SUOMEN OLYMPIAKOMITEA SOPEUTTAA TALOUTTAAN 800 000 EUROLLA

Sopeutuksen perusteluna ovat opetus- ja kulttuuriministeriön takaisinperintä sekä myöntämättömät valtionavustukset.

Suomen Olympiakomitean hallitus päätti kokouksessaan Tampereella 3.9.2016 sopeuttaa vuoden 2016 talousarviota 800 000 euron edestä. Sopeuttamisella on vaikutuksia suomalaisen huippu-urheilun kannalta merkittäviin asioihin, kuten urheilijoiden, valmentajien ja lajien tukiin sekä käynnissä oleviin huippu-urheilun keskeisiin kehittämistoimenpiteisiin. Mittavista säästöistä huolimatta urheilijoiden, joukkueiden ja lajien valmistautuminen PyeongChangin talviolympialaisiin 2018 pyritään hoitamaan mahdollisimman hyvin.

- Opetus- ja kulttuuriministeriön takaisinperintäpäätös vuoden 2014 valtionavustuksista on 435 000 euroa. Tämän lisäksi olemme saaneet vasta elokuussa Olympialaisten aikana kielteisiä päätöksiä vuodelle 2016 haettavista erillisavustuksista mm. Rion Olympialaisten osalta. Näiden yhteenlaskettu summa on n. 450 000 euroa. Summat ovat suuria ja niillä on vaikutuksia suomalaisen huippu-urheilun kehittämiseen ja toimintaedellytyksiin. Toinen merkittävä asia on se, että ministeriön päätökset rahoitushakemuksiin tulevat myöhään, mikä vaikeuttaa toimintamme suunnittelua, toteaa Olympiakomitean pääsihteeri Teemu Japisson.  

Opetus- ja kulttuuriministeriön päätöksistä johtuen Olympiakomitea joutuu sopeuttamaan toimintaansa ja tarkat seuraukset selviävät syksyn aikana. On mahdollista, että ensi vuonna ei voida lähettää joukkueita Universiadeihin. Lisäksi on mahdollista, että huippu-urheilun muutostyön yhteen keskeiseen osa-alueeseen eli nuorten olympiavalmentajiin joudutaan kohdistamaan merkittäviä säästöjä.

- Suomalainen huippu-urheilu on joutunut viimeisten vuosien aikana sopeuttamaan omaa toimintaansa jatkuvasti. Tällä on ollut vaikutusta urheilijoiden valmennuksen tehostamiseen ja kansainvälisen tason valmennusympäristöjen rakentamiseen. On erittäin vaikeaa tehdä pitkäjänteistä työtä, jos näin myöhään tulevat päätökset johtavat meille tärkeimpien projektien supistamiseen ja siirtämiseen jälleen kerran, toteaa huippu-urheiluyksikön johtaja Mika Kojonkoski.

 

Olympiakomitea hakee hallinto-oikeudesta muutosta valtionavustusten takaisinperintään

Olympiakomitean hallitus päätti kokouksessaan myös hakea hallinto-oikeudesta muutosta OKM:n päätökseen valtionavustusten takaisinperinnästä.

- Päätös perustuu siihen, että koemme ministeriön linjauksen oman varainhankinnan kautta syntyvien resurssien ja valtionavustusten välisestä suhteesta olevan kohtuuton. Tilanteen tekee ongelmalliseksi myös se, että linjaus on täysin erilainen verrattuna edellisten vuosien aikana vakiintuneisiin käytäntöihin. Mielestämme omien yritysyhteistyösopimusten kautta syntyvät eurot eivät saa automaattisesti vähentää valtionavustuksia, kuten OKM:n päätöksessä linjataan. Haluamme vahvistaa omaa varainhankintaamme ja tähän suuntaan myös ministeriö on meitä kannustanut. Päätöksen ja linjauksen hakeminen tähän kysymykseen on periaatteellinen koko urheiluyhteisön sekä kansalaistoiminnan kannalta, sanoo Japisson.      

Olympiakomitean budjetti vuodelle 2016 on noin 11 miljoonaa euroa. Budjettiin ei käytetä verovaroja, vaan se koostuu veikkausvoittovaroista myönnettävästä valtionavusta ja oman varainhankinnan tuotoista. Olympiakomitean budjetista yli 90% menee urheilija-, laji-, asiantuntija- ja kisatukiin. 

Lisätietoja:

Olympiakomitean pääsihteeri Teemu Japisson 0400 878 949.

Yrityksestä

Suomen Olympiakomitea on valtakunnallinen liikunta- ja urheilujärjestö, joka toimii sen hyväksi, että suomalaiset liikkuisivat enemmän ja menestyisivät huippu-urheilussa. Yhdessä jäsenjärjestöjemme kanssa rakennamme liikunnasta ja urheilusta elinvoimaa Suomeen.