Markkina-asema parani kaikilla liiketoiminta-alueilla, Suomen Posti -konsernin liiketoiminta kehittyi vakaasti

Markkina-asema parani kaikilla liiketoiminta-alueilla Suomen Posti -konsernin liiketoiminta kehittyi vakaasti · Liikevaihto 1 145,5 miljoonaa euroa (+3 %) · Liikevoitto 73,7 miljoonaa euroa (+33 %) · Tilikauden voitto 46,8 miljoonaa euroa (+28 %) · Sanomalehtien varhaisjakeluissa lisää markkinaosuutta · Sähköisen viestinvälityksen markkina-asema vahvistui Saksassa · Logistiikka laajensi toimintaansa Venäjän suuntaan Suomen Posti -konsernin liikevaihto vuonna 2003 oli 1 145,5 miljoonaa euroa, jossa on lähinnä yritysostoista johtuvaa kasvua edellisvuodesta 3 %. Konsernin liikevoitto oli 73,7 miljoonaa euroa, jossa oli kasvua 33 % edellisvuoteen verrattuna. Liikevoitto oli 6,4 % (5,0 %) liikevaihdosta. Konsernin kannattavuutta paransi Sähköisen viestinvälityksen, Logistiikan ja konsernin yhteisten toimintojen kustannustehokkuuden kasvu. Konsernin voitto tilikaudelta oli 46,8 miljoonaa euroa (36,6 miljoonaa euroa). Liiketoimintaryhmät paransivat markkina-asemiaan Viestinvälitys-liiketoimintaryhmän liikevaihto oli 750,6 miljoonaa euroa, missä on kasvua 4,5 %. Liikevaihdon kasvu aiheutui kirjeliikenteen ja suoramarkkinoinnin volyymien kasvusta sekä yritysostosta seuranneesta lehtijakelujen kasvusta. Suomen Posti Oyj osti huhtikuussa Sanoma Osakeyhtiöltä Uudenmaan alueella toimivan varhaisjakeluyhtiön Leijonajakelu Oy:n, joka aloitti syyskuussa konsernin tytäryhtiönä kilpailuviranomaisen hyväksyttyä kaupan. Lehtijakelujen yritysostoilla Posti korvaa kirjeiden vähenemisestä johtuvaa liikevaihdon supistumista ja lisää jakeluliiketoiminnan kustannustehokuutta. Viestinvälitys jatkoi palvelu-uudistusta, jonka tavoitteena on tuoda vuoden 2005 alussa uusia ratkaisuja sopimusasiakkaiden tuotevalikoimaan, hinnoitteluun ja jakeluun. Posti jatkaa uudistukseen liittyvien varhaistettujen jakelumallien kokeiluja haja-asutusalueilla keväällä 2004. Sähköinen viestinvälitys -liiketoimintaryhmän liikevaihto kasvoi yritysostot mukaan lukien 133,2 miljoonaan euroon, missä on kasvua 4,7 %. Sähköinen viestinvälitys toimii Itämeren alueella. Suomessa liiketoimintaryhmän kehitys oli haastavissa markkinaolosuhteissa hyvä. Tytäryhtiö Atkos Oy kasvatti selvästi liikevaihtoaan. Suoramarkkinointiosaamistaan Atkos vahvisti ostamalla marraskuussa Mailer Oy:n ja Ykköslogistiikka Oy:n liiketoiminnot. Saksassa liiketoimintaryhmän liikevaihto kasvoi vuonna 2002 tehtyjen yritysostojen ansiosta. Saksan markkinatilanteen vuonna 2003 teki haastavaksi maan taloudellisen kehityksen hidastuminen. Tilanteeseen reagoitiin yhtiöiden toimintaa tehostamalla. Liiketoimintaryhmän markkina-asema parani lokakuussa merkittävästi, kun Saksan Vodafone ulkoisti tulostusliiketoimintansa Suomen Postille. Skandinaviassa sähköisten viestinvälitysmarkkinoiden kehitys oli odotettua heikompi, mitä kompensoitiin onnistuneella kustannusten karsintaohjelmalla. Sähköinen viestinvälitys keskittyi vuonna 2003 uusien tytäryhtiöiden liiketoiminnan haltuunottoon ja niiden integroimiseen konserniin. Kuluvana vuonna liiketoimintaryhmä yhdenmukaistaa