Nuorisoseurat Uudellamaalla: kuntien turvattava järjestöjen toimintaedellytykset

Suomessa kolmas sektori on todella merkittävä toimija. Lapsi- ja nuorisojärjestöjen rinnalla esimerkiksi sosiaalialan järjestöt tarjoavat palveluita ja tekevät tärkeää työtä oman toimialansa tueksi. Järjestöissä toimivat vapaaehtoiset mahdollistavat monenlaisen toiminnan.

Vaikka vapaaehtoisten tekemä työ järjestöissä on todella merkittävää, tarvitaan toimintaan kuitenkin lisäksi rahaa ja muita resursseja. Tiukka taloustilanne aiheuttaa liian usein tilanteen, jossa ensimmäisenä tingitään järjestöille annetuista avustuksista.

Rahan lisäksi järjestöt tarvitsevat myös muuta tukea toimintaan. Tilojen saaminen helposti ja edullisesti käyttöön mahdollistaa usein toiminnan järjestämisen. Myös yhteistyössä toteutettu tiedotus ja markkinointi helpottaa järjestöjen tekemää työtä. 

Syyskokous kiittää Espoota, joka on esittämässä lisärahaa liikunta- ja nuorisojärjestöjen avustuksiin sekä Helsinkiä, joka mahdollistaa nuorisojärjestöjen kesätoiminnan yhteismarkkinoinnin. Samalla syyskokous kannustaa muitakin kuntia rohkeisiin avauksiin ja uusiin toimintatapoihin järjestöjen työn tukemisessa. 

Iija Filen, toiminnanjohtaja Uusimaa, iija.filen@nuorisoseurat.fi045 633 6944

Nuorisoseurat on Suomen merkittävin kulttuurisen lapsi- ja nuorisotyön toimija. Nuorisoseurat tarjoaa kaikenikäisille laadukkaita harrastuksia, kuten tanssia, teatteria, musiikkia, sirkusta ja liikuntaa. Nuorisoseuroissa jokaisella lapsella, nuorella ja aikuisella on mahdollisuus harrastaa kulttuuria, kasvaa aktiiviseksi yhteisön jäseneksi ja kokea tekemisen riemua!

Avainsanat:

Yrityksestä

Suomen Nuorisoseurat on Suomen merkittävin lapsi- ja nuorisotyön toimija.

Tilaa

Multimedia

Multimedia