Olympiakomitean analyysi: Selonteko antaa vahvan lähtökohdan 2020-luvun liikuntapolitiikalle

Report this content

Suomen Olympiakomitea julkaisi tänään analyysinsä liikuntapoliittisesta selonteosta. Analyysissä on käyty läpi selonteon myönteiset ja kehitettävät osa-alueet järjestöjen ja liikuntahallinnon näkökulmista sekä huippu-urheilun ja terveyttä edistävän liikunnan näkökulmista. Suomen ensimmäinen liikuntapoliittinen selonteko käsitellään eduskunnassa 20.11.

Olympiakomitean toimitusjohtaja Mikko Salosen mukaan selonteolla on selkeä lähtökohta: se antaa perustelut ja myös keinot nostaa liikunta 2020-luvun keskeiseksi yhteiskunnalliseksi teemaksi. Liikunnallisen elämäntavan merkittävä vahvistuminen on tärkeätä terveyden ja hyvinvoinnin kannalta. Liikunta on tuottavuus-, oppimis- ja yhteisöllisyyskysymys. Suomella on mahdollisuus saavuttaa miljardisäästöt hyvinvointia lisäämällä.

- Liikuntapoliittinen selonteko on hyvä kooste keskeisistä linjauksista liikunnan ja urheilumenestyksen lisäämiseksi. Kansalaisyhteiskunnan asema ja merkitys tulevat selonteossa hyvin esille. Järjestöjä on kuultu prosessissa, ja huomaamme, että painotuksiamme on myös otettu huomioon selonteossa, Salonen toteaa.

Olympiakomitea näkee selonteossa toimeenpanovaiheessa vielä kehittämisen mahdollisuuksia. Avustusjärjestelmän kannustavuus, liikuntapaikkojen kehittäminen seurojen tarpeiden näkökulmasta, digitalisaation mahdollisuudet ja terveyttä edistävän liikunnan toimien kattavuus eri ikävaiheissa ovat esimerkkejä kehitettävistä teemoista.

- Nostamme näitä kehityskohtia esille selonteon analyysissämme. Näistä aiheista päästään nyt keskustelemaan eduskunnassa, ja toivottavasti myös tulevissa hallitusneuvotteluissa. Selonteko tarjoaa hyvän lähtökohdan koko liikuntakulttuurin kehittämiseen tulevalla vuosikymmenellä, Salonen toteaa.

 

Analyysi liikuntapoliittisesta selonteosta

Olympiakomitean teemasivu selonteosta

 

Mikko Salonen
toimitusjohtaja, Suomen Olympiakomitea
anna.iso-ahola@olympiakomitea.fi, puh. 040 541 0295

Suomen Olympiakomitea on valtakunnallinen liikunta- ja urheilujärjestö, joka toimii sen hyväksi, että suomalaiset liikkuisivat enemmän ja menestyisivät huippu-urheilussa. Yhdessä jäsenjärjestöjemme kanssa rakennamme liikunnasta ja urheilusta elinvoimaa Suomeen.

Multimedia

Multimedia