Nuorisoseurat mukana ministeriön ”Jokaiselle lapselle ja nuorelle mahdollisuus harrastaa” -ryhmässä

Opetus- ja kulttuuriministeriö on ottanut lasten ja nuorten harrastusmahdollisuudet kärkihankkeekseen. Ministeri Sanni Grahn-Laasonen on kutsunut pääsihteerimme Antti Kalliomaan mukaan ”Jokaiselle lapselle ja nuorelle mahdollisuus harrastaa” -työryhmään. Tavoitteena on laatia ehdotus, jolla jokaiselle lapselle ja nuorelle taataan mahdollisuus ainakin yhteen mieleiseen harrastukseen. Työryhmän tehtävänä on koota ehdotuksia ja toimia harrastuneisuuden edistämiseksi, kartoittaa harrastamisen esteitä ja koota hyviä käytäntöjä.

Mielekäs harrastus on lapsille ja nuorille yksi heidän arkensa tärkeimmistä asioista. Maamme hallitus on asettanut tavoitteeksi panostaa kouluviihtyvyyteen ja parantaa lasten ja nuorten henkistä ja fyysistä hyvinvointia. Tavoitteena on myös vahvistaa lasten ja nuorten luovuutta. Harrastusten avulla lapset ja nuoret saavat uusia kavereita ja vahvistavat jo olemassa olevia kaveruussuhteita. Harrastukset auttavat kiinnittymään yhteisöön, toimimaan sen jäsenenä ja kokemaan onnistumisia.

Kaikilla lapsilla ja nuorilla ei kuitenkaan ole mahdollisuutta harrastamiseen. Sitä vaikeuttavat mm. mieleisen harrastuksen puute, harrastuksen hinta, harrastukseen lähtevien kavereiden puute, syrjäseudulla asuminen, kuljetusongelmat tai kielitaito.

Nuorisoseurat on ottanut paljonkin kantaa lasten ja nuorten harrastustoimintaan. Keväällä 2015 Suomen Nuorisoseurojen valtuusto ehdotti, että nuorisolakiin kirjataan harrastustakuu. Jokaiselle lapselle ja nuorelle pitäisi taata oikeus vähintään yhteen harrastukseen. Syksyllä 2016 Hupparikansan puolella -haasteessa pääsihteeri korosti, että ”Jokaisella on oltava mahdollisuus hyvään harrastukseen.” Keskustelu harrastusten kohonneista hinnoista on puhuttanut erityisesti vuonna 2016.

Nuorisoseurat on mukana mahdollistamassa lasten ja nuorten mielekästä, laadukasta, turvallista ja tavoitettavaa harrastustoimintaa!

Lisätietoja: Antti Kalliomaa, pääsihteeri, Suomen Nuorisoseurat, antti.kalliomaa@nuorisoseurat.fi, +358 40 547 71 57

Suomen Nuorisoseurat

Nuorisoseurat on Suomen merkittävin kulttuurisen nuorisotyön toimija. Nuorisoseurat tarjoaa kaikenikäisille laadukkaita harrastuksia, kuten tanssia, teatteria, musiikkia, sirkusta ja liikuntaa. Nuorisoseuroissa jokaisella lapsella, nuorella ja aikuisella on mahdollisuus harrastaa kulttuuria, kasvaa aktiiviseksi yhteisön jäseneksi ja kokea tekemisen riemua!

Avainsanat:

Yrityksestä

Suomen Nuorisoseurat on Suomen merkittävin lapsi- ja nuorisotyön toimija.