Yksityismetsätalous tarjoaa merkittäviä mahdollisuuksia Euroopan Unionille

TIEDOTE LEHDISTÖLLE 27.10.2004 KLO 11:00 Forest Academy Finlandin avajaiset: Yksityismetsätalous tarjoaa merkittäviä mahdollisuuksia Euroopan Unionille "Yksityismetsätalous Euroopan Unionissa tarjoaa huomattavia mahdollisuuksia edistää maaseudun kestävää kehitystä", Euroopan metsänomistajajärjestö CEPF:n puheenjohtaja Esa Härmälä sanoi neljännen Forest Academy Finlandin avajaisissa Kirkkonummella. Jotta tähän päästäisiin, on metsätalous ja metsäsektori tunnustettava itsenäisiksi sektoreiksi. Yksityismetsätalous olisi nähtävä yksityisyrittäjyytenä, joka toimii vapaassa markkinataloudessa. "Yksityisyrittäjyyden ja investointien perusedellytys on selkeys ja varmuus maanomistajuudesta", Härmälä muistutti. Metsänomistajat tuottavat yhteiskunnalle useita tuotteita ja palveluja. Puuraaka-aineen lisäksi tarjotaan myös monia sellaisia tuotteita ja palveluita, joilla ei ole vielä markkinoita. Taloudellinen varmuus ja tulos ovat tärkeitä kaikille yksityismetsänomistajille. "Vain taloudellisesti kannattava metsätalous mahdollistaa investoinnit metsitykseen, luonnonhoitoon ja - suojeluun sekä sosiaalisiin arvoihin. Näiden aineettomien tuotteiden ja palveluiden kasvava tuotanto vaikuttaa välittömästi yksittäisten perhemetsälöiden taloudelliseen elinkelpoisuuteen ja kestävyyteen. Tämä olisi huomioitava myös poliittisella tasolla", puheenjohtaja Härmälä korosti. "Yksityismetsätalouden uudelleensyntyminen aiheutti eräänlaisen euforian Itä-Euroopan maissa", Viron metsänomistajajärjestön hallituksen puheenjohtaja Jaanus Aun kuvaili tunnelmia yksityisomistuksen palautuksen ensimmäisinä vuosina Virossa ja muualla. Vahva omistajakeskeinen asenne, väljä lainsäädäntö sekä maaseutuväestön taloudellinen niukkuus yhdessä aiheuttivat aluksi myös kielteisiä vaikutuksia, esimerkiksi joissakin tapauksissa hakkuut olivat melko voimakkaita. Jaanus Aunista on ymmärrettävää, että yksityisomaisuuden käytölle asetetaan rajoitteita yhteiskunnan edun turvaamiseksi ja että metsälainsäädäntöä ja ohjeistusta parannetaan. Mutta, uudet metsätaloutta ohjaavat säädökset ovat kuitenkin herättäneet metsänomistajissa kysymyksen siitä, kuka kantaa mahdollisten rajoitusten taloudelliset vaikutukset. "Emme voi unohtaa, että rajoitukset on asetettu suuren yleisön tavoitteiden pohjalta. Yhteiskunta on näin ollen se taho, joka korjaa hyödyn ja on näin ollen korvausvelvollinen saamastaan hyödystä. Virossa tosin vallitsevan mielipiteen mukaan valtio ei ole korvausvelvollinen. Tarvittaisiin yleisen mielipiteen muutos, jotta valtio harkitsisi uudestaan tulonmenetyksen korvaamista ja etsisi siihen tarvittavat varat", Jaanus Aun sanoi. "Kestävä metsien hoito ja käyttö kohtaavat haasteita, joiden ratkaisuun tarvitaan avointa mieltä ja rohkeita tekoja", ympäristöministeri Jan- Erik Enestam linjasi Forest Academy Finlandin avajaispuheessaan. Etelä- Suomen metsien monimuotoisuusohjelma METSO on esimerkki tällaisesta hankkeesta. METSOssa kokeillaan uusia monimuotoisuuden turvaamisen keinoja, jotka perustuvat metsänomistajien vapaaehtoisuuteen. Yksityismetsänomistajat voivat osallistua luonnonarvokauppaan, tarjouskilpailuun, yhteistoimintaverkostoihin ja lisäksi METSOssa on laadittu selvitys luonnonhoitoalueiden perustamisesta. "METSO-ohjelman toimeenpano on alkanut hyvin. Erityisesti metsäsektori ja maanomistajajärjestöt ovat osallistuneet innokkaasti", ministeri Enestam kertoi. Taloudellista, ekologista ja sosiaalista menestystä tavoitteleva metsäsektori tarvitsee Eurooppa-tason yhteistyötä. Tähän kannusti Suomen Metsäyhdistyksen puheenjohtaja, professori