Uusmaalaiset nuorisoseurat kuntavaalien alla: konkaripäättäjä, huomioi ja tue nuorta valtuutettua tasavertaisena päättäjänä

Report this content

Kuntavaalit pidetään Suomessa sunnuntaina 9.4.2017. Kunnanvaltuustoissa jatkaa vanhoja konkareita ja mukaan tulee nuoria ja uusia tekijöitä. Stadin ja Uudenmaan nuorisoseurat toivovat vanhemmille valittaville konkareille ymmärrystä ja tukea nuorille päättäjille. Ilman kunnon koulutusta ja hiljaisen tiedon siirtoa ei uusi ja nuori päättäjä pysty toimimaan tasavertaisena päättäjänä vanhempien joukossa. Perehdytys ja aito osallisuus tasavertaisena jäsenenä on elinehto, jotta myös tulevaisuuden kuntiin löytyy päätöksentekijöitä.

Valittavat valtuutetut tulevat toimimaan muutostilanteessa, jossa osa kuntien päätöksentekoa viedään sote -uudistuksen myötä maakunnille. Vaikka talouden lukujen kannalta kunnan toiminnasta iso osa siirtyy perustettaville maakunnille, jää kuntaan kuitenkin tulevaisuuden kannalta tärkeitä osa-alueita kuten päivähoito, peruskoulu ja kirjasto.

Uuden nuorisolain mukaan lasten ja nuorten mielipide on huomioitava heitä koskevassa päätöksenteossa. Kunnissa vastuu on usein nuorisotoimilla, jotka omalta osaltaan varmistavat lasten ja nuorten kuulemisen myös muilla kunnan osa-aluille. Maakuntahallintoon siirtyessä vastaavaa tahoa ei ole, joten jo suunnitteluvaiheessa tulisi varmistaa, että hallinnossa on keinot ja mahdollisuudet lasten ja nuorten kuulemiseen.

Nuorisoseuroissa on sääntöihin kirjattu, että hallituksessa ja valtuustossa vähintään 1/3 jäsenistä on oltava alle 29 -vuotiaita. Stadin nuorisoseurojen ja Uudenmaan nuorisoseurain liiton kevätkokoukset toivovat, että myös vaalien jälkeen päätettävissä ja valittavissa kunnallisissa luottamuselimissä muistettaisi valita nuoria mukaan päätöksentekoon.

Iija Filen, toiminnanjohtaja, iija.filen@nuorisoseurat.fi, 045 633 6944

Nuorisoseurat on Suomen merkittävin kulttuurisen nuorisotyön toimija!

Avainsanat:

Multimedia

Multimedia

Liitteet & linkit