tuotteita ja palveluita siten, että ne palvelevat kansainvälisiä asiakkaita entistä paremmin. Logistiikka-liiketoimintaryhmän liikevaihto kasvoi yritysostot mukaan lukien 278,0 miljoonaan euroon eli 5,6 %. Pakettien volyymi kasvoi 5 %. Postin asema koheni erityisesti samana päivänä perille toimitettavissa yrityspaketeissa. Vilkastunut postimyynti kasvatti vakiopakettien määrää. Posti laajensi liiketoimintaansa lähialueille ostamalla lokakuun alussa osake-enemmistön North Euroway Oy:stä, joka tuottaa kuljetus-, varastointi- ja transitopalveluja Suomen kautta Venäjälle tavaraa kuljettaville yrityksille. Varasto- ja terminaalipalvelut kehittyivät positiivisesti loppuvuonna. Lokakuussa Suomen Posti Oyj osti loput 50 % varastopalveluja tuottavasta Logia Oy:stä. Logistiikan lisäarvopalvelujen kehittämiseksi Posti osti lokakuussa enemmistöosakkuuden logistiikan ja verkkoliiketoiminnan konsultointiyritys Oy EDI Management Finland Ltd:stä. Postin henkilöstömäärä kasvoi Konsernin vakavaraisuus koheni. Omavaraisuusaste oli tilikauden päättyessä 65,8 % (62,3 %). Investoinnit olivat 71,6 miljoonaa euroa (98,3 miljoonaa euroa). Merkittävin rakennusinvestointi oli Pohjois- Pasilaan valmistunut Postin toimitalo, johon koko konsernihallinto muutti syyskuussa. Suomen Posti -konserni on maan toiseksi suurin työnantaja, sen palveluksessa oli vuoden lopussa 23 740 (22 544) henkilöä, joista osa- aikaisia 8 341 (7 144). Konsernin henkilöstömäärä lisääntyi yritysostojen, etenkin Leijonajakelun oston, kautta 1 869 henkilöllä. Ulkomailla työskenteli 531 (421) henkilöä. Vuoden 2004 näkymät Vuonna 2004 Suomen Posti -konserni uskoo liikevaihdon kasvavan edellisvuoteen verrattuna. Kasvuodotukset perustuvat Suomen kansantalouden ennustettuun kasvuun, vuoden 2003 puolella tehtyihin yritysostoihin ja asiakasyritysten ulkoistamistarpeen jatkumiseen. Tuloksen odotetaan paranevan kustannustehokkuuden lisäämiseen tähtäävien ohjelmien ansiosta. Konsernijohtaja Jukka Alho: Yhtiö saavutti taloudelliset tavoitteensa "Suomen Posti -konsernin tulos kehittyi vuonna 2003 vakaasti ja positiivisesti samalla, kun yleinen toimintaympäristökin oli edellisvuotta myönteisempi. Yhtiö saavutti taloudelliset tavoitteensa, mikä johtui muun muassa viestinvälitystuotteiden arvioitua paremmasta volyymikehityksestä sekä onnistuneesta kustannusten hallinnasta konsernin kaikissa toiminnoissa. Lähitulevaisuuteen suhtaudumme luottavaisesti. Olemme saavuttaneet kaikilla liiketoiminta-alueilla hyvän keskusteluyhteyden asiakkaidemme kanssa ja uskomme uusiin merkittäviin kumppanuuteen perustuviin yhteistoimintasopimuksiin." LISÄTIETOJA konsernijohtaja Jukka Alho, puh. 020 451 5600, jukka.alho@posti.fi talous- ja rahoitusjohtaja Vesa Vertanen, puh. 020 451 5073, vesa.vertanen@posti.fi Suomen Posti -konsernin vuositulos 2003 kokonaisuudessaan Postin internet-palvelusta www.posti.fi/posti-konserni/taloustiedot ------------------------------------------------------------ Tämän tiedon Teille välitti Waymaker, http://www.waymaker.fi Seuraavat tiedostot ovat ladattavissa: http://www.waymaker.net/bitonline/2004/02/26/20040226BIT00080/wkr0001.pdf

Liitteet & linkit