USEAT KANSANEDUSTAJAT KOKEVAT ENERGIATODISTUKSEN TURHAKSI NORMIKSI

Omakotiliitto panee ilolla merkille että useat kansanedustajat sekä hallitus- ja oppositiopuolueissa ovat todenneet energiatodistuksen olevan turha normi.

Omakotiliiton kansalaisaloitteeseen energiatodistuslain muuttamiseksi on kerätty lähes puolet vaadittavasta 50.0000 kannatusilmoituksesta ja nimienkeruu jatkuu vilkkaana.

ENERGIAMUOTOKERTOIMET VÄÄRISTÄVÄT

Energiatodistus vaaditaan kaikilta v. 1980 ja sen jälkeen rakennetuilta omakotitaloilta, ja v. 2017 se vaaditaan myynnin tai vuokrauksen yhteydessä myös kaikilta ennen vuotta 1980 rakennetuilta omakotitaloilta. Vain harvat vanhan omakotitalon myyjät ja ostajat ovat tietoisia energiatodistusvaatimuksen pakollisuudesta.

Energiatodistuksen perusongelmat ovat sen laskennallisen kulutusperustan ohella eri lämmitysenergiamuodoille määritellyt energiamuotokertoimet. Energiamuotokertoimen johdosta erityisesti vanhoilla sähkölämmitteisillä omakotitaloilla (joita Suomessa on lähes puoli miljoonaa) laskennallinen kulutus osoittaa merkittävästi todellista kulutusta suurempaa kulutusta. Sen johdosta myyntitilanteessa sähkölämmitteisen omakotitalon energialuokitus alenee. Siten myös myyjän saama talon myyntihinta laskee.

NOUDATETTU MÄÄRÄYKSIÄ JA SUOSITUKSIA, SIITÄ RANGAISTAAN

Valtiovallan ja kuntien toimesta on aikanaan kannustettu omakotiasukkaita valitsemaan lämmitysmuodoksi sähkön. Nyt sähkölämmittäjiä rangaistaan suurella energiamuotokertoimella. Siitä syystä, että on noudatettu kunkin ajan parasta rakennustapaa ja –määräyksiä ja toimittu valtiovallan suositusten mukaisesti, ei pidä jälkikäteen rangaista. Tämän takia kertoimet tulee poistaa vanhoilta omakotitaloilta.

Kun energiatodistuksen perustana ovat laskennalliset kulutustiedot, niin todistuksessa ei ole sellaista tarkkuutta että siitä olisi todellista hyötyä. Todistuksen käyttöarvoa on siksi luonnehdittu olemattomaksi. Ruotsissa sen sijaan energiatodistus perustuu todelliseen kulutukseen.

TURHA NORMI JA TURHA RAHANMENO

Suomessa asumista koskettaa lukuisa joukko normeja ja säädöksiä.  Tätä normiviidakkoa tulisi keventää ja tukea vastuullista, omanehtoista asumista. Jo nyt omakotiasukkaat ovat säästäväisiä niin talouden kuin ympäristön suhteen.

Energiatodistuksen ongelmana on sen voimakas hinnannousu. Edellisen energiatodistuslain tullessa voimaan energiatodistuksen hinta oli noin 100 euroa, nyt hinta vaihtelee jo 800:sta 2000 euroon. Ongelmana on myös, että auktorisoituja energiatodistuksen antajia on rajallinen määrä. Tämä seikka on myös omiaan nostamaan todistuksen kustannuksia. On kyseenalaista, että todistuksen hinta tulisi laskemaan, kun tarkastellaan tätä vaikka kuluttajahintaindeksin avulla. Todistuksen kustannus olisikin siksi hyödyllisempää käyttää itse energiatehokkuuden parantamiseen.

EROON ENERGIATODISTUSKSEN EPÄKOHDISTA – ALLEKIRJOTA KANSALAISALOITE

Omakotiliiton kansalaisaloitteella vaaditaan energiatodistuslain muuttamista siten, että 1) energiamuotokertoimet vanhojen (ennen v. 2008 rakennettujen) omakotitalojen lämmitysenergiassa poistetaan energiatodistuksessa sekä 2) myös toteutunut lämmitysenergian kulutus ilmoitetaan aina energiatodistuksessa.

Kansalaisaloitteen voi allekirjoittaa helposti omilla pankkitunnuksilla netissä, https://www.kansalaisaloite.fi/fi/aloite/297, tai oikeusministeriön vahvistamalla lomakkeella jonka voi tulostaa Omakotiliiton sivuilta www.omakotiliitto.fi. Sieltä löytyvät myös kansalaisaloitteen tarkemmat perustelut.

Lisätietoja:

Suomen Omakotiliitto ry

toiminnanjohtaja Kaija Savolainen, p. 040 514 8784, kaija.savolainen@omakotiliitto.fi

viestintä- ja markkinointipäällikkö Olli-Pekka Laine, p. 041 461 7116, olli-pekka.laine@omakotiliitto.fi

www.omakotiliitto.fi

Omakotiliitto kannattaa oikeudenmukaisuutta ja ajaa energiatodistuslain muuttamista. Tule sinäkin mukaan vaikuttamaan! https://www.kansalaisaloite.fi/fi/aloite/297