Uusi kohtaamispaikka EU:n laajenemismaiden ja Suomen metsävaikuttajille

Uusi kohtaamispaikka EU:n laajenemismaiden ja Suomen metsävaikuttajille Suomen Metsäyhdistys sekä maa- ja metsätalousministeriö ovat sopineet uuden kohtaamispaikan perustamisesta Suomen ja EU:n laajenemismaiden metsävaikuttajille. Tarkoituksena on kutsua joukko metsäalan keskeisiä vaikuttajia Päättäjien Metsäakatemian toimintatapaa myötäilevään keskustelufoorumiin. Sen kautta voidaan Wienin metsäministerikongressin hengessä tukea laajenemismaiden osaamisen ja metsätalouden kapasiteetin kehittämistä sekä lisätä keskinäistä vuorovaikutusta. Useimmilla Euroopan unioniin liittyvillä mailla ja hakijamailla on runsaat metsävarat, jotka tarjoavat merkittäviä mahdollisuuksia alue- ja kansantaloudelliselle kehitykselle. EU:n metsäpoliittisen keskustelun ollessa vilkasta ja EU:n ollessa tarkistamassa metsästrategiaansa, laajenemismaiden metsävaikuttajien on tärkeää olla hyvin valmistautuneita tulevaan. Niinpä esimerkiksi Suomi ja muut Wienissä järjestetyn neljännen metsäministerikongressin osanottajamaat ovat sitoutuneet perustamaan kumppanuuksia ja kehittämään yhteistyötä sosio- ekonomisilta taustoiltaan erilaisten maiden välillä. EU:n laajenemismaiden metsäsektorien toimijoilla on viime aikoina ollut runsasta kiinnostusta perehtyä Suomen metsäsektorin toimintaan ja vaihtaa kokemuksia suomalaisten metsävaikuttajien kanssa, hakien näin impulsseja oman maansa metsäsektorin kehittämiseksi. Suomihan on varsin tuore EU-maa itsekin. Suomessa järjestettävä uusi kohtaamispaikka tarjoaa systemaattisen toimintamallin Suomesta kiinnostuneiden vierailuryhmien vastaanottamiseksi. Samalla voidaan suomalaista kestävää ja kannattavaa metsäsektorimallia tehdä tutuksi EU:n hakijamaiden metsäsektoreille sekä luoda uusia kontakteja Itä-Euroopan metsäsektorin keskeisiin toimijoihin. Näin voidaan pitkällä jänteellä lisätä ymmärrystä Suomen näkemyksille laajentuneen EU:n metsäkysymyksissä sekä luoda edellytyksiä molempia osapuolia hyödyttäviin yhteistyöhankkeisiin. Tarkoituksena on järjestää loppuvuodesta 2003 noin 3 päivän mittainen pilottikurssi ja sen pohjalta 3-4 lisäkurssin sarja vuodelle 2004. Tavoitteena on yhteysverkosto, joka toimii aktiivisesti myös näiden kurssien jälkeen. Pilottikurssille kutsutaan n. 20 EU:n laajenemismaiden keskeisintä metsävaikuttajaa sekä n. 10 suomalaista metsävaikuttajaa. Tavoitteena on, että osanottajat edustavat monipuolisesti kaikkien em. maiden metsäsektoreita; metsähallintoa, valtionmetsätaloutta, yksityismetsätaloutta, yritystoimintaa, tutkimusta ja koulutusta jne. Kurssin ohjelma rakennetaan vuorovaikutteisesti Suomen ja osanottajamaiden kesken, jotta se vastaisi näiden maiden tarpeita ja odotuksia. Alustusten ja kohdevierailujen lisäksi kurssi sisältää runsaasti keskusteluja ja ryhmätöitä. Hankkeen rahoituksesta vastaa maa- ja metsätalousministeriö ja toteutuksesta Suomen Metsäyhdistys. Sen ohjausryhmän puheenjohtajana toimii metsäneuvos Anders Portin maa- ja metsätalousministeriöstä ja hankkeen vetäjänä johtaja Eeva Hellström Päättäjien Metsäakatemiasta.. Lisätietoja: Osastopäällikkö Aarne Reunala, maa- ja metsätalousministeriö, puh. 09-1605 3350 Metsäneuvos Anders Portin, maa- ja metsätalousministeriö, puh. 09-1605 2418 Toiminnanjohtaja Juhani Karvonen, Suomen Metsäyhdistys ry., puh. 09-685 08810 Johtaja Eeva Hellström, Päättäjien Metsäakatemia, puh. 050-351 2412 ------------------------------------------------------------ Tämän tiedon Teille välitti Waymaker, http://www.waymaker.fi Seuraavat tiedostot ovat ladattavissa: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/06/26/20030626BIT00360/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/06/26/20030626BIT00360/wkr0002.pdf

Yrityksestä

Metsäyhdistys on jäsentensä ja sidosryhmiensä yhteistyöjärjestö, joka toimii viestinnän alalla. Yhdistyksen tavoitteena on tuoda esiin metsien mahdollisuuksia yhteiskunnan ongelmien ratkaisussa sekä edistää metsien vastuullisen käytön hyväksyttävyyttä. Toimintansa tukemiseksi Metsäyhdistys kerää tietoa. Tietoa julkaistaan monin tavoin, muun muassa yhdistyksen ylläpitämällä www.forest.fi-verkkosivustolla.