Postin toimipaikkaverkon tulevaisuuden suuntalinjoista päätetty

Postin toimipaikkaverkon tulevaisuuden suuntalinjoista päätetty Postin omat toimipaikat keskittyvät jatkossa palvelemaan kuluttajien lisäksi etenkin pienyritysten ja -yrittäjien tarpeita. Myös omien toimipaikkojen lauantaiaukioloa lisätään. Yhteistyötä postiyrittäjien kanssa laajennetaan entisestään, mutta muutoksessa oman henkilöstön työpaikat turvataan. Posti säilyttää jatkossakin maanlaajuisen noin 1 400 kiinteän palvelupisteen verkon. Posti on jo useita vuosia hakenut vaihtoehtoisia ratkaisuja toimipaikkapalvelujensa tarjoamiseksi, sillä erityisesti pienempien toimipaikkojen liikevaihto ei ole riittävä kattamaan verkoston nykyistä rakennetta ja palveluvalikoimaa. Kaksi vuotta sitten Posti käynnisti uudentyyppisen ns. Kymppiposti- kokeilun. Saatujen, sinänsä myönteisten kokemusten perusteella Posti keskittyy jatkossa ydinliiketoimintaansa liittyviin tuotteisiin, eikä toimintaa olla laajentamassa päivittäistavarakauppaan. Yhteistyötä kumppaneiden kanssa lisätään sen sijaan nykyisen postiyrittäjä-mallin mukaisesti. Posti säilyttää jatkossakin maanlaajuisen noin 1 400 kiinteän palvelupisteen verkon. Toimipaikkojen määrää saatetaan nykyisestä jopa lisätä. Omalla henkilöstöllä hoidettujen toimipaikkojen osuus jää selvästi suuremmaksi kuin kaksi vuotta sitten arvioitiin. Tavoitteena on, että vuoden 2007 alussa Postin omia toimipaikkoja olisi lähes 200. Lähimmän vuoden aikana 40-60 Postin omaa toimipaikkaa siirtyy yrittäjän hoitamaksi. Posti panostaa entistä aktiivisemmin oman toimipaikkahenkilöstönsä myyntiosaamisen ja asiakaspalvelun kehittämiseen kuluttajille ja pk- yrityksille. Asiakastarpeisiin vastatakseen Posti lisää omien toimipaikkojensa lauantaiaukioloa. Toimipaikkaverkoston muutokset toteutetaan vaiheittain vuoden 2006 loppuun mennessä. Näin pystytään turvaamaan vakituisessa työsuhteessa olevan henkilöstön työpaikat ja tarjoamaan heille vastaavaa työtä omalta työssäkäyntialueelta. Henkilöstöön vaikuttavista ratkaisuista on päästy yhteisymmärrykseen henkilöstöjärjestön kanssa. Verkostossa tehtäviin ratkaisuihin vaikuttavat muun muassa toimipaikkojen asiointimäärä ja myynnin kehitys sekä paikkakunnalla sijaitsevien yritysten määrä. Yksityiskohtaisempi tarkastelu tapahtuu alueellisesti ja muutoksista tiedotetaan sitä mukaa kun selvitykset valmistuvat. Posti aloitti yhteistyön yrittäjien kanssa vuonna 1986. Säännöllisesti tehtävien asiakastyytyväisyystutkimusten mukaan asiakkaat ovat olleet tyytyväisiä postiyrittäjien tarjoamaan palveluun, pitkiin aukioloaikoihin ja keskeiseen sijaintiin. Tutkimusten mukaan myös postipalveluja tarjoavat yrittäjät ovat tyytyväisiä Postin kanssa tekemäänsä yhteistyöhön ja kokevat saavansa tästä selvää hyötyä. Tällä hetkellä erilaisten yksityisten yritysten yhteydessä toimii noin 1 100 postia. LISÄTIETOJA: johtaja Raimo Anttonen, Toimipaikat, puh. 0204 51 5477, raimo.anttonen@posti.fi ------------------------------------------------------------ Tämän tiedon Teille välitti Waymaker, http://www.waymaker.fi Seuraavat tiedostot ovat ladattavissa: http://www.waymaker.net/bitonline/2004/05/06/20040506BIT00080/wkr0001.pdf

Liitteet & linkit