Heikki Juslin tervetulopuheessaan. "Menestys perustuu siihen, miten hyvin metsäammattilaiset kykenevät tekemään oikeita asioita oikein ja käyttämään parasta mahdollista teknologiaa", professori Juslin sanoi. Osaamisen ja tiedon jakaminen ovat hänestä kehityksen avain ja Forest Academy Finlandin tapainen hanke on tällaiseen oiva väline. Forest Academy Finland on Suomen Metsäyhdistyksen sekä maa- ja metsätalousministeriön uusi kohtaamispaikka Suomen ja uusien EU-maiden keskeisille metsävaikuttajille. Sen tarkoituksena on tukea EU:n uusien jäsenmaiden metsäosaamisen ja kestävän metsätalouden kehittämistä kansainvälisten metsäsopimusten ja -prosessien hengessä. Myös Suomen metsäelinkeino voi hankkeen kautta verkottua uusiin jäsenmaihin ja luoda perustaa vahvistuvalle metsäyhteistyölle. Hankkeen rahoittaa maa- ja metsätalousministeriö ja sen toteuttaa Suomen Metsäyhdistys. Ensimmäinen Forest Academy Finland -kurssi järjestettiin joulukuussa 2003 Helsingissä ja Joensuussa. Kurssin saaman myönteisen kansainvälisen palautteen johdosta Suomen Metsäyhdistys sekä maa- ja metsätalousministeriö sopivat kolmen lisäkurssin järjestämisestä vuonna 2004. Suomen isännöimän pilottivaiheen jälkeen tavoitteena on, että uusien ja vanhojen EU-maiden välinen verkottuminen jatkuu muissa kansainvälisissä yhteyksissä. Tänään alkaneelle kolmipäiväiselle kurssille osallistuu noin 30 metsävaikuttajaa EU:sta, etenkin sen uusista ja hakijamaista, Suomesta sekä kansainvälisistä organisaatioista. Osanottajat edustavat monipuolisesti kaikkien osallistujamaiden metsäsektoreita. Kurssin erityisteemana on yksityismetsätalous, ja kurssin osanottajissa on useita yksityismetsätalouden edustajia. Kurssin työskentelytapa mukailee vuodesta 1996 Suomessa toimineen Päättäjien Metsäakatemian toimintamallia ja sen työskentelykieli on englanti. Avajaispäivän jälkeen kurssi suuntaa kaksipäiväiselle retkeilyosuudelle Karjaan seudulle. Pohjan kuntaan suuntautuvalla maastoretkeilyllä osanottajat tutustuvat metsänhoitoyhdistysten metsänomistajille tarjoamiin palveluihin sekä koneelliseen harvennushakkuuseen. Tiedotusvälineillä on mahdollisuus seurata kurssin toimintaa sekä haastatella kurssin osanottajia hakkuukohteella Eckerön kylässä Pohjassa torstaina 28.10.2004 klo 12:00 - 13:00. Kohteen tarkempaa sijaintia ja ajo-ohjeita voi tiedustella kurssiassistentti Katja Turuselta, puh. 050 351 2411. ----------------------- LISÄTIETOJA · Forest Academy Finland, ohjausryhmän puheenjohtaja: Metsäneuvos Anders Portin, kansainvälisten metsäasioiden yksikkö, maa- ja metsätalousministeriö, anders.portin@mmm.fi, puh. (09) 1605 2418 · Forest Academy Finland, koordinaattori: Johtaja Eeva Hellström, Päättäjien Metsäakatemia, Suomen Metsäyhdistys ry, eeva.hellstrom@smy.fi, puh. 050 351 2412 · Avajaisesitelmät ja avajaispuhujien taustatiedot on tulostettavissa verkko-osoitteesta www.forestacademy.fi FOREST ACADEMY FINLAND ENCOURAGES INTERACTION BETWEEN OLD, NEW AND APPLICANT EU COUNTRIES Forest AcademyFinlandis a Finnish initiative aimed at increasing dialogue on forest issues between old and new members of the EU. Based on the positive feedback received from the participants of the first forum in 2003, and significant international interest in the initiative, three forums will be arranged in 2004. The economic restructuring process of the Central and Eastern European (CEE) countries has lead to a number of changes in forest ownership, management and utilization. Forest Academy Finland is a response to an international call for meeting these challenges by developing exchange of views on forestry's role in socio-economic development, particularly in the new and applicant countries of the EU. Finland wishes to make a contribution in this respect, because in Finland, like in many CEE countries, forests play an important role in socio-economic development. Finland is also a rather new EU member country itself. Forest Academy Finland's idea is to invite groups of top-level representatives of the forest sectors of the new and applicant countries of the EU to Finland for open brainstorming and exchanging information and experiences. Moreover, observers from relevant international organisations and other EU countries are invited to join. Forest Academy Finland is not a scientific forum, nor a policy forum. Instead, it is aimed to support national forest sector development in the participating countries through exchange of experiences between representatives of various aspects of forestry, e.g. forestry administration, state forest services, private forestry, forest industries, forest research, and social and environmental aspects. Forest Academy Finland was opened on 3 December 2003 in Helsinki. It was followed by a pilot forum arranged in North Karelia in Eastern Finland. An important motivation for the pilot forum was to invite participants from different countries to work together, in order to develop a concept for future events in such a way that it meets the expectations of all parties involved. The participants of the pilot forum indicated a strong willingness to continue with the effort. The second forum of Forest Academy was held on 2-4 June 2004 in Helsinki and Porvoo region under the theme "Integrating forest uses". The third forum was opened in Helsinki on September 15, and focused on "Wood-based sustainable development". The fourth forum will be opened in Helsinki on October 27, addressing the theme "Private forestry in focus". Each forum consists of lectures, sites visits, and exchange of experiences between different countries on the selected themes. Group work is also conducted on the potentials of strengthening networking and cooperation in Europe. Forest Academy Finland is hosted by the Ministry of Agriculture and Forestry of Finland. Responsibility for implementation is assigned to the Finnish Forest Association, which has long experiences in organizing forest forums for top-level decision-makers in Finland (Forest Forum for Decision-Makers). It is envisaged that after the pilot phase financed and organized by Finland (2003-04), the networking initiated between old and new EU member countries by Forest Academy Finland would be continued at other fora. Additional information: www.forestacademy.fi Mr. Anders Portin, Head of Unit, Forestry Department, Ministry of Agriculture and Forestry of Finland, anders.portin@mmm.fi, tel. +358-9- 16052418 (Chairman of the advisory team). Dr. Eeva Hellström, Director, Forest Forum for Decision-Makers, Finnish Forest Association, eeva.hellstrom@smy.fi, tel. +358-50-3512412 (Project coordinator). ------------------------------------------------------------ Tämän tiedon Teille välitti Waymaker, http://www.waymaker.fi Seuraavat tiedostot ovat ladattavissa: http://www.waymaker.net/bitonline/2004/10/27/20041027BIT00170/wkr0001.pdf

Yrityksestä

Metsäyhdistys on jäsentensä ja sidosryhmiensä yhteistyöjärjestö, joka toimii viestinnän alalla. Yhdistyksen tavoitteena on tuoda esiin metsien mahdollisuuksia yhteiskunnan ongelmien ratkaisussa sekä edistää metsien vastuullisen käytön hyväksyttävyyttä. Toimintansa tukemiseksi Metsäyhdistys kerää tietoa. Tietoa julkaistaan monin tavoin, muun muassa yhdistyksen ylläpitämällä www.forest.fi-verkkosivustolla.

Liitteet & linkit