”Hyvän mielen kaveruuden taitokone” - yhteisötaide tukee lasten sosiaalisten taitojen kehittymistä

Kesällä 2015 Suomen Nuorisoseurat järjesti ympäri Suomen Luova lava lapsille -monitaideleirejä seitsemällä paikkakunnalla ympäri Suomen ja niihin osallistui noin 500 lasta. Laurean ammattikorkeakoulun opiskelijat Mirja Pajunen ja Kati Junnonaho tutkivat opinnäytetyönään osallisuutta ja yhteisöllisyyttä yhteistötaideprojektin toteutuksessa.  

Stadin nuorisoseurojen viime kesäisillä Luova lava lapsille -leireillä toteutettiin luovuutta hyödyntävä yhteisötaideprojekti. Projekti oli osa Laurean opiskelijoiden opinnäytetyötä, jossa kehitettiin toimintaan painottuva kuvallinen yhteisötaidemenetelmä. Nuorisoseurojen arvojen pohjalta menetelmän tavoitteiksi nousi osallisuuden ja yhteisöllisyyden tunteen lisääminen. Lisäksi menetelmää kehitettäessä haluttiin korostaa lasten sosiaalisten taitojen tukemista.

Stadin nuorisoseurat järjesti Helsingissä 1.-12.6.2015 Luova lava lapsille -leirejä, joissa mukana oli 7-12-vuotiaita lapsia. Kuvallinen yhteisötaideprojekti toteutettiin neljällä Luova lava lapsille -leirillä, joista kahdella leirillä menetelmän ohjauksesta vastasivat Laurean opiskelijat.

Mitä on yhteisötaide?

Yhteisötaiteen lähtökohtana on ryhmän tai yhteisön oman osallisuuden kautta tuottaa jokin konkreettinen teos. Yhteisötaiteessa lopputulosta tärkeämpää on toiminnan kautta koettu vuorovaikutus, ihmiset ja osallisuuden merkitys.

Leiriä varten kehitetyn yhteisötaidemenetelmän punaiseksi langaksi valikoitui yksilöstä kohti yhteisöä thty kolmiulotteinen patsas, joka koostui lasten yksilöllisistä teoksista. Valmiista yhteisötaideteoksista oli esillä valokuvia ”Hetki taiteilijana” -konsertissa Gloriassa, joka oli osa Helsinki-päivää 12.6.2015.

”Patsaan tekeminen oli tosi kivaa!”

Luova lava lapsille -leirien päättyessä Laurean opiskelijoiden ohjaamiin projekteihin osallistuneilta lapsilta sekä kaikilta projektiin osallistuneilta ohjaajilta kerättiin palautetta yhteisötaidemenetelmästä. Eräässä lapselta saadussa palautteessa luki: ”Patsaan tekeminen oli tosi kivaa! Liisteri oli vähän ällöä! Loppu tulos oli hieno”. Myös leiriohjaajilta saatu palaute oli positiivista: ”projekti onnistui hyvin ja jäi kiva tunnelma kokonaisuudesta”. Tämänkaltaisen palautteen perusteella voitiin havaita yhteisötaidemenetelmän onnistunut sisällyttäminen sekä kuvallisen ilmaisun tuominen osaksi Luova lava lapsille -leiritoimintaa.

Koko opinnäytetyö "Hyvän mielen kaveruuden taitokone" on luettavissa täältä

Yhteystiedot
Mirja Pajunen, mirja.pajunen@student.laurea.fi
Kati Junnonaho, kati.junnonaho@student.laurea.fi

Lisätietoja: Pirita Laiho, Uudenmaan Nuorisoseurojen toiminnanjohtaja, pirita.laiho@nuorisoseurat.fi, 040 558 7870

Suomen Nuorisoseurat

Nuorisoseurat on Suomen merkittävin kulttuurisen nuorisotyön toimija. Nuorisoseurat tarjoaa kaikenikäisille laadukkaita harrastuksia, kuten tanssia, teatteria, musiikkia, sirkusta ja liikuntaa. Nuorisoseuroissa jokaisella lapsella, nuorella ja aikuisella on mahdollisuus harrastaa kulttuuria, kasvaa aktiiviseksi yhteisön jäseneksi ja kokea tekemisen riemua!

Avainsanat:

Yrityksestä

Suomen Nuorisoseurat on Suomen merkittävin lapsi- ja nuorisotyön toimija.

Tilaa