Yhteisenä tavoitteena koulupäivän paras tunti

Report this content

Olympiakomitea ja urheilujärjestöt ovat mukana ratkaisemassa opetus- ja kulttuuriministeriön Harrastamisen strategia -asiakirjan (15.2.2019) esiin tuomia lasten ja nuorten harrastamisen haasteita. Ensisijainen tavoite on tukea yhdenvertaista harrastamista koulupäivän yhteydessä.  

Olemme vahvasti sitoutuneita strategiaan ja allekirjoitamme vision koulusta keskeisenä matalan kynnyksen harrastamisen paikkana, jota on mahdollista kehittää yhteistyössä liikunnan, taiteen, kulttuurin ja syrjäytymisen ehkäisyn toimijoiden kanssa. Haluamme olla rakentamassa Suomea, jossa jokaisella lapsella on yhdenvertainen mahdollisuus harrastamiseen, kiteyttää johtaja Pekka Nikulainen Olympiakomiteasta.

Strategia lähettää vahvan viestin myös hallitusohjelman laatimiseen.

- Harrastuskerhot koululla koulupäivän yhteydessä mahdollistavat yhdenvertaisen harrastamisen, lisäävät lapsille ja nuorille aikaa perheen ja kavereiden kanssa ja vähentävät yksinäisyyttä. Lapset, vanhemmat, opettajat ja yhdistystoimijat ovat ottaneet harrastamisen koululla hyvin vastaan. Harrastusmahdollisuus joka koululla tulee kirjata tavoitteeksi hallitusohjelmaan. Asia vaatii myös resursseja, Nikulainen toteaa.

Iltapäivien liikuntakerhot tavoittavat vain joka kolmannen lapsen, vaikka suurin osa lapsista haluaisi mukaan. Hyviä lähtökohtia toiminnan kehittämiseen on muun muassa Olympiakomitean koordinoima Lasten liike -iltapäivätoiminta. 

Myös Koripalloliiton toimitusjohtaja ja joukkuepelien yhteistyöverkoston edustaja Ari Tammivaara toteaa lasten ja nuorten ohjaamisen liikunnallisen elämäntavan pariin olevan yhteiskunnallisesti ensiarvoisen tärkeää. 

- Nykyään 70-80 prosenttia lapsista tulee liikunnan pariin joukkuepelien kautta ja näemme joukkuepelit eräänlaisena liikunnasta kiinnostumisen ´sisäänheittotuotteena´. Harrastamisen mahdollistamiseksi olemme työstäneet yhteistyössä joukkuepelien kanssa Parempaa peliä joka iltapäivä -toimintamallia, jossa seurat ovat tekemisen keskiössä hyvässä yhteistyössä koulujen kanssa. 

Harrastustunnilta liikunnan harrastajaksi 

Seuratoiminnassa liikunnalliseen harrastustarjontaan on jo vahva kulttuuri. Yhdenvertaisuus, monipuolisuus, monilajisuus, leikillisyys ja terveellisiin elintapoihin ohjaaminen ovat yhteisöllisen seuraharrastamisen ydintä, jotka vastaavat hyvin matalan kynnyksen harrastamisen haasteisiin. 

Nikulainen pitää strategian esiin nostamaa jokaiselle ala- ja yläkoululaiselle kohdennettua harrastustuntia hyvänä avauksena. 

- Tutussa kouluympäristössä, omien kiinnostuksen kohteiden parissa ja kavereiden kanssa jaettu aika madaltaa helposti aremmankin lapsen ja nuoren kokeilemisen kynnystä. Mahdollisuus jatkaa tykättyä tekemistä vaikkapa urheiluseurassa vapaa-ajalla on seuraava askel kohti liikunnallista elämäntapaa. Parhaimmillaan harrastustunti voi olla koulupäivän, jopa koko kouluajan paras tunti. 

Lisätietoa

Harrastamisen strategia, Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2019:7 

Opetus- ja kulttuuriministeriö, TIEDOTE: 25 strategista toimenpide-esitystä lasten ja nuorten harrastamisen edistämiseksi

Yhteyshenkilöt:

Pekka Nikulainen, johtaja, Suomen Olympiakomitea, puh. 0400 387 326

Ari Tammivaara, toimitusjohtaja, Suomen Koripalloliitto, puh. 044 550 7707

Liitteet & linkit