RAKENNUKSEN ENERGIATODISTUKSEN ENERGIALUOKKA KIINTEISTÖVEROTUKSEN POHJAKSI?

EPÄOIKEUDENMUKAISUUS MONINKERTAISTUU ASETTAEN KANSALAISET ERIARVOISEEN ASEMAAN

Ota kantaa allekirjoittamalla kansalaisaloite energiatodistuslain muuttamiseksi

”Kiinteistöveron porrastamista rakennusten energiatehokkuuden ja lämmitystavan perusteella voidaan pitää teknisesti mahdollisena” (Rakennusten kiinteistöveron porrastaminen energiatehokkuuden ja lämmitystavan perusteella, Ympäristöministeriön raportteja 22/2009). Jos kiinteistöverotuksen porrastusta pohtineen työryhmän ehdotukset käyttää rakennuksen energiatehokkuusluokkaa (A-G) kiinteistöverotuksen pohjana toteutuvat, moninkertaistuu energiatodistuksen epäoikeudenmukaisuus asettaen kansalaiset eriarvoiseen asemaan.

ENERGIATODISTUKSEN TOTEUTUS SUOMESSA – LASKENNALLISUUS JA ENERGIAMUOTOKERTOIMET VÄÄRISTÄVÄT

Suomessa energiatodistuksessa rakennuksen energialuokka on laskennallinen ja sitä painotetaan energiamuotokertoimella. Kun energiatodistuksen perustana ovat laskennalliset kulutustiedot, niin todistuksessa ei ole sellaista tarkkuutta että siitä olisi todellista hyötyä. Todistuksen käyttöarvoa on siksi luonnehdittu olemattomaksi. Sen sijaan Ruotsissa on käytössä todelliseen energiankulutukseen perustuva malli.

Energiamuotokertoimen johdosta erityisesti vanhoilla sähkölämmitteisillä omakotitaloilla (n. 500.000 Suomen pientaloista lämpiää sähköllä) laskennallinen kulutus osoittaa todellista kulutusta merkittävästi suurempaa kulutusta. Sen johdosta myyntitilanteessa sähkölämmitteisen omakotitalon energialuokitus alenee. Siten myös myyjän saama talon myyntihinta laskee.

Valtiovallan ja kuntien toimesta on aikanaan kannustettu omakotiasukkaita valitsemaan lämmitysmuodoksi sähkön. Nyt sähkölämmittäjiä rangaistaan suurella energiamuotokertoimella. Siitä syystä, että on noudatettu kunkin ajan parasta rakennustapaa ja –määräyksiä ja toimittu valtiovallan ja viranomaisten suositusten mukaisesti, ei pidä jälkikäteen rangaista. Tämän takia energiamuotokertoimet tulee poistaa vanhoilta, jo rakennetuilta rakennuksilta.

RAKENNUKSEN KIINTEISTÖVERON PORRASTUS ENERGIATEHOKKUUDEN JA LÄMMITYSTAVAN PERUSTEELLA

Samalla kun Suomi on sitoutunut EU:n ilmasto- ja energiapoliittisiin tavoitteisiin, on valtion ja kuntien talous heikoissa kantimissa. Poliittisella ohjauksella pyritään ratkaisemaan molemmat, saamaan energiatehokkuussäästöjä sekä lisätuloja rankaisemalla sähkölämmitteisiä rakennuksia. Näyttääkin siltä, että syy, miksi Suomessa rakennuksen energiatehokkuusdirektiivin toteutustavaksi valittiin laskennallisuus kulutuksen sijaan, on se, että laskennallisuus mahdollistaisi tasaisen ja ennakoitavan kiinteistöverotuoton.  

Työryhmän raportissa todetaan kyllä, että asia vaatii jatkoselvityksiä. Ennen jatkoselvityksiä on kuitenkin tärkeää poistaa energiatodistuksen nykyiset ongelmat: laskennallisuus ja energiakertoimet sekä puuttua korkeaan hinnoitteluun (hinta vaihtelee jo 800:sta 2000 euroon, paritaloissa jopa 3700 euroa).

SYYTÄ MUUTTAA TODISTUSTA – ALLEKIRJOITA ALOITE ENERGIATODISTUSLAIN MUUTTAMISEKSI

Kansalaisaloitteen voi allekirjoittaa helposti ja nopeasti omilla pankkitunnuksilla netissä, https://www.kansalaisaloite.fi/fi/aloite/297, tai oikeusministeriön vahvistamalla lomakkeella jonka voi tulostaa Omakotiliiton sivuilta www.omakotiliitto.fi. Keräysaikaa on jäljellä noin kaksi viikkoa.  Allekirjoituksia on koossa yli 38.000 ja vielä tarvitaan noin 12.000 nimeä.

Lisätietoja:

Suomen Omakotiliitto ry, puh. 09 680 3710, www.omakotiliitto.fi

toiminnanjohtaja Kaija Savolainen, p. 040 514 8784, kaija.savolainen@omakotiliitto.fi

viestintä- ja markkinointipäällikkö Olli-Pekka Laine, p. 041 461 7116, olli-pekka.laine@omakotiliitto.fi

Omakotiliitto kannattaa oikeudenmukaisuutta ja ajaa energiatodistuslain muuttamista. Tule sinäkin mukaan vaikuttamaan! https://www.kansalaisaloite.fi/fi/aloite/297

Tilaa