Suomen Olympiakomitean syyskokoustiedote 24.11.2018

Report this content

Ainutlaatuinen momentum liikunnan ja urheilun edistämiselle koko yhteiskunnassa 

Olympiakomitean syyskokous vahvisti Helsingissä 24.11.2018 järjestövuoden 2019 toiminta- ja taloussuunnitelmanOlympiakomitean talousarvio vuodelle 2019 on 10 166 000 euroa, josta haettua valtionapua on 6,86 miljoonaa (67,5 %) ja omaa varainhankintaa 3,31 miljoonaa euroa (32,5 %) 

Muita päätösasioita olivat hallitusohjelmatavoitteet vuosille 2019-2023päivitetyn eettisen säännöstön vahvistaminen, uusien jäsenten hyväksyminen sekä muutokset jäsenmaksuissa. Kokouksen puheenjohtajana toimi Jääkiekkoliiton puheenjohtaja Harri Nummela 

Tavoitteena kattava Liikkuva Suomi -ohjelma ja huippu-urheilun resurssien nosto hallitusohjelmaan 

Syyskokous hyväksyi Olympiakomitean hallituksen esityksen hallitusohjelmatavoitteistaOlympiakomitea on valmistellut tavoitteita keväästä alkaen yhteistyössä jäsenjärjestöjen, Liikkujan polku -verkoston, liikunnan aluejärjestöjen sekä eduskuntapuolueiden liikuntapoliittisten vastaavien kanssa.  

Hallitusohjelmatavoitteet jakaantuvat kahteen pääteemaan: Liikkumattomuuden haittojen ja niistä aiheutuvien kustannuksien kasvuun vastaamiseksi liikunta tulee ottaa poliittiseksi prioriteetiksi. Välineenä on Liikkuva Suomi -ohjelma. Huippu-urheilumenestyksen mahdollistamiseksi kiristyvässä kansainvälisessä kilpailussa huippu-urheilulle tulee rakentaa menestyksen edellytykset resursseja kasvattamalla ja johtamista selkiyttämällä 

Olympiakomitean roolille liikunnan ja urheilun yhteisen äänen rakentajana on ollut kuluneen vuoden aikana erityinen tilaus historian ensimmäisen liikuntapoliittisen selonteon ja eduskuntavaaleihin valmistautumisen myötäLiikunnan ja urheilun edistämiselle yhteiskunnassamme on ainutlaatuinen momentum – ja siihen olemme tarttuneet yhdessäOlympiakomitean puheenjohtaja Timo Ritakallio sanoavauspuheenvuorossaan. 

Olympiakomiteaan uusia jäseniä 

Olympiakomitean syyskokous hyväksyi Olympiakomitean hallituksen esityksen mukaisesti varsinaiseksi jäseneksi Suomen Rullalautaliitto ry:n sekä kumppanuusjäseneksi KMG Finland ry:n. 

Olympiakomitean jäsenmaksut vuonna 2018 ovat olleet varsinaisilta jäseniltä 500 euroa ja kumppanuusjäseniltä 250 euroa. Syyskokous päätti, että varsinaisten jäsenten jäsenmaksu vuonna 2019 on 600 euroa ja kumppanuusjäsenten jäsenmaksu 300 euroa. KOK:n jäseniltä ja urheilijajäseniltä ei peritä jäsenmaksua. Liittymismaksua ei peritä jatkossakaan.  

Päivitetty Urheiluyhteisön reilun pelin ihanteet ja tavoitteet -asiakirja hyväksyttiin 

Olympiakomitean sääntöjen mukaan järjestön kokouksessa voidaan vahvistaa eettisiä säännöstöjä ja suosituksia, joita järjestön jäsenet sitoutuvat noudattamaan. Jäsen on myös järjestön pyynnöstä velvollinen antamaan selvityksen urheilun eettistä perustaa mahdollisesti vakavasti vahingoittavasta toiminnastaan. 

Aiemmin kattojärjestönä toimineen Valo ry:n vuosikokouksessa vuonna 2013 hyväksytty Urheiluyhteisön Reilun Pelin ihanteet ja tavoitteet -asiakirja on päivitetty Olympiakomitean visuaaliseen ilmeeseen, ja yhteistyössä SUEKin kanssa siihen on lisätty maininnat katsomoturvallisuudesta ja -viihtyvyydestä.  

Olympiakomitean syyskokous hyväksyi päivitetyn asiakirjan  jäseniä sitovaksi eettiseksi säännöstöksi.  

Lisätietoja:Olympiakomitean toimitusjohtaja Mikko Salonen, 040 5410 295 

 

Mikko Salonen
toimitusjohtaja, Suomen Olympiakomitea
mikko.salonen@olympiakomitea.fi, puh. 040 541 0295

Suomen Olympiakomitea on valtakunnallinen liikunta- ja urheilujärjestö, joka toimii sen hyväksi, että suomalaiset liikkuisivat enemmän ja menestyisivät huippu-urheilussa. Yhdessä jäsenjärjestöjemme kanssa rakennamme liikunnasta ja urheilusta elinvoimaa Suomeen.

Multimedia

Multimedia