Harrastustakuulla syrjäytymistä vastaan - Suomen Nuorisoseurat ehdottaa harrastustakuuta lakiin

Suomen Nuorisoseurojen valtuusto on huolissaan lasten ja nuorten harrastusmahdollisuuksista ja ehdottaa, että nuorisolakiin kirjataan harrastustakuu. Jokaiselle lapselle ja nuorelle pitäisi taata oikeus vähintään yhteen turvalliseen ja laadukkaasti toteutettuun harrastukseen.

Tämä on miljardiluokan talouskysymys. Mitkään terveydenhuollon määrärahat eivät tule riittämään tulevaisuudessa jos emme pidä huolta lastemme henkisestä ja fyysisestä hyvinvoinnista.

Toimivin ratkaisu harrastustakuun käytännön toteuttamiseksi olisi joustavan koulupäivän mallin vakiinnuttaminen. Joustavassa koulupäivässä harrastus-, aamu- ja iltapäiväkerhot nivotaan yhteen koulupäivän kanssa. Malli tukisi parhaiten lasten tervettä kasvua ja -kehitystä, lasten ja perheiden hyvinvointia. Nuorisoseurat ja useat muut järjestöt toteuttavat harrastustakuuta yhdessä koulujen kanssa jo nyt, mutta asia vaatii laajempaa yhteistyötä, koordinaatiota ja rahoituksen uudistamista. 

Lakiin kirjattu harrastustakuu ohjaisi myös koulujen ja kuntien harrastustilojen käyttöä. Nyt lasten ja nuorten omaehtoinen harrastaminen saattaa olla maksullista tai jopa kokonaan kiellettyä julkisissa tiloissa. Usein tilakustannukset saattavat olla liian kalliita myös lasten ja nuorten harrastustoimintaa järjestäville yhdistyksille ja urheiluseuroille. 

Seuraavan hallituksen ohjelmaan tulisi sisällyttää lainvalmistelu ja kustannusten selvittäminen harrastustakuun toteuttamiseksi. Suomen Nuorisoseurojen valtuusto painottaa, että on viisasta politiikkaa kehittää lasten ja nuorten palveluja ja saada ne toimimaan yhteistyössä keskenään ja vanhempien kanssa. Vankan tutkimusnäytön mukaan sijoittaminen lasten ja nuorten hyvinvointiin on myös taloudellisesti tehokasta.

Lisätietoja: 
Antti Kalliomaa, Suomen Nuorisoseurojen pääsihteeri, antti.kalliomaa@nuorisoseurat.fi, +358 40 547 7157 

Nuorisoseurat on Suomen merkittävin kulttuurisen lapsi- ja nuorisotyön toimija.

Noin 50 000 nuorisoseuralaista harrastaa laadukasta kulttuuritoimintaa 700 seurassa ympäri Suomen.
Viikoittain 20 000 harrastaa tanssia, teatteria, liikuntaa, musiikkia, sirkusta ja paljon muuta. 
Vuosittain tapahtumissa käy noin ½ miljoonaa kävijää.  

Avainsanat:

Yrityksestä

Suomen Nuorisoseurat on Suomen merkittävin lapsi- ja nuorisotyön toimija.

Tilaa

Multimedia

Multimedia