Liiketoiminnassa pientä kasvua, toiminnan tehostaminen paransi kannattavuutta

Suomen Posti -konsernin osavuosikatsaus Liiketoiminnassa pientä kasvua, toiminnan tehostaminen paransi kannattavuutta · Liikevaihto 562,4 miljoonaa euroa (+2 %) · Liikevoitto 43,8 miljoonaa euroa (+16 %) · Voitto 30,1 miljoonaa euroa (+20 %) · Perusliiketoiminnan kehitys vakaata · Kasvuliiketoimintojen kannattavuus parani · Toimipaikkaverkon kustannustehokkuutta lisättiin Suomen Posti -konsernin liikevaihto tammi-kesäkuussa 2003 oli 562,4 miljoonaa euroa, jossa on kasvua edellisvuoden vastaavasta ajanjaksosta 1,7 %. Konsernin vertailukelpoinen liikevaihto kasvoi 1,3 %. Vertailussa on huomioitu tuloutusmuutos sekä konsernirakenteen muutokset. Postin perusliiketoiminnan kehitys oli vakaata ja postilähetysten yhteismäärässä oli hienoista nousua. Konsernin liikevoitto kasvoi 43,8 miljoonaan euroon eli 15,9 %. Vertailukelpoinen liikevoitto ilman yrityskauppoja ja tuloutusmuutosta kasvoi 9,4 miljoonaa euroa (30,3 %) edellisestä vuodesta. Liikevoittoa kasvatti Sähköisen viestinvälityksen ja Logistiikan kannattavuuden paraneminen sekä konsernitoimintojen ja toimipaikkaverkon kustannustehokkuuden lisääntyminen. Konsernin voitto ennen satunnaisia eriä, tilinpäätössiirtoja ja veroja oli 44,9 miljoonaa euroa. Katsauskauden voitto oli 30,1 miljoonaa euroa, jossa oli 20,4 %:n kasvu edellisvuoteen verrattuna. Viestinvälityksen liikevaihto laski 363,7 miljoonaan euroon. Liikevaihdon 13,0 %:n lasku johtui tuloutusmuutoksesta ja konsernirakenteen järjestelyistä, joita ilman vertailukelpoista kasvua kertyi 1,6 %. Jaettujen kirjeiden määrä kasvoi 3,0 % lähinnä alkuvuoden eduskuntavaaleihin liittyvien postitusten ansiosta. Pidemmällä tähtäyksellä kirjevolyymin arvioidaan olevan laskussa. Suoramainosten määrä kasvoi 1,0 %, kun taas lehtien määrä laski 1,7 % edellisvuodesta. Taatakseen jakeluliiketoiminnan riittävän kustannustehokkuuden Posti hakee jakeluverkkoonsa aktiivisesti lisää jaettavaa mm. yritysostoin. Huhtikuussa Posti osti Sanoma Osakeyhtiöltä sen tytäryhtiön Leijonajakelu Oy:n Uudenmaan alueen varhaisjakeluliiketoiminnan. Leijonajakelun palveluksessa on 1 800 lehdenjakajaa. Postille siirtyvän liiketoiminnan liikevaihto on noin 50 miljoonaa euroa. Kaupan lopullinen toteutuminen edellyttää kilpailuviranomaisen hyväksyntää. Liiketoimintaryhmässä on meneillään hanke, jossa selvitetään mahdollisuuksia yhdistää kirjeiden ja aikakauslehtien jakelua sanomalehtien varhaisjakeluun. Hankkeella varmistetaan asiakkaille kohtuullinen jakelun hintataso myös tulevina vuosina. Sähköisen viestinvälityksen liikevaihto kasvoi 67,0 miljoonaan euroon eli 8,6 % edellisvuodesta. Vertailukelpoinen liikevaihto ilman vuonna 2002 tehtyjä yritysostoja kasvoi 1,8 %. Liiketoimintaryhmän tarjoamien tulostuspalveluiden määrät laskivat lievästi kaikilla markkinoilla, minkä johdosta Ruotsin ja Saksan yhtiöissä tehtiin kustannusleikkauksia. Liiketoimintaryhmän eri maissa (Suomi, Ruotsi, Norja, Tanska, Saksa) toimivien yhtiöiden kannattavuutta lisäävä yhteistyö käynnistettiin. Logistiikan liikevaihto kasvoi 133,7 miljoonaan euroon (52,1 miljoonaa euroa). Kasvu johtui siitä, että kotimaan pakettipalvelut siirrettiin viime vuoden lopussa Logistiikka-liiketoimintaryhmään. Logistiikka-alan kysyntä oli laimeaa yleisen talouden kehitykseen liittyvän epävarmuuden vuoksi. Kotimaan pakettien määrä laski 0,9 %. Vakiopalveluissa oli laskua, kun taas pikapakettien ja postimyyntipakettien kotiinkuljetuksen kehitys oli suotuisa. Pakettien kokonaismäärä kasvoi 5,5 %, koska Posti toimittaa Suomessa perille huomattavan osan kansainvälisten toimijoiden saapuvista paketeista. Yrityksille myytävien varasto- ja terminaalipalvelujen kasvu jäi pieneksi, sillä yritykset siirtävät talouden matalasuhdanteessa ulkoistamispäätöksiään. Konsernin omavaraisuusaste oli katsauskauden lopussa 64,8 % (64,3 %). Investoinnit olivat katsauskaudella 28,3 miljoonaa euroa (65,6 miljoonaa euroa). Suomen Posti -konsernin palveluksessa oli keskimäärin 21 908 henkilöä. Konserni myi viime vuoden lopussa SPS-Siivouspalvelut Oy:n, joka vähensi henkilökuntaa 800 henkilöllä. Vuoden 2003 yleiset talousnäkymät sekä arviot kansantalouden kasvusta ovat edelleen epävarmat. Myös Suomen Posti -konsernissa asetettuihin liikevaihdon kasvutavoitteisin liittyy tässä valossa jopa alkuvuotta suurempi epävarmuus. Tuloksen odotetaan kuitenkin paranevan edellisestä vuodesta, mikä laimean kysynnän vallitessa edellyttää kustannusten tarkkaa hallintaa. LISÄTIETOJA: konsernijohtaja Jukka Alho, puh. 020 451 5600, jukka.alho@posti.fi talous- ja rahoitusjohtaja Vesa Vertanen, puh. 020 451 5073, vesa.vertanen@posti.fi Suomen Posti -konsernin osavuosikatsaus kokonaisuudessaan Postin internet-palvelusta www.posti.fi/posti-konserni/taloustiedot/ ------------------------------------------------------------ Tämän tiedon Teille välitti Waymaker, http://www.waymaker.fi Seuraavat tiedostot ovat ladattavissa: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/08/06/20030806BIT00230/wkr0001.PDF http://www.waymaker.net/bitonline/2003/08/06/20030806BIT00230/wkr0002.PDF The full report