusamon 4H-yhdistys, Sirpa Murtovaara, 040-5307428 (Pohjois-Pohjanmaa) Ensio Räsänen, 0500-910 902 ( Pohjois-Savo) Lisätietoja: Sirpa Kärkkäinen, Suomen Metsäyhdistys 050-3512416

Yrityksestä

Metsäyhdistys on jäsentensä ja sidosryhmiensä yhteistyöjärjestö, joka toimii viestinnän alalla. Yhdistyksen tavoitteena on tuoda esiin metsien mahdollisuuksia yhteiskunnan ongelmien ratkaisussa sekä edistää metsien vastuullisen käytön hyväksyttävyyttä. Toimintansa tukemiseksi Metsäyhdistys kerää tietoa. Tietoa julkaistaan monin tavoin, muun muassa yhdistyksen ylläpitämällä www.forest.fi-verkkosivustolla.

Liitteet & linkit