Suomen Nuorisoseurojen liittokokous: Kotouttamista kulttuurisen nuorisotyön keinoin

Kriisit Afrikassa ja Lähi-idässä ovat aiheuttaneet ennennäkemättömän muuttoliikkeen myös Suomen suuntaan. Maahanmuuttoviraston arvion mukaan tänä vuonna maahan saapuu 15 000 turvapaikanhakijaa ja ensi vuonna saman verran. Pakolaiset ovat tulleet pääasiassa Irakista, Somaliasta, Albaniasta, Afganistanista ja Syyriasta.  

Yhteistä kieltä kantaväestön kanssa on harvoin ja tavatkin ovat toisilleen tuntemattomia. Taiteen ja kulttuurin kieli on kuitenkin universaali ja sen keinoin on mahdollisuus luoda siltaa maahanmuuttajien ja kantasuomalaisten välille.

Suomen Nuorisoseurat nuorisoseurakokous kannustaa kaikkia toimijoitaan – keskusseuroja, jäsenseuroja sekä yksittäisiä jäseniä – kehittämään toimintaansa siten, että maahanmuuttajien kynnys osallistua toimintaan olisi mahdollisimman matala. Liitto kannustaa kaikkia lähtemään rohkeasti mukaan tarjoamaan apua vastaanottokeskuksille ja kunnille ja saada näin uutta toimintaa ja jäseniä.

Vaikka päävastuu kotouttamisesta on kunnilla ja työ- ja elinkeinotoimistoilla, on kansalaisjärjestöjen panos merkittävä. Valtion kotouttamisohjelmassa todetaan, että ”kansalaisjärjestöt ovat jo pitkään kehittäneet ja tuottaneet monipuolista kotoutumista tukevaa toimintaa ja järjestöillä on merkittävä rooli mm. maahanmuuttajien kansalaisyhteiskunnassa toimimisen ja osallisuuden edistämisessä.” Suomen Nuorisoseuroilla on toiminut esimerkiksi International Club, joka on nuoria osallistava monikulttuurisen toiminnan kerho. Lisäksi Nuorisoseurat on toiminut maahanmuuttajien työnantajana ja syyskuussa Ylihärmän nuorisoseura tarjosi seurantalonsa pakolaisten hätämajoitukseen. 

Nuorisoseuratoiminnasta löytyy luontevia kohtaamisen ja yhdessä tekemisen paikkoja. Yhdessä tekeminen ja harrastaminen avartavat kaikkien osallistujien maailmankuvaa ja luovat yhteisöllisyyttä ja yhdenvertaisuuden tunnetta. Kielen oppiminen on maahanmuuttajille tärkein sopeutumisen askel. Osallistuminen nuorisoseuratoimintaan auttaa uuden kielen ja kulttuurin omaksumista ja tukee maahanmuuttajien verkostoitumista suomalaisten kanssa. Erityisesti lapset ja nuoret on mahdollista saada nopeasti ystävystymään muiden ikäistensä kanssa harrastusten parissa. Nuorisotyö tanssin, teatterin, musiikin ja liikunnan kautta luo yhteistoimintaa, joka mahdollistaa parhaalla tavalla maahanmuuttajien ja pääväestön välisen vuorovaikutuksen. Nuorisoseuratoiminnassa maahanmuuttajalla on mahdollisuus osallisuuteen ja aktiiviseen kansalaisuuteen.

Suomen Nuorisoseurojen nuorisoseurakokous kokoontui Tampereella 2.-4.10. ja on järjestön ylin päättävä elin. Paikalla oli reilu sata edustajaa. Nuorisoseuroissa on yhteensä yli 40 000 jäsentä noin 700 seurassa ympäri maata.

Lisätietoja: 
Antti Kalliomaa, Suomen Nuorisoseurojen pääsihteeri, antti.kalliomaa@nuorisoseurat.fi, +358 40 547 7157  
Esko Ahonen, Suomen Nuorisoseurojen hallituksen puheenjohtaja, esko.ahonen@lestijarvi.fi 

Suomen Nuorisoseurat

Nuorisoseurat on Suomen merkittävin kulttuurisen nuorisotyön toimija. Nuorisoseurat tarjoaa kaikenikäisille laadukkaita harrastuksia, kuten tanssia, teatteria, musiikkia, sirkusta ja liikuntaa. Nuorisoseuroissa jokaisella lapsella, nuorella ja aikuisella on mahdollisuus harrastaa kulttuuria, kasvaa aktiiviseksi yhteisön jäseneksi ja kokea tekemisen riemua!

Avainsanat:

Multimedia

Multimedia

Liitteet & linkit