Suomen uusi käyntikortti maailmalla – Suomen metsähuone FAO:ssa

Muiden maailman metsämaiden tapaan myös Suomi saa oman metsähuoneen YK:n alaisen Maailman elintarvikejärjestö FAO:n pääkonttoriin Roomaan. Suomalaista metsäkulttuuria esittelevän kokous-huoneen sisustamista ovat tukeneet useat suomalaiset metsäalan tahot. Kokoushuone tulee FAO:n metsäosaston käyttöön. Finnish Forestry Room -huoneen sisustus on hyvä esimerkki pohjoisen koivun taidokkaasta ja mielikuvituksellisesta käytöstä. Kokoushuone on Suomen käyntikortti Roomassa. Metsä ja puu ovat olennainen osa suomalaista kulttuuria. Huoneen sisustus on luova esimerkki nykyaikaisista puusepäntaidoista. Pääministeri Matti Vanhanen ylisti huoneen vihkiäistilaisuudessa suomalaista puun käyttöä. Hänen mukaansa huone osoittaa suomalaisten kunnioitusta FAO:ta, mutta puunkäytön esimerkkinä erityisesti sen metsäosastoa kohtaan. ”Suomen hallitus edistää puun vastuullista käyttöä ympäristömyötäisenä ja miellyttävänä materiaalina. Kansallisen metsäohjelman tavoite on lisätä puutuoteteollisuuden jalostusastetta. Vaikka Suomi on paitsi perinteiltään, myös nykyään yksi suurista metsämaista, puun käyttöä voi maassamme lisätä edelleenkin”, sanoi Vanhanen. ”Hallitus ja metsäala veivät kuluneen vuosikymmenen aikana läpi Puun Aika -promootiokampanjan. Alle kymmenessä vuodessa onnistuimme kaksinkertaistamaan puun käytön henkeä kohti niin, että nyt Suomessa käytetään puuta kuutiometri henkeä kohti vuodessa. Tämä on käsittääkseni maailmanennätys, mutta siitä huolimatta olemme aloittamassa kaksi uutta ohjelmaa puun käytön lisäämiseksi. Toinen tähtää puun käytön lisäämiseen talonrakennuksessa ja toinen pyrkii liiketoimintamallien kehittämiseen puutuoteteollisuudessa ja siihen liittyvillä toimialoilla. Merkittävä osa molemmissa ohjelmissa on pienten ja keskisuurten yritysten verkottuminen keskenään”, sanoi Vanhanen. Suomen Metsäyhdistyksen hallituksen jäsenen, johtaja Hannu Valtasen mukaan Finnish Forestry Room heijastaa nykyaikaista Suomea. ”Selkeä ja tarkoituksenmukainen huone yhdistää perinteiset materiaalit korkeaan teknologiaan ja toimivuuteen. Metsä ja puu ovat oleellinen osa suomalaista kulttuuria. Huone kuvastaa nykyaikaista ja luovaa puusepäntaitoa. Erään huoneen seinän tilaelementit on tehty alle millimetrin paksuisista vanerinauhoista, mistä on saatu erinomaiset ja akustisestikin toimivat verhot, joiden läpi auringonvalo suodattuu.” Lisätietoja: Toiminnanjohtaja Juhani Karvonen, Suomen Metsäyhdistys, puh. 050 351 2410, juhani.karvonen@smy.fi Suunnittelija Ilkka Suppanen, Studio Suppanen, puh. 050 5641 081, ilkka@suppanen.com Huoneen suunnittelija Ola Kukkasniemi, Wooden Oy, puh. 050 5567 178, ola@wooden.fi Huoneesta on saatavilla kuvia verkko-osoitteessa www.smy.fi/tiedotteet

Yrityksestä

Metsäyhdistys on jäsentensä ja sidosryhmiensä yhteistyöjärjestö, joka toimii viestinnän alalla. Yhdistyksen tavoitteena on tuoda esiin metsien mahdollisuuksia yhteiskunnan ongelmien ratkaisussa sekä edistää metsien vastuullisen käytön hyväksyttävyyttä. Toimintansa tukemiseksi Metsäyhdistys kerää tietoa. Tietoa julkaistaan monin tavoin, muun muassa yhdistyksen ylläpitämällä www.forest.fi-verkkosivustolla.

Liitteet & linkit