Olympiakomitean urheiluakatemiaohjelman avulla luodaan uutta urheilukulttuuria

Nuorten urheilijoiden matkaa kohti huippua mahdollistaan Olympiakomitean koordinoimassa urheiluakatemiaohjelmassa jo yläkouluikäisistä saakka. Tavoitteena on urheilijoiden täysipainoisen harjoittelun ja opintojen yhdistäminen. Oppilaitosten ja urheilun edustajat kokoontuvat loppuviikosta neljänteen valtakunnalliseen yläkouluseminaariin Lappeenrantaan, jossa lanseerataan myös uusi yritysyhteistyömalli toimintaa tukemaan.

Urheilun ja yläkoulujen yhteistyö kasvaa vahvassa myötätuulessa Olympiakomitean urheiluakatemiaohjelmassa

Urheiluakatemioiden verkostossa toimii tällä hetkellä 160 yläkoulua, joissa liikuntaa ja urheilua painotetaan oppiaineena. Lukuvuonna 2017-2018 mukana on jo lähes 9000 yläkoululaista.

Viime vuonna käynnistettiin myös kolmen vuoden urheiluyläkoulukokeilu, jossa rakennetaan kokonaan uutta urheiluyläkoulumallia urheileville nuorille. Kokeilussa mahdollistetaan kymmenen liikunta- ja urheilutuntia kouluviikon aikana. Tavoitteellisesti urheileva nuori saa ohjausta myös elämäntaitojensa kehittämiseen, sekä valmiuksia opintojen ja urheilun yhdistämiseen.

- Kokeilun tulokset on tarkoitus jalkauttaa urheiluakatemiaverkoston kautta eri puolille Suomea. Mukana on tällä hetkellä 22 koulua, jotka toimivat myöhemmin alueellisina urheiluyläkoulutoiminnan osaamiskeskuksina. Toiminta on jatkossa avointa kaikille, joita kiinnostaa urheilevien nuorten toiminnan kehittäminen yhdessä sovittujen linjojen mukaisesti, kertoo Olympiakomitean Urheiluakatemiaohjelman valmennuspäällikkö Antti Paananen.

Sisältösuositusten taustalla asiantuntijoiden yhteistyö

Olympiakomitean, Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskus KIHUn sekä laajan asiantuntijajoukon yhteistyöllä on rakennettu sisältösuositukset sekä oppilaille että opettajille. Eri vuosiluokille on suositusten pohjalta tuotettu Kasva urheilijaksi -harjoituskirjat, joissa urheilijan polun valintavaiheen asiat tuodaan käytännön tasolle ja jokapäiväiseen arkeen.

- Sisältöjen avulla tuetaan nuoren urheilijan kokonaisvaltaista kehittymistä, jolla rakennetaan nuoren valmiuksia ottaa vastuuta omasta elämästään sekä yhdistää koulunkäynti ja urheilu tasapainoisella tavalla arjessa, kuvailee lasten ja nuorten liikunnan asiantuntija Laura Tast Olympiakomiteasta.

Yritykset tukemassa nuoria urheilijoita

Olympiakomitea on kehittänyt toimintaa tukemaan myös yritysyhteistyömallin, jossa yritysten avulla tuetaan urheiluakatemioiden toimintaa ja kasvua. Ensimmäisessä aallossa mukana ovat mm. P&G, Lumoava ja paikalliset Osuuspankit sekä myöhemmin julkaistavat yritykset.

Yritysten kanssa tehtävän yhteistyön tavoitteena on vuoteen 2021 mennessä mahdollistaa 600 000 tuntia laadukasta akatemiavalmennusta yli 10 000 yläkouluikäisille nuorelle sekä saada Kasva urheilijaksi -sisällöt tukemaan yli 200 yläkoulussa opiskelevan nuoren urheilijaksi kasvua.

- Yritysyhteistyömallissa ohjataan lisäresursseja yläkoulutoiminnassa mukana olevien urheiluvalmentajien palkkaukseen ja koulutukseen.  Valmentajapalkkauksen tukimallia pilotoidaan vuoden 2018 aikana yläkoulukokeilussa mukana olevissa kouluissa ja urheiluakatemiaverkoston yläkouluissa, kertoo Olympiakomitean kaupallinen johtaja Samuli Vasala.

Lisätietoja:

Antti Paananen, valmennuspäällikkö, Urheiluakatemiaohjelma, puh. 0445413651

Laura Tast, asiantuntija, puh. 0505548040

Samuli Vasala, kaupallinen johtaja, puh. 0443